Політичний діалог, національна безпека та оборона

Політичний діалог, національна безпека та оборона

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство закордонних справ України

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки

                                               Комітет ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
91 %
Прогрес виконання задач на 2015 рік
93 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Внутрішні реформи
Прогрес виконання задач на 2018 рік
75 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2019 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2020 рік
0 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
В усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, між Сторонами повинен розвиватися та зміцнюватися політичний діалог. Це сприятиме поступовій конвергенції із зовнішніх питань та питань безпеки для все більш глибокого залучення України до Європейської зони безпеки.
-
II.4.1
Цілями політичного діалогу є:.
-
II.4.2
Поглиблення політичної асоціації та зміцнення політико-безпекової конвергенції та ефективності.
-
II.4.2.a
Сприяння міжнародній стабільності та безпеці на основі ефективної багатосторонності.
-
II.4.2.b
Посилення співробітництва та діалогу між Сторонами з питань міжнародної безпеки та антикризового управління, зокрема з метою реагування на глобальні й регіональні виклики та основні загрози.
-
II.4.2.c
Пришвидшення зорієнтованого на результат та практичного співробітництва між Сторонами для досягнення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті.
-
II.4.2.d
Розвиток діалогу та поглиблення співробітництва між Сторонами у сфері безпеки та оборони.
-
II.4.2.f
Сприяння принципам незалежності, суверенітету, територіальної цілісності й непорушності кордонів.
-
II.4.2.g
Сторони повинні поглиблювати свій діалог і співробітництво та сприяти поступовій конвергенції у сфері зовнішньої та безпекової політики, у тому числі Спільної політики безпеки і оборони (СПБО), а також, зокрема, розглядати питання недопущення конфліктів та антикризового управління, регіональної стабільності, роззброєння, нерозповсюдження, контролю над озброєннями та експортом зброї, а також поліпшення взаємовигідного діалогу у космічній сфері. Співробітництво ґрунтуватиметься на спільних цінностях і спільних інтересах та спрямовуватиметься на посилення політичної конвергенції і ефективності, сприяння спільному політичному плануванню. Із цією метою Сторони використовуватимуть двосторонні, міжнародні і регіональні форуми.
-
II.7.1
Україна, ЄС та держави-члени підтверджують свою відданість принципам поваги до незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів, як це визначено у Статуті ООН та Гельсінському заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, а також поширюють ці принципи у двосторонніх та багатосторонніх відносинах.
-
II.7.2
Сторони будуть вчасно та послідовно реагувати на спроби зашкодити цим принципам на всіх можливих рівнях політичного діалогу, передбачених у цій Угоді, зокрема на міністерському рівні.
-
II.7.3
Сторони активізують спільні зусилля для сприяння стабільності, безпеці та демократичному розвитку у спільному сусідському просторі й, зокрема, співробітництва з метою мирного вирішення регіональних конфліктів.
-
II.9.1
Ці зусилля повинні відповідати спільним принципам, які полягають у встановленні міжнародного миру і безпеки відповідно до Статуту ООН, Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та інших відповідних багатосторонніх документів.
-
II.9.2
Сторони посилюють практичне співробітництво з попередження конфліктів та у сфері антикризового управління, зокрема з метою збільшити участь України у цивільних та військових операціях ЄС з подолання кризових ситуацій, а також у відповідних навчаннях і тренуваннях, зокрема тих, що проводяться в рамках Спільної політики безпеки і оборони (СПБО).
-
II.10.1
Співробітництво у цій сфері ґрунтується на умовах і домовленостях між Україною та ЄС за результатами як консультацій, так і співробітництва з питань антикризового управління.
-
II.10.2
Сторони вивчають потенціал військового та технічного співробітництва. Україна та Європейське оборонне агентство (ЄОА) встановлюють тісні контакти для обговорення питань, пов’язаних з удосконаленням військових спроможностей, зокрема питань технічного характеру.
-
II.10.3
Сторони вважають, що розповсюдження зброї масового знищення, супутніх матеріалів та засобів їхньої доставки як серед державних, так і серед недержавних суб’єктів становить одну з найсерйозніших загроз міжнародній стабільності та безпеці. У зв’язку із цим Сторони домовились співробітничати й робити внесок у запобігання поширенню зброї масового знищення, супутніх матеріалів і засобів їхньої доставки у повній відповідності з їхніми зобов’язаннями в рамках міжнародних договорів та угод у сфері роззброєння і нерозповсюдження, а також іншими відповідними міжнародними зобов’язаннями та шляхом імплементації їх на національному рівні. Сторони домовились, що це положення становить невід’ємну складову цієї Угоди.
-
II.11.1
Крім того, Сторони домовились співробітничати та сприяти протидії розповсюдженню зброї масового знищення, супутніх матеріалів та засобів їхньої доставки шляхом:.
-
II.11.2
Вжиття заходів, за необхідності, для підписання, ратифікації чи приєднання, а також повної імплементації усіх відповідних міжнародних документів.
-
II.11.2.a
Подальшого поліпшення системи національного експортного контролю з метою забезпечення ефективного контролю за експортом та транзитом товарів, пов’язаних зі зброєю масового знищення, зокрема кінцевий контроль за технологіями і товарами подвійного використання, а також застосування ефективних санкцій проти порушень режимів експортного контролю.
-
II.11.2.b
Сторони домовились встановити регулярний політичний діалог, який супроводжуватиме та консолідуватиме ці складові.
-
II.11.3
Роззброєння, контроль над озброєннями, експортний контроль та боротьба з незаконною торгівлею зброєюСторони розвивають подальше співробітництво з роззброєння, зокрема зменшення надмірних запасів стрілецької і легкої зброї, а також, відповідно до Глави 6 («Навколишнє середовище») Розділу V цієї Угоди, подолання наслідків покинутих боєприпасів, що не вибухнули, для цивільного населення та навколишнього природного середовища. Співробітництво в галузі роззброєння також включає контроль над озброєннями, експортний контроль та боротьбу з незаконною торгівлею зброєю, зокрема стрілецькою і легкою. Сторони сприяють загальному дотриманню і відповідності міжнародним документам та прагнуть забезпечити їхню ефективність, зокрема шляхом імплементації відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.
-
II.12
Боротьба з тероризмомСторони домовились співробітничати на двосторонньому, регіональному та міжнародному рівнях з метою запобігання та боротьби з тероризмом відповідно до міжнародного права, міжнародних норм у сфері прав людини, а також відповідно до гуманітарного права та норм права, що регулюють статус біженців.
-
II.12
Сторони домовились співробітничати з метою попередження та запобігання актам тероризму згідно з міжнародним правом, міжнародним правом щодо захисту прав людини, біженців та гуманітарним правом, а також відповідними нормативними та підзаконними актами Сторін. Зокрема, Сторони домовились співробітничати на основі повного виконання Резолюції Ради Безпеки ООН № 1373 2001 року, Глобальної контртерористичної стратегії ООН 2006 року та інших документів ООН, а також відповідних міжнародних конвенцій та документів.
-
III.23.1
Зокрема, Сторони реалізують ці домовленості шляхом:.
-
III.23.2
Обміну інформацією щодо терористичних угрупувань та організованих груп, які здійснюють їх підтримку.
-
III.23.2.a
Обміну досвідом та інформацією про тенденції тероризму та стосовно засобів і способів боротьби з тероризмом, зокрема допомогу у технічній галузі та навчанні.
-
III.23.2.b
Обміну досвідом стосовно запобігання тероризму.
-
III.23.2.c
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зовнішня політика та політика безпеки.
-
ІІІ.2.3
Посилення співробітництва у сфері СЗПБ.
-
ІІІ.2.3.i
Консультації та координування заходів, які вживаються на двосторонньому і багатосторонньому рівнях в рамках міжнародних зусиль із спільною метою щодо знаходження стійкого політичного врегулювання кризи в деяких районах Донецької та Луганської областей України, спричиненої незаконними діями Російської Федерації.
-
ІІІ.2.3.i
Підтримка роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Спостережної місії ОБСЄ та будь-якої іншої місії ОБСЄ з метою підтримки припинення вогню та здійснення прикордонного контролю.
-
ІІІ.2.3.i
Подальше посилення конвергенції з регіональних та міжнародних питань, запобігання конфліктів та врегулювання кризових ситуацій співробітництво щодо покращення ефективності багатосторонніх установ та конвенцій з метою посилення глобального управління, координації у боротьбі із загрозами безпеці та зосередженні зусиль на питаннях, пов’язаних із розвитком.
-
ІІІ.2.3.ii
Інтенсифікація консультацій та координації через наявні дипломатичні та військові канали з метою зосередження зусиль на міжнародних питаннях загального значення, включаючи передусім виклики загальновизнаним принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Статутом ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ та іншими відповідними багатосторонніми документами, а також з огляду на практику України щодо приєднання до заяв і спільних позицій ЄС у сфері СЗБП.
-
ІІІ.2.3.ii
Продовження діалогу щодо імплементації Європейської стратегії безпеки.
-
ІІІ.2.3.ii
Продовження регулярних консультацій між Україною та ЄС щодо врегулювання кризових ситуацій.
-
ІІІ.2.3.ii
Продовження практики спільного визначення можливостей для України щодо участі у поточних та майбутніх операціях СПБО, використовуючи позитивний досвід участі України в операціях ЄС на Балканах, а також у інших операціях ЄС (напр. Аталанта).
-
ІІІ.2.3.ii
Подальша імплементація „Севільських” домовленостей щодо консультацій та співробітництва між Україною та ЄС в операціях із врегулювання криз під проводом ЄС, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних з СПБО.
-
ІІІ.2.3.ii
Підвищення взаємосумісності, де це необхідно, між українськими миротворчими підрозділами та військовими силами держав-членів ЄС шляхом використання досвіду, здобутого у відповідних операціях із врегулювання криз ЄС, у яких брала участь Україна, та шляхом залучення підрозділів Збройних Сил України до формування багатонаціональних бойових тактичних груп ЄС.
-
ІІІ.2.3.ii
Посилення спільних зусиль України та ЄС у рамках співробітництва 5+2 з метою дієвого врегулювання Придністровського конфлікту у Республіці Молдова.
-
ІІІ.2.3.ii
Продовження співробітництва України та ЄС з Республікою Молдова з прикордонних питань, зокрема за допомогою Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), яка фінансується ЄС.
-
ІІІ.2.3.ii
Продовження консультацій щодо санкцій, які застосовуються ЄС.
-
ІІІ.2.3.ii
Визначення подальших конкретних шляхів досягнення більш високої конвергенції у сфері зовнішньої політики та політики безпеки.
-
ІІІ.2.3.ii
Вжиття заходів з метою посилення військового співробітництва та співробітництва технічного характеру між Україною та ЄС.
-
ІІІ.2.3.ii
Заохочення та сприяння безпосередньому співробітництву щодо конкретних заходів, спільно визначених сторонами, між відповідними установами України та агентствами СЗБП/СПБО і такими органами, як Європейське оборонне агентство, Інститут ЄС з досліджень безпеки, Супутниковий центр ЄС та Європейський безпековий та оборонний коледж.
-
ІІІ.2.3.ii
Подальший розвиток співробітництва щодо протидії спільним загрозам безпеці, включаючи боротьбу з тероризмом, нерозповсюдженням зброї масового знищення та незаконним експортом зброї.
-
ІІІ.2.3.iii
Продовження співробітництва у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення, включаючи аспекти, пов’язані з приєднанням та імплементацією на національному рівні відповідних міжнародних інструментів, таких як КХЗ, КБТЗ та ДНЯЗ, та режимів експортного контролю.
-
ІІІ.2.3.iii
Подальше удосконалення ефективної національної системи експортного контролю, контроль за транзитом товарів, пов’язаних із ЗМЗ, включаючи контроль за кінцевим використанням товарів подвійного використання згідно з відповідними регламентами ЄС, подальше співробітництво у розробленні національних переліків товарів подвійного використання, контроль за нематеріальними передачами технологій, посилення системи експортного контролю, включаючи запобігання та санкції за порушення законодавства у сфері експортного контролю, та взаємодія з промисловістю.
-
ІІІ.2.3.iii
Продовження співробітництва щодо боротьби проти незаконної торгівлі ядерними матеріалами.
-
ІІІ.2.3.iii
Продовження співробітництва, спрямованого на досягнення цілей Глобального партнерства В-7 в усіх його аспектах.
-
ІІІ.2.3.iii
Забезпечення співробітництва з метою покращення стандартів біобезпеки та біозахисту в лабораторіях, інших приміщеннях та під час транспортування небезпечних біоагентів, зокрема відповідно до триваючого діалогу щодо можливого співробітництва у сфері біобезпеки та біозахисту.
-
ІІІ.2.3.iii
Забезпечення співробітництва щодо посилення безпеки діяльності у космічному просторі шляхом вироблення заходів довіри, таких, що запропоновані проектом Кодексу поведінки ЄС.
-
ІІІ.2.3.iii
Подальше співробітництво у сфері експорту зброї відповідно до змісту та принципів Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/СЗБП, якою визначено загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також щодо ратифікації та імплементації Угоди про торгівлю зброєю, яка була схвалена на Генеральній Асамблеї ООН 2 квітня 2013 року та набула чинності 24 грудня 2014 року.
-
ІІІ.2.3.iii
Подальший розвиток співробітництва у сфері боротьби з незаконною торгівлею легким озброєнням та стрілецькою зброєю і їх боєприпасами.
-
ІІІ.2.3.iii
Спільне протистояння загрозам безпеці, що можуть бути спричинені українськими запасами звичайних видів зброї та застарілих боєприпасів, включаючи легке озброєння і стрілецьку зброю та їх боєприпаси, а також протипіхотні міни реалізація проекту по знищенню протипіхотних мін відповідно до положень Конвенції 1997 року про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін та їх знищення (Оттавська конвенція), за фінансової допомоги ЄС.
-
ІІІ.2.3.iii
Ситуація на Сході України та в Криму.
-
ІІІ.3.7
Ефективне виконання Плану дій з організації прикордонного контролю на українсько-російській ділянці кордону та на адміністративній лінії з Кримом.
-
ІІІ.3.7
З огляду на триваючий конфлікт, посилення заходів з розбудови спроможності органів влади України на центральному і регіональному рівнях з метою (і) зміцнення координації для швидкої доставки невідкладної допомоги та інших форм підтримки внутрішньо переміщеним особам (ВПО), (іі) адаптації, у разі необхідності, правових та регуляторних рамок стосовно ВПО, гуманітарного доступу і доставки допомоги, (ііі) забезпечення попередження та захисту груп, вразливих щодо торгівлі людьми, включаючи дітей.
-
ІІІ.3.7
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Забезпечення підтримки з боку ЄС у питаннях врегулювання ситуації в східних областях України та збереження суверенітету і територіальної цілісності держави.
-
1
Проведення консультацій із Стороною ЄС та координація зусиль через дипломатичні та військові канали для вирішення питань, насамперед для подолання викликів загальноприйнятим принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Хартією ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ та іншими відповідними багатосторонніми документами.
31.12.2017
2
Розроблення нової редакції Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил, озброєння та військової техніки, інших документів оборонного планування з урахуванням євроінтеграційного пріоритету зовнішньої політики України.
31.12.2015
5
Підтримання двостороннього політичного діалогу та проведення консультацій з ЄС в рамках інших міжнародних організацій з метою наближення позицій з основних питань зовнішньої та безпекової політики.
31.12.2017
8
Проведення аналізу існуючих форм політичного діалогу між Україною та ЄС з питань безпеки та оборони і врегулювання криз та здійснення спільного обговорення із Стороною ЄС пропозицій стосовно підвищення ефективності діалогу та розширення форм співробітництва.
31.12.2017
9
Забезпечення участі України та взаємодії з ЄС у міжнародних організаціях з питань, що спрямовані на зміцнення міжнародної стабільності та безпеки.
31.12.2017
16
Продовження консультацій із Стороною ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки в частині, що стосується санкцій, які застосовуються ЄС, та визначення механізмів впровадження санкцій, до яких приєдналася Україна.
31.12.2017
17
Продовження практики консультацій і співробітництва між Україною та ЄС стосовно визначення можливостей участі України в операціях ЄС із врегулювання криз, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних із Спільною політикою безпеки та оборони.
31.12.2017
18
Проведення моніторингу безпекової ситуації у Східній Європі та підготовка відповідних пропозицій для формування подальшої спільної з ЄС позиції у питаннях зовнішньої та безпекової політики.
31.12.2017
19
Забезпечення участі у багатосторонньому переговорному процесі в рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, спрямованому на підвищення ефективності заходів із зміцнення довіри і безпеки (у військовій галузі).
31.12.2017
20
Поглиблення співпраці з державами - членами ЄС Чорноморського та Дунайського регіонів з метою забезпечення регіональної стабільності, безпеки та довіри.
31.12.2017
22
Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за Договором про звичайні збройні сили в Європі,Договором про відкрите небо, Віденським документом 2011 р. про заходи зміцнення довіри і безпеки, Документом про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, двосторонніми угодами з Польщею, Словаччиною та Угорщиною про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки.
31.12.2017
24
Вжиття заходів з метою стимулювання військового і технологічного співробітництва між Україною та ЄС.
31.12.2017
25
Забезпечення участі у щорічних нарадах держав - учасниць ОБСЄ з оцінки виконання зобов’язань у військово-політичній сфері та Кодексу поведінки щодо військово-політичних аспектів безпеки, багатосторонніх консультаціях з відновлення режиму контролю над звичайними озброєннями, щорічних консультаціях з виконання Документа про заходи зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі.
31.12.2017
26
Започаткування та розвиток співробітництва з Європейським оборонним агентством, Інститутом ЄС з питань безпекових досліджень, Супутниковим центром ЄС і Європейським безпековим та оборонним коледжем.
31.12.2017
27
Забезпечення співпраці України та держав “Великої сімки” в рамках Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення.
31.12.2017
28
Здійснення співробітництва з ЄС у сфері нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, зокрема в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї, Конвенції про заборону біологічної (бактеріологічної) та токсинної зброї, Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та міжнародних режимів експортного контролю.
31.12.2017
29
Розвиток співробітництва у сфері боротьби з незаконною торгівлею легким озброєнням та стрілецькою зброєю і їх боєприпасами.
31.12.2017
30
Проведення діалогу між Україною та ЄС у сфері протидії поширенню зброї масового знищення, роззброєння, контролю над озброєнням та боротьби з незаконною торгівлею зброєю.
31.12.2017
31
Удосконалення системи національного експортного контролю, контролю за експортом та транзитом товарів, пов’язаних із зброєю масового знищення, включаючи контроль за кінцевим використанням товарів і технологій подвійного використання, зброї масового знищення, розроблення національних переліків товарів подвійного використання, контроль за нематеріальними передачами технологій, посилення системи експортного контролю, включаючи запобігання та санкції за порушення.
31.12.2017
32
Здійснення співробітництва в розробленні національних переліків товарів подвійного використання.
31.12.2017
33
Забезпечення участі у засіданнях Україна - ЄС з питань роззброєння, контролю над озброєнням і нерозповсюдженням зброї та з питань експорту звичайних озброєнь з метою вдосконалення національної політики в галузі експортного контролю.
31.12.2017
34
Посилення фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки та вдосконалення системи такого захисту.
31.12.2017
35
Поглиблення взаємодії з державами - членами ЄС в рамках міжнародних режимів експортного контролю.
31.12.2017
36
Вжиття заходів із залучення допомоги ЄС для протидії потенційним загрозам безпеці, що можуть бути спричинені накопиченими в Україні запасами звичайних видів зброї та застарілих боєприпасів, включаючи легке озброєння і стрілецьку зброю та їх боєприпаси, а також протипіхотні міни, відповідно до положень Оттавської конвенції про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін.
31.12.2017
37
Забезпечення співробітництва у сфері експорту зброї відповідно до змісту та принципів Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/СЗБП, якою визначені загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також у підтримці процесу обговорення Угоди про торгівлю зброєю.
31.12.2017
38
Продовження діалогу з ЄС з питань протидії сепаратизму, екстремізму та тероризму.
31.12.2017
39
Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом.
31.12.2017
40
Проведення консультацій щодо боротьби з тероризмом з офісом Координатора ЄС з боротьби з тероризмом.
31.12.2017
72
Продовження діалогу з ЄС з питань протидії тероризму.
31.12.2017
73
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання