Освіта,навчання та молодь > 2020 > Освіта > Індикатор #16

80 %
Прогрес за 12 місяців 2020 року
Останнє оновлення: 20.11.2023

Забезпечення функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти

Піднапрямок:
Освіта
Відповідальні:
МОН
Стаття Угоди:
V.23.431, V.23.435
Директива / Регламент ЄС:
Рекомендація 2006/143
Термін виконання:
30.09.2020

Розрахунок показника

100%
20%
Забезпечено організацію системи внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти відповідно до Європейських рекомендацій і стандартів із забезпечення якості вищої освіти (ESG)
Відповідальні: МОН
20%
Розроблено методичні рекомендації щодо системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Відповідальні: МОН
20%
Опрацьовано методичні рекомендації з експертами ЄС
Відповідальні: МОН
20%
Оприлюднено методичні рекомендації щодо системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Відповідальні: МОН
10%
Розроблено стандарти вищої освіти за усіма спеціальностями та освітніми рівнями з нормами щодо організації системи внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти
Відповідальні: МОН
10%
Затверджено стандарти вищої освіти за усіма спеціальностями та освітніми рівнями з нормами щодо організації системи внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти
Відповідальні: МОН
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
30.09.2020