Опис розділів

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА

Положення розділу охоплюють питання діалогу і співробітництва з ЄС щодо внутрішніх реформ в Україні та питання зовнішньої політики, безпеки й оборони.

 

ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА, БЕЗПЕКА, ПРАВА ЛЮДИНИ

Розділ містить широке коло завдань у сферах верховенства права і прав людини; юстиції та правосуддя; захисту персональних даних; боротьби з тероризмом, організованою злочинністю і корупцією; протидії відмиванню доходів; боротьби з незаконним обігом наркотиків; переміщення осіб, міграції, притулку та управління кордонами.

 

ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ У ТОРГІВЛІ

Розділ стосується зобов’язань України у сферах технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду та оцінки відповідності.

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Розділ включає зобов’язання у сферах промисловості й підприємництва, заснування та діяльності компаній, корпоративного управління, бухгалтерського обліку й аудиту, конкуренції та державної допомоги, туризму та прозорості видобувних галузей. 

 

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

Розділ містить зобов’язання щодо реформування системи охорони здоров'я в Україні та наближення вітчизняного законодавства до права ЄС у сферах інфекційних хвороб, служб крові, трансплантації тканин і клітин та тютюну.

 

ОПОДАТКУВАННЯ

Розділ присвячений співробітництву та наближенню законодавства України до права ЄС у сфері непрямого оподаткування.

 

ЕНЕРГЕТИКА

Розділ стосується енергетичного сектору в цілому та його окремих галузей (вугілля, газ, нафта, електроенергія, ядерна енергетика), за виключенням питань енергоефективності.

 

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

Розділ охоплює питання співробітництва у сферах культури, спорту, розвитку громадянського суспільства та аудіовізуальних послуг. 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРТСВО

Розділ включає широке коло завдань щодо політики якості сільськогосподарської продукції, органічного фермерства, рибальства, стандартів торгівлі тваринами і рослинами, використання генетично модифікованих організмів.

 

ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА МОЛОДЬ

Розділ охоплює питання співробітництва у галузях освіти, навчання і молоді.

 

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

Розділ охоплює банківську сферу, цінні папери та інститути спільного інвестування, страхові послуги, питання недержавного пенсійного забезпечення, обігу грошей, роботи платіжних систем, а також запобігання відмиванню доходів.    

 

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Розділ присвячений питанням реформування української системи публічних закупівель.

 

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ, КОСМОС

Розділ охоплює співробітництво України та ЄС у сферах науки, досліджень та інновацій, трансферу технологій, космосу, інформаційного суспільства та телекомунікаційних послуг. 

 

СТАТИСТИКА ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Розділ стосується поступового впровадження підходів і стандартів Європейського Союзу в українську систему статистичних спостережень.

 

ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ПОШТОВІ ТА КУР’ЄРСЬКІ ПОСЛУГИ

Розділ включає зобов’язання щодо транспортного сектору та транспортної інфраструктури загалом, окремих галузей транспорту (автомобільного, морського, внутрішнього водного, залізничного, авіаційного), а також поштових і кур’єрських послуг.

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

У розділі відображені завдання України в галузях трудових відносин, соціального захисту, здоров`я і безпеки праці, а також протидії дискримінації та забезпеченню гендерної рівності.

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

Розділ стосується співробітництва України та ЄС у сфері управління державними фінансами.

 

НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Розділ містить широкий спектр завдань у сферах охорони природи, управління відходами та протидії промисловому забрудненню, збереження озонового шару, контролю за ГМО, а також щодо інтеграції екологічної політики у всі галузі.

 

 

МИТНІ ПИТАННЯ

Розділ стосується митних питань та питань сприяння торгівлі між Україною та ЄС.

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЖКГ

Розділ містить зобов’язання щодо енергоефективності, житлово-комунального господарства, а також екодизайну та енергомаркування енергоспоживчих приладів.

 

САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

Розділ містить комплекс заходів щодо впровадження в Україні вимог ЄС до безпечності харчових продуктів, кормів, добрив, тварин, насіння та рослин, а також здійснення державного санітарного та фіто-санітарного контролю.

 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Розділ охоплює зобов’язання щодо основних вимог до безпечності нехарчових продуктів, а також впровадження механізмів захисту прав споживачів від небезпечної продукції та недобросовісних комерційних практик.

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Розділ включає питання інтелектуальної власності, зокрема захисту авторських і суміжних прав, промислової власності, географічних позначень, торговельних марок і винаходів.

 

ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТИЦТВО ТА БОРОТЬБА ІЗ ШАХРАЙСТВОМ

Розділ стосується налагодження співробітництва між Україною та ЄС із питань запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією та іншою незаконною діяльністю з коштами міжнародної технічної допомоги