Освіта,навчання та молодь

Освіта,навчання та молодь

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство культури, молоді та спорту України

                                               Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій

                                               Комітет ВРУ з питань молоді і спорту

 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
94 %
Прогрес виконання задач на 2017 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Повною мірою поважаючи обов’язки Сторін щодо змісту навчання та організації освітніх систем, а також їхнє культурне та мовне розмаїття, Сторони сприяють розвитку співробітництва в галузі освіти, навчання та молодіжної політики з метою покращення взаєморозуміння, активізації міжкультурного діалогу та посилення знань щодо відповідних культур.
-
V.23.430
Сторони зобов’язуються активізувати співробітництво в галузі вищої освіти, зокрема, з метою:.
-
V.23.431
Реформування та модернізації систем вищої освіти.
-
V.23.431.a
Сприяння зближенню у сфері вищої освіти, яке відбувається в рамках Болонського процесу.
-
V.23.431.b
Підвищення якості та важливості вищої освіти.
-
V.23.431.c
Поглиблення співробітництва між вищими навчальними закладами.
-
V.23.431.d
Розширення можливостей вищих навчальних закладів.
-
V.23.431.e
Активізації мобільності студентів та викладачів.
-
V.23.431.f
Увага приділятиметься співробітництву в галузі освіти з метою спрощення доступу до отримання вищої освіти.
-
V.23.431.g
Сторони здійснюють заходи, спрямовані на активізацію обміну інформацією, практикою та досвідом, для заохочення більш тісного співробітництва в галузі професійно-технічної освіти та навчання, зокрема з метою:.
-
V.23.432
Розвитку систем професійно-технічної освіти та навчання, подальшого підвищення кваліфікації протягом трудової діяльності/життя, що відповідає реаліям в контексті змін на ринку праці.
-
V.23.432.a
Створення національних механізмів з метою покращення прозорості та визнання кваліфікацій та компетенцій, використовуючи, коли це можливо, досвід ЄС.
-
V.23.432.b
Сторони вивчають можливості розвитку співробітництва в інших сферах, зокрема у сфері середньої освіти, дистанційного навчання та освіти протягом життя.
-
V.23.433
Сторони домовилися заохочувати поглиблення співробітництва та обмін досвідом в галузі молодіжної політики та неформальної освіти для молоді, що спрямовано на:.
-
V.23.434
Сприяння інтеграції молоді в суспільство загалом, заохочуючи її активну громадську позицію та ініціативність.
-
V.23.434.a
Сприяння молоді в отриманні знань, навичок та професійних умінь поза освітньою системою, зокрема волонтерство, та визнання цінності такого досвіду.
-
V.23.434.b
Активізацію співробітництва з третіми країнами.
-
V.23.434.c
Розвиток співробітництва між молодіжними організаціями в Україні, ЄС та його державах-членах.
-
V.23.434.d
Просування здорового способу життя, з особливим акцентом на молоді.
-
V.23.434.e
Сторони здійснюють співробітництво з урахуванням положень рекомендацій, перелічених у Додатку XLIІ до цієї Угоди.
-
V.23.435
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Освіта, навчання, молодь.
-
ІІІ.7.19
Підтримці реформи і модернізації вищої освіти, зокрема через імплементацію нового Закону України «Про вищу освіту» з метою подальшої інтеграції до Європейського простору вищої освіти.
-
ІІІ.7.19
Проведенні спільної роботи та обмінів із забезпечення якості з метою просування імплементації критерію міжнародної оцінки та практик моніторингу розвитку автономії університетів та управління професіоналізацією вищої освіти.
-
ІІІ.7.19
Підвищенні обізнаності та сприяння участі України у програмах ЄС у сфері освіти з питань досліджень, підготовки та мобільності, таких як Erasmus+ та Marie Sklodowska Curie.
-
ІІІ.7.19
Роботі, направленій на взаємне визнання академічних та професійних кваліфікацій, дипломів та сертифікатів про освіту.
-
ІІІ.7.19
Проведенні спільної роботи та обмінів з метою запровадження в Україні Національних кваліфікаційних стандартів та їх подальше зближення з Європейськими кваліфікаційними стандартами.
-
ІІІ.7.19
Здійсненні спільної роботи та обмінів з метою підтримки України у приведенні її системи професійно-технічної освіти у відповідність до модернізації структур професійно-технічної освіти ЄС, як це передбачено Копенгагенським процесом, та через такі інструменти як Європейські кваліфікаційні стандарти (ЄКС), Європейська залікова система для закладів професійно-технічної освіти (ЄЗСЗПО) та Європейська система гарантування відповідності якості професійно-технічної освіти (ЄСГВПО).
-
ІІІ.7.19
Посиленні діалогу щодо систем загальної освіти, дистанційної освіти та навчання протягом життя.
-
ІІІ.7.19
Збільшенні міжнародних обмінів та співробітництва в сфері неформальної освіти для молоді та працівників, що взаємодіють з молоддю, з метою сприяння участі молоді у демократичному житті та ринку праці, потенціалу молодіжних організацій і діалогу з питань молодіжної політики, у т.ч. через програми ЄС у сфері молоді, такі як Erasmus+.
-
ІІІ.7.19
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання