Митні питання

Митні питання

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство фінансів України 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
61 %
Прогрес виконання задач на 2016 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Митні питання
Прогрес виконання задач на 2017 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2018 рік
52 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Митні питання
Прогрес виконання задач на 2020 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Митні питання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Визначення митаДля цілей цієї Глави «мито» включає будь-яке мито або інший платіж, пов’язаний з імпортом або експортом товару, зокрема будь-який додатковий податок або додатковий платіж, пов’язаний з імпортом або експортом товару. «Мито» не включає: a) платежі, еквівалентні внутрішньому податку, що стягуються згідно зі статтею 32 цієї Угоди; b) мита, що стягуються згідно з Главою 2 («Засоби захисту торгівлі») Розділу IV цієї Угоди; c) збори та інші платежі, що стягуються згідно зі статтею 33 цієї Угоди.
-
IV.1.2.27
Кожна Сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони, відповідно до Графіків, встановлених у Додатку I-A до цієї Угоди (далі - Графіки). Без шкоди для першого підпункту для одягу та інших виробів, що були у використанні та які класифікуються за кодом УКТЗЕД 6309 00 00, Україна скасує ввізне мито відповідно до умов, встановлених у Додатку I-B до цієї Угоди.
-
IV.1.2.29.1
Для кожного товару базова ставка ввізного мита, стосовно якої повинно застосовуватися поступове зменшення відповідно до пункту 1 цієї статті, зазначається у Додатку І до цієї Угоди.
-
IV.1.2.29.2
Якщо у будь-який момент після дати набрання чинності цією Угодою будь-яка Сторона зменшує ставку ввізного мита, яка застосовується у рамках режиму найбільшого сприяння (далі - РНС), така ставка ввізного мита має застосовуватися як базова ставка, якщо і доки вона буде нижчою ставки мита, розрахованої відповідно до Графіку цієї Сторони.
-
IV.1.2.29.3
Через 5 років після набрання цією Угодою чинності Сторони можуть на запит будь-якої Сторони провести консультації між собою з метою розгляду прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі між ними. Рішення, прийняте на засіданні Комітету асоціації з питань торгівлі, як це визначено статтею 465 цієї Угоди (далі - Комітет з питань торгівлі), про прискорення або скасування ввізного мита на товари замінює будь-яку ставку мита або перехідний період, визначені Графіками для цих товарів.
-
IV.1.2.29.4
Статус-квоЖодна Сторона не може збільшити існуюче мито або схвалити справляння будь-якого нового мита на товар, що походить з іншої Сторони. Це не виключає, що будь-яка із Сторін може: a) підвищити мито до рівня, встановленого в її Графіку, після скорочення в односторонньому порядку; або b) зберігати в силі або збільшити ввізне мито, яке дозволено згідно з рішенням Органу вирішення спорів (далі - ОВС) Світової організації торгівлі (далі - СОТ).
-
IV.1.2.30
Сторони не повинні запроваджувати або зберігати в силі будь-які мита, податки або будь-які інші заходи еквівалентної дії, що накладаються на вивезення товарів або запроваджується у зв’язку з вивезенням товарів на іншу територію.
-
IV.1.2.31.1
Існуючі мита або заходи еквівалентної дії, які застосовуються в Україні, як зазначено у Додатку І-C до цієї Угоди, повинні поступово анулюватися протягом перехідного періоду відповідно до Графіку, включеного до Додатку І-C до цієї Угоди. У разі внесення змін до митного законодавства України зобов’язання, взяті відповідно до Графіку, що міститься у Додатку І-C до цієї Угоди, залишатимуться чинними на основі відповідності опису товарів. Україна може застосовувати спеціальні заходи щодо вивізного (експортного) мита на умовах, визначених у Додатку І-D до цієї Угоди. Дія таких спеціальних заходів закінчиться наприкінці періоду, встановленого для такого товару у Додатку І-D до цієї Угоди.
-
IV.1.2.31.2
ЦіліСторони визнають важливість митних питань та питань сприяння торгівлі в розвитку двостороннього торговельного середовища. Сторони домовляються посилити співробітництво у цій сфері з метою забезпечення того, щоб відповідне законодавство та процедури, а також адміністративна спроможність відповідних адміністративних органів, головним чином, відповідали цілям ефективного контролю та підтримки сприянню законній торгівлі. Сторони визнають, що першочергове значення має надаватися законним цілям державної політики, в тому числі щодо сприяння торгівлі, безпеці і запобіганню шахрайству, а також збалансованому підходу до них.
-
IV.5.75
Сторони домовилися, що їхнє відповідне торговельне та митне законодавство, як принципове питання, має бути стабільним та всеохоплюючим та, що положення і процедури мають бути пропорціональними, прозорими, передбачуваними, недискримінаційними, об’єктивними й мають застосовуватися уніфіковано та ефективно, а також, inter alia, забезпечать:.
-
IV.5.76.1
Захист і сприяння законній торгівлі шляхом ефективного впровадження і дотримання вимог законодавства.
-
IV.5.76.1.a
Уникнення непотрібних або дискримінаційних навантажень на економічних операторів, запобігання шахрайству і надання подальшого сприяння економічним операторам, які мають високий рівень відповідності законодавству.
-
IV.5.76.1.b
Застосування єдиного адміністративного документа у цілях митного декларування.
-
IV.5.76.1.c
Більшу ефективність, прозорість і спрощення митних процедур та практик на кордоні.
-
IV.5.76.1.d
Застосування сучасних митних методів, зокрема оцінки ризиків, постаудитного контролю та методів аудиту компаній для спрощення та сприяння ввезенню та випуску товарів.
-
IV.5.76.1.e
Скорочення витрат і збільшення передбачуваності для суб’єктів господарювання, зокрема для малих та середніх підприємств.
-
IV.5.76.1.f
Без шкоди для застосування об’єктивних критеріїв оцінки ризиків, забезпечення недискримінаційних вимог та процедур, що застосовуються до імпорту, експорту і транзиту товарів.
-
IV.5.76.1.g
Застосування міжнародних документів, що використовуються у митній справі і торгівлі, у тому числі тих, що розроблені Всесвітньої митною організацією (далі - ВМО) (Рамкові стандарти забезпечення безпеки і спрощення процедур міжнародної торгівлі 2005 року, Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбульська конвенція) 1990 року, Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису і кодування товарів 1983 року), СОТ (наприклад, Угода про застосування Статті VII ГАТТ 1994), ООН (Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, Міжнародна конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажу на кордонах 1982 року), а також керівних принципів ЄС, таких як Митні прототипи.
-
IV.5.76.1.h
Вжиття необхідних заходів для відображення та виконання положень переглянутої Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур 1973 року (Кіотська конвенція).
-
IV.5.76.1.i
Здійснення попереднього забезпечення обов’язкових рішень щодо тарифної класифікації та правил походження. Сторони гарантують, що рішення можуть бути скасовані або анульовані лише після нотифікації причетного суб’єкта та не матимуть зворотної дії, якщо тільки рішення не були прийняті на основі недостовірної або неповної інформації.
-
IV.5.76.1.j
Введення та застосування спрощених процедур для вповноважених трейдерів відповідно до об’єктивних та недискримінаційних критеріїв.
-
IV.5.76.1.k
Встановлення правил, які забезпечать, щоб будь-які штрафи, накладені за порушення митного законодавства або процедурних вимог, були пропорційними і недискримінаційними, а їх застосування не призводило до незаконних та невиправданих затримок.
-
IV.5.76.1.l
Застосування прозорих, недискримінаційних і пропорційних правил щодо ліцензування митних брокерів.
-
IV.5.76.1.m
Для поліпшення робочих методів, а також для забезпечення недискримінації, прозорості, ефективності, цілісності та звітності операцій Сторони мають:.
-
IV.5.76.2
Вживати подальших заходів, спрямованих на скорочення, спрощення і стандартизацію даних і документації, що вимагаються митницею та іншими органами.
-
IV.5.76.2.a
Спрощувати вимоги та формальності, якщо це можливо, щодо швидкого випуску та розмитнення товарів.
-
IV.5.76.2.b
Забезпечувати ефективні, швидкі та недискримінаційні процедури, що гарантують право оскарження адміністративних дій, правил та рішень митних та інших органів, які стосуються товарів, пред’явлених митниці. Такі процедури для оскарження мають бути легкодоступними, у тому числі для малих та середніх підприємств, а будь-які витрати мають бути обґрунтованими та співрозмірними з витратами на подання скарги. Сторони також мають вживати заходів для забезпечення того, щоб у випадках, коли спірне рішення є предметом скарги, товари випускалися у нормальному режимі, а сплата мит могла бути відстрочена у зв’язку з будь-якими спеціальними заходами, які вважаються необхідними. В разі необхідності, це має підлягати забезпеченню гарантією, такою, як застава або депозит.
-
IV.5.76.2.c
Забезпечувати збереження найвищих стандартів чесності, зокрема на кордоні, шляхом застосування заходів, що відображають принципи відповідних міжнародних конвенцій та документів у цій сфері, зокрема Декларації з професійної етики ВМО (переглянута Арушська декларація 2003 року) та Прототипу ЄС з митної етики (2007).
-
IV.5.76.2.d
Будь-які вимоги щодо обов’язкового використання митних брокерів.
-
IV.5.76.3.a
Будь-які вимоги щодо обов’язкового використання перевірки перед відвантаженням або перевірки на місці призначення.
-
IV.5.76.3.b
Для цілей цієї Угоди застосовуються правила транзиту та визначення, як вони викладені в положеннях СОТ (Стаття V ГАТТ 1994 та пов’язані з нею положення, зокрема будь-які роз’яснення або покращення, що випливають з переговорів щодо сприяння торгівлі в рамках Дохійського раунду). Ці положення також застосовуються, коли транзит товарів починається або закінчується на території Сторони (внутрішній транзит).
-
IV.5.76.4.a
Сторони прагнуть до поступової взаємодії їхніх відповідних транзитних митних систем з метою подальшої участі України в спільній транзитній системі відповідно до Конвенції про процедуру загального транзиту від 20 травня 1987 року.
-
IV.5.76.4.b
Сторони забезпечують співробітництво та координацію між усіма відповідними органами та агентствами на їхніх територіях з метою сприяння транзитним перевезенням та транскордонному співробітництву. Сторони також сприяють співробітництву між уповноваженими органами та приватним сектором з питань транзиту.
-
IV.5.76.4.c
Забезпечити, щоб їхнє відповідне законодавство та процедури були прозорими, а також загальнодоступними, наскільки це можливо, за допомогою електронних засобів, разом з обґрунтуванням їх правомірності. Вони мають включати механізм консультацій та обґрунтований строк між публікацією нових або змінених положень та набранням ними чинності.
-
IV.5.77.a
Щодо необхідності вчасних та постійних консультацій з торговельними представниками стосовно законодавчих пропозицій та процедур, що пов’язані з митними та торговельними питаннями. Із цією метою кожна Сторона має встановити відповідні і постійні консультаційні механізми між адміністративними органами та бізнес-спільнотою.
-
IV.5.77.b
Зробити загальнодоступними відповідні повідомлення адміністративного характеру, зокрема вимоги агентства та процедури ввезення, години здійснення операцій та операційні процедури для митниць в портах і в прикордонних пунктах пропуску та контактних пунктах для інформаційних запитів.
-
IV.5.77.c
Сприяти співробітництву між операторами та відповідними адміністративними органами шляхом використання стабільних та загальнодоступних процедур (зокрема Меморандуми про взаєморозуміння), розроблених, зокрема, на основі тих, що оприлюднені ВМО.
-
IV.5.77.d
Забезпечити, щоб їхні відповідні митні та пов’язані з ними вимоги і процедури продовжували відповідати законним потребам торговельної спільноти, дотримуватися найкращих методів та залишатися такими, що якнайменше обмежують торгівлю.
-
IV.5.77.e
Збори та платежіСторони заборонять адміністративні платежі, що мають дію, еквівалентну ввізному (імпортному) або вивізному (експортному) миту та зборам. Стосовно усіх платежів та зборів будь-якого характеру, накладених митними органами кожної Сторони, зокрема платежів та зборів за завдання, які бере на себе інша інстанція від імені вищезазначених органів, стосовно або у зв’язку з імпортом чи експортом та без шкоди для відповідних статей Глави 1 («Національний режим та доступ товарів на ринки») Розділу IV цієї Угоди Сторони домовилися, що:.
-
IV.5.78
Платежі та збори можуть стягуватися лише за послуги, надані за межами встановлених годин і в місцях інших, ніж ті, які визначені митним законодавством, на запит декларанта у зв’язку з імпортом чи експортом, про який ідеться, або за будь-яку формальність, необхідну для здійснення такого імпорту або експорту.
-
IV.5.78.a
Платежі та збори не можуть перевищувати вартість наданих послуг.
-
IV.5.78.b
Платежі та збори не повинні розраховуватися на адвалорній основі.
-
IV.5.78.c
Інформація щодо платежів та зборів має публікуватися. Ця інформація має включати обґрунтування для платежу або збору за надану послугу, відповідальний орган, платежі та збори, які будуть застосовуватися, та коли і яким чином має бути здійснений платіж Інформація щодо платежів та зборів має бути опублікованою через офіційно призначений засіб інформації і, коли це прийнятно і можливо, через офіційний веб-сайт.
-
IV.5.78.d
Нові або змінені платежі та збори не повинні накладатися доти, доки інформація про них не буде опублікована та знаходитиметься у широкому доступі.
-
IV.5.78.e
Угода про застосування Статті VII ГАТТ 1994, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ, зокрема будь-які подальші зміни, регулює митну оцінку товарів у торгівлі між Сторонами. Таким чином, її положення включено до цієї Угоди та вони є її невід’ємною частиною. Мінімальні митні вартості не використовуються.
-
IV.5.79.1
Сторони співробітничають з метою досягнення спільного підходу до питань, що стосуються митної оцінки.
-
IV.5.79.2
Митне співробітництвоСторони зміцнюють співробітництво з метою забезпечення виконання цілей цієї Глави, досягаючи обґрунтованого балансу між спрощенням і сприянням торгівлі та ефективним контролем і безпекою. Із цією метою Сторони застосовують, де це доцільно, Митні прототипи ЄС як керівний орієнтир. З метою забезпечення відповідності з положеннями цієї Глави Сторони, inter alia:.
-
IV.5.80
Обмінюються інформацією щодо митного законодавства та процедур.
-
IV.5.80.a
Розробляють спільні ініціативи щодо імпортних, експортних та транзитних процедур, а також здійснюють роботу, спрямовану на забезпечення ефективного обслуговування бізнес-спільноти.
-
IV.5.80.b
Співробітничають з питань автоматизації митних та інших торговельних процедур.
-
IV.5.80.c
Обмінюються, де це доцільно, відповідною інформацією та даними за умови дотримання конфіденційності інформації з обмеженим доступом та захисту персональних даних.
-
IV.5.80.d
Обмінюються інформацією та/або розпочинають консультації з метою вироблення, де це можливо, спільних позицій в міжнародних організаціях з митної справи, таких, як СОТ, ВМО, ООН, Конференція Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку і Економічна комісія ООН для Європи.
-
IV.5.80.e
Співробітничають в плануванні і наданні технічної допомоги, зокрема для сприяння проведення реформ в митних питаннях та сприяння торгівлі згідно з відповідними положеннями цієї Угоди.
-
IV.5.80.f
Обмінюються кращими практиками з митних операцій, зокрема щодо впровадження прав інтелектуальної власності, особливо щодо контрафактної продукції.
-
IV.5.80.g
Сприяють координації між усіма прикордонними агентствами як всередині, так і через кордони для полегшення процесу перетину кордонів і посилення контролю, беручи до уваги спільний контроль на кордоні, де це можливо і доцільно.
-
IV.5.80.h
Взаємно визнають, де це прийнятно і доцільно, уповноважених трейдерів та митні контролі. Рамки цього співробітництва, імплементація та практичні заходи повинні бути визначені Підкомітетом з питань митного співробітництва, передбаченим у статті 83 цієї Угоди.
-
IV.5.80.i
Взаємна адміністративна допомога в митних справахНезважаючи на статтю 80 цієї Угоди, адміністративні органи Сторін надають взаємну адміністративну допомогу з митних питань відповідно до положень, закріплених у Протоколі II до цієї Угоди про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.
-
IV.5.81
Технічна допомога і розвиток потенціалуСторони співробітничають з метою надання технічної допомоги та розвитку потенціалу для запровадження режиму сприяння торгівлі та митних реформ.
-
IV.5.82
Підкомітет з питань митного співробітництваСторони створюють Пiдкомітет з питань митного співробітництва. Він звітуватиме перед Комітетом асоціації в його складі відповідно до статті 465(4) цієї Угоди. Функції Пiдкомітету з питань митного співробітництва включають проведення регулярних консультацій та моніторинг виконання і адміністрування цієї Глави, зокрема питання митного співробітництва, транскордонного митного співробітництва та управління, технічної допомоги, правил походження товарів, сприяння торгівлі, а також взаємної адміністративної допомоги в митних справах. Пiдкомітет з питань митного співробітництва буде, inter alia:.
-
IV.5.83
Стежити за належним застосуванням цієї Глави, а також Протоколів 1 та 2 до цієї Угоди.
-
IV.5.83.a
Приймати рішення щодо заходів і практичних кроків стосовно імплементації цієї Глави і Протоколів 1 та 2 до цієї Угоди, в тому числі щодо обміну інформацією та даними, взаємного визнання митного контролю та програм торговельного партнерства і взаємно узгоджених вигод.
-
IV.5.83.b
Обмінюватися думками з будь-якого питання, що становить взаємний інтерес, у тому числі щодо майбутніх заходів та ресурсів для них.
-
IV.5.83.c
Надавати рекомендації, де це необхідно.
-
IV.5.83.d
Приймати свої внутрішні правила і процедури.
-
IV.5.83.e
Наближення законодавства у митній сферіПоступове наближення до митного законодавства ЄС, як це визначено в стандартах ЄС та міжнародних стандартах, здійснюється згідно з Додатком XV до цієї Угоди.
-
IV.5.84
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Спрощення митних процедур та сприяння торгівлі.
-
ІІІ.5.9
Сторони впроваджуватимуть Рамкову стратегію митного співробітництва між Україною та ЄС відповідно до Дорожньої карти на 2012 – 2014 роки, яка визначає конкретні пріоритети і заходи. Сторони надають значення вжиттю наступних заходів.
-
ІІІ.5.9
Безпечні та безперервні торговельні потоки.
-
ІІІ.5.9.i
Управління ризиками та боротьба з шахрайством.
-
ІІІ.5.9.ii
Співробітництво щодо впровадження сучасних технологій митного контролю, що базуються, зокрема, на вибірковому, основаному на ризикові, контролі та спрощених процедурах відпуску товарів та контролю після розмитнення взаємне ознайомлення з системами управління ризиками з обох сторін може здійснюватися шляхом навчальних поїздок або семінарів.
-
ІІІ.5.9.ii
Вивчення можливостей створення міжвідомчих і міжнародних механізмів (у т.ч. працюючих у режимі онлайн) для обміну даними, у тому числі щодо товарів і транспортних засобів, згідно з відповідними стандартами захисту даних і правил в рамках робочої групи, створеної між ЄС та Східними сусідами.
-
ІІІ.5.9.ii
Посилення діалогу щодо боротьби з шахрайством з метою запобігання та припинення незаконній торгівлі, включаючи торгівлю підакцизними товарами, зокрема цигарками, що може включати обмін практичним досвідом та організацію спільних дій.
-
ІІІ.5.9.ii
Інвестиції в модернізацію митних служб.
-
ІІІ.5.9.iii
Розробка та впровадження всеосяжного стратегічного плану (за підтримки ЄС за запитом України) для митної адміністрації, включаючи структури, процедури, ресурси, ІТ-підтримку та план впровадження. Модернізовані митні взірці ЄС можуть слугувати критерієм для оцінки.
-
ІІІ.5.9.iii
Подальший розвиток українського митного законодавства та його імплементаційних положень у відповідності до міжнародних інструментів та стандартів, що застосовуються у митній сфері та торгівлі, у тому числі розроблених ЄС, Всесвітньою митною організацією, СОТ, ООН.
-
ІІІ.5.9.iii
Співпраця у впровадженні сучасної Гармонізованої системи з метою впровадження Комбінованої номенклатури та забезпечення чіткої та послідовної класифікації товарів.
-
ІІІ.5.9.iii
Забезпечення найвищих стандартів професійної етики у митній адміністрації і, зокрема, на кордоні, шляхом вжиття заходів, що відображають принципи Аруської декларації Всесвітньої митної організації.
-
ІІІ.5.9.iii
Співробітництво щодо подальшого розвитку процедур митної оцінки та практики з метою забезпечення їх більшої прозорості та ефективності, включаючи обмін передовим досвідом стосовно імплементації стандартів СОТ.
-
ІІІ.5.9.iii
Здійснення усіх необхідних заходів у межах повноважень Сторін для сприяння майбутньої участі України в Робочих групах EU – EFTA та EC /EFTA іECG (Electronic Customs Group) – NCTS.
-
ІІІ.5.9.iii
Розробка (за підтримки ЄС за запитом України), та впровадження всеохоплюючого стратегічного плану для митної адміністрації, з метою наближення транзитного законодавства України, операційних процедур, систем інформаційних технологій до конвенцій EC/EFTA стосовно спільних транзитних процедур та спрощення формальностей у торгівлі товарами з метою забезпечення майбутнього приєднання України до зазначених конвенцій та участі в спільній транзитній системі надання відповідної допомоги або проекту Твіннінг українській митній адміністрації з метою застосування спільної транзитної та NCTS системи (за ініціативою української сторони).
-
ІІІ.5.9.iii
Забезпечення ad hoc участі, беручи до уваги фінансові обмеження, які існують в українському законодавстві, українських митних експертів у Програмі ЄС «Митниця 2020» (Регламент 1294/2013), яка вимагає змін у національному законодавстві як наступний крок, укладення двосторонньої угоди щодо регулярної участі у Програмі як тільки Україна досягне достатнього рівня наближення відповідного законодавства та адміністративних методів до методів та законодавства ЄС.
-
ІІІ.5.9.iii
Правила походження.
-
ІІІ.5.9.iii
Надання відповідної допомоги українському митному органу у вигляді стажувань або семінарів щодо застосування правил походження (за ініціативою української сторони).
-
ІІІ.5.9.iv
Підтримки України в процесі підготовки комплексного аналізу майбутнього приєднання до Конвенції про правила походження Пан-Євро-Med, яка, розширюючи область кумуляції, створить нові переваги для українських економічних операторів.
-
ІІІ.5.9.iv
Передачі відповідальності за видачу сертифікатів EUR 1 від Української Торгової Палати до українського митного органу.
-
ІІІ.5.9.iv
Розробки механізму для забезпечення ефективного застосування правил походження товарів, що ввозяться з тимчасово окупованої території Криму.
-
ІІІ.5.9.iv
Обміну передовим досвідом між митними органами в частині надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера.
-
ІІІ.5.9.iv
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Визначення методики скасування сторонами рівнів увізних мит (стаття 29).
-
-
Підготовка порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони.
-
1
Розроблення та погодження із Стороною ЄС порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони.
29.02.2016
1.1
Узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони.
30.04.2016
1.2
Виконання положень приміток до додатків I-C та I-D до Угоди щодо перерахування показників графіків зниження вивізних (експортних) мит з метою збереження відносної переваги (у тій самій пропорції) порівняно із зв’язаною у рамках СОТ ставкою вивізного (експортного) мита, яка визначена для кожного періоду.
-
-
Внесення змін до додатків I-C та I-D.
-
2
Погодження із Стороною ЄС змін до додатків I-C та I-D.
29.02.2016
2.1
Узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження змін до додатків I-C та I-D.
30.04.2016
2.2
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання