Гуманітарна політика > 2020 > Культура > Індикатор #25

70 %
Прогрес за 12 місяців 2020 року
Останнє оновлення: 23.08.2023

Зміцнення потенціалу бібліотек як соціальних інституцій

Піднапрямок:
Культура
Відповідальні:
МКМС
Стаття Угоди:
V.24.440
Директива / Регламент ЄС:
Термін виконання:
31.12.2020

Розрахунок показника

100%
30%
Створено нову архітектуру інтегрованої бібліотечної мережі країни на основі універсального доступу та економічної доцільності
Відповідальні: МКМС
40%
Запроваджено інформацйіно-комунікаційні технології в роботі публічних бібліотек
Відповідальні: МКМС
30%
Актуалізовано документо-інформаційні ресурси бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечено доступ до них
Відповідальні: МКМС
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.12.2020