Управління державними фінансами > 2019 > Державні фінанси > Індикатор #5

60 %
Прогрес за 12 місяців 2019 року
Останнє оновлення: 30.01.2023

Забезпечення розвитку надійних систем зовнішнього аудиту

Піднапрямок:
Державні фінанси
Відповідальні:
Рахункова палата
Стаття Угоди:
V.3.347
Директива / Регламент ЄС:
­
Термін виконання:
31.12.2019

Розрахунок показника

100%
15%
Розроблено та затверджено стратегію наближення системи зовнішнього аудиту до законодавства ЄС
Відповідальні: Рахункова палата
10%
Проведено функціональну оцінку Рахункової палати
Відповідальні: Рахункова палата
10%
Затверджено місію Рахункової палати, бачення її ролі в суспільстві, цілей реформування та стратегії розвитку
Відповідальні: Рахункова палата
10%
Розроблено технічне завдання щодо впровадження міжнародного проекту зміцнення інституціональної спроможності Рахункової палати
Відповідальні: Рахункова палата
15%
Здійснено порівняння стану стандартизації аудиторських заходів у поточній діяльності Рахункової палати з Міжнародними стандартами вищих органів фінансового контролю (ISSAI)
Відповідальні: Рахункова палата
15%
Здійснено перегляд Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів на їх відповідність Міжнародним стандартам вищих органів фінансового контролю (ISSAI)
Відповідальні: Рахункова палата
15%
Розроблено та затверджено стандарт проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту відповідно до Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI)
Відповідальні: Рахункова палата
10%
Впроваджено інноваційні підходи до визначення продуктивності Рахункової палати, у тому числі за критеріями PMF та PEFA
Відповідальні: Рахункова палата
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.12.2019