Освіта,навчання та молодь > 2019 > Освіта > Індикатор #11

100 %
Прогрес за 12 місяців 2019 року
Останнє оновлення: 20.11.2023

Дотримання загальних принципів забезпечення якісної вищої освіти та підвищення кваліфікації у контексті Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

Піднапрямок:
Освіта
Відповідальні:
МОН, НАЗЯВО
Стаття Угоди:
V.23.431, V.23.435
Директива / Регламент ЄС:
Рекомендація 2008/C 111/01
Термін виконання:
30.09.2019

Розрахунок показника

100%
100%
Забезпечено функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Європейських рекомендацій і стандартів із забезпечення якості вищої освіти (ESG) та передового міжнародного досвіду
Відповідальні: МОН, НАЗЯВО
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
30.09.2019