Освіта,навчання та молодь > 2019 > Освіта протягом життя > Індикатор #12

100 %
Прогрес за 12 місяців 2019 року
Останнє оновлення: 20.11.2023

Розроблення стандартів освіти відповідно до Національної рамки кваліфікацій

Піднапрямок:
Освіта протягом життя
Відповідальні:
МОН
Стаття Угоди:
V.23.435
Директива / Регламент ЄС:
Рекомендація 2006/962/ЄС, Рекомендація 2008/C 111/01
Термін виконання:
31.12.2019

Розрахунок показника

100%
40%
Розроблено проект нормативно-правового акта щодо схвалення положення та методики стандартів освіти за відповідними рівнями з урахуванням основних компетентностей навчання протягом життя
Відповідальні: МОН
30%
Проект нормативно-правового акту опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: МОН
30%
Нормативно-правовий акт прийнято
Відповідальні: МОН
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.12.2019