Технічні бар’єри у торгівлі

Технічні бар’єри у торгівлі

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

Комітет ВРУ з питань економічного розвитку

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
89 %
Прогрес виконання задач на 2016 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Технічні бар’єри у торгівлі
Прогрес виконання задач на 2017 рік
88 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Технічні бар’єри у торгівлі
Прогрес виконання задач на 2018 рік
93 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Технічні бар’єри у торгівлі
Прогрес виконання задач на 2020 рік
81 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Технічні бар’єри у торгівлі
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
ЦіліСторони поступово створюють зону вільної торгівлі протягом перехідного періоду, що не перевищує 10 років починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, відповідно до положень цієї Угоди та відповідно до Статті XXIV Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 року (далі - ГАТТ-1994).
-
IV.1.1.25
Положення цієї Глави застосовуються до торгівлі товарами, що походять з територій Сторін.
-
IV.1.1.26.1
Для цілей цієї Глави «походження» означає, що товар підпадає під правила походження, викладені в Протоколі I до цієї Угоди («Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва»).
-
IV.1.1.26.2
Класифікація товарівКласифікація товарів у торгівлі між Сторонами має бути такою, як викладено у відповідній товарній номенклатурі кожної Сторони, розробленій відповідно до Гармонізованої системи Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів 1983 року (далі - ГС) та подальших змін до неї.
-
IV.1.2.28
Після набрання чинності цією Угодою жодна Сторона не повинна зберігати в силі, запроваджувати або відновлювати експортні субсидії або інші заходи еквівалентної дії щодо сільськогосподарських товарів, призначених для продажу на території іншої Сторони.
-
IV.1.2.32.1
Для цілей цієї статті термін «експортні субсидії» має таке саме значення, як і у статті 1(е) Угоди про сільське господарство, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі - Угода про сільське господарство), включаючи будь-які поправки до цієї статті цієї Угоди про сільське господарство.
-
IV.1.2.32.2
Збори та інші платежіКожна Сторона забезпечує, відповідно до Статті VIII ГАТТ 1994 та її приміток щодо тлумачення, щоб всі збори й платежі будь-якого характеру, крім мита або інших заходів, зазначених у статті 27 цієї Угоди, що справляються у разі імпорту або експорту товарів або у зв’язку з таким імпортом або експортом, обмежувалися сумою приблизної вартості наданих послуг та не становили непрямий захист національних товарів або оподаткування імпорту або експорту з фіскальною метою.
-
IV.1.2.33
Національний режимКожна Сторона надає національний режим товарам іншої Сторони відповідно до Статті III ГАТТ 1994, зокрема її приміток щодо тлумачення. Із цією метою Статтю III ГАТТ 1994 та її примітки щодо тлумачення включено до цієї Угоди, і вони є її невід’ємною частиною.
-
IV.1.3.34
Обмеження експорту або імпортуЖодна Сторона не повинна запроваджувати або зберігати в силі будь-які заборони чи обмеження або заходи еквівалентної дії щодо імпорту будь-якого товару іншої Сторони або експорту чи продажу для експорту будь-якого товару, призначеного для території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених в цій Угоді або відповідно до Статті XI ГАТТ 1994 та її приміток щодо тлумачення. Із цією метою Статтю XI ГАТТ 1994 та її примітки щодо тлумачення включено до цієї Угоди, і вони є її невід’ємною частиною.
-
IV.1.3.35
Загальні виняткиНіщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає вжиттю або застосуванню будь-якою Стороною заходів згідно зі Статтями XX та XXI ГАТТ 1994 та їх примітками щодо тлумачення, які включено до цієї Угоди і є її невід’ємною частиною.
-
IV.1.4.36
Сторони домовились, що адміністративне співробітництво є важливим для реалізації та контролю преференційного режиму, наданого відповідно до цієї Глави, та підкреслюють свої зобов’язання боротися з незаконними діями та шахрайством в митних питаннях, пов’язаних з імпортом, експортом, транзитом товарів та їх розміщенням під будь-яким іншим митним режимом або процедурою, зокрема заходи заборони, обмеження або контролю.
-
IV.1.5.37.1
Якщо Сторона на основі об’єктивно задокументованої інформації відчуває неспроможність забезпечити адміністративне співробітництво та/або відчуває існування незаконних дій або шахрайства іншої Сторони відповідно до цієї Глави, заінтересована Сторона може тимчасово призупинити дію відповідного преференційного режиму для відповідного товару (товарів) згідно із цією статтею.
-
IV.1.5.37.2
Для цілей цієї статті неспроможність забезпечити адміністративне співробітництво при розслідуванні митних правопорушень або шахрайства, inter alia, означає: a) неодноразова неспроможність дотримуватися зобов’язань щодо перевірки статусу походження відповідного товару (товарів); b) неодноразова відмова або надмірна затримка у виконанні та/або повідомленні про результати послідовної перевірки підтвердження походження; c) неодноразова відмова або надмірна затримка в отриманні дозволу на проведення місій адміністративного співробітництва для перевірки автентичності документів або точності інформації, що стосується надання преференційного режиму, про який ідеться Для цілей цієї статті виявлення правопорушень або шахрайства може бути здійснено, inter alia, коли відбувається швидке зростання без достатнього пояснення обсягу імпорту товарів, який перевищує звичайний рівень виробництва та експортний потенціал іншої Сторони, що пов’язано з об’єктивною інформацією стосовно правопорушень або шахрайства.
-
IV.1.5.37.3
Застосування тимчасового призупинення залежить від таких умов:.
-
IV.1.5.37.4
Сторона, яка виявила на основі об’єктивної інформації неспроможність забезпечити адміністративне співробітництво та/або правопорушення чи шахрайство з боку іншої Сторони, повідомляє без надмірної затримки Комітету з питань торгівлі про свої дані разом з об’єктивною інформацією та вступає в консультації в рамках Комітету з питань торгівлі, ґрунтуючись на всій необхідній інформації та об’єктивних даних з метою досягнення рішення, прийнятного для обох Сторін. Протягом вищезазначених консультацій товар (товари), про який (які) йдеться, буде користуватися преференційним режимом.
-
IV.1.5.37.4.a
Якщо Сторони провели консультації в рамках Комітету з питань торгівлі відповідно до підпункту (а) та не змогли домовитися про прийнятне рішення протягом трьох місяців після першого засідання Комітету з питань торгівлі, заінтересована Сторона може тимчасово призупинити дію відповідного преференційного режиму на товар (товари), про який (які) йдеться. Про тимчасове призупинення необхідно повідомляти Комітету з питань торгівлі без невиправданої затримки.
-
IV.1.5.37.4.b
Тимчасові призупинення відповідно до цієї статті будуть обмежені до того часу, який буде необхідний для захисту фінансових інтересів заінтересованої Сторони. Кожне тимчасове призупинення не повинно перевищувати шість місяців. Водночас, тимчасове призупинення може бути поновлено. Про тимчасові призупинення після їх прийняття необхідно невідкладно повідомляти Комітету з питань торгівлі. Вони будуть предметом періодичних консультації у рамках Комітету з питань торгівлі, особливо з метою їх завершення, як тільки зникнуть умови для їх застосування.
-
IV.1.5.37.4.c
Одночасно з повідомленням Комітету з питань торгівлі згідно з підпунктом 4(a) цієї статті заінтересована Сторона повинна опублікувати повідомлення імпортерам у своїх джерелах офіційної інформації. Повідомлення імпортерам повинно зазначати товар, про який ідеться, стосовно якого виявлена на основі об’єктивної інформації неспроможність забезпечити адміністративне співробітництво та/або призупинення правопорушення чи шахрайства.
-
IV.1.5.37.5
Виправлення адміністративних помилокУ разі помилки з боку компетентних органів під час належного менеджменту преференційної системи експорту і, зокрема, під час застосування положень Протоколу до цієї Угоди «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва», коли така помилка призводить до наслідків для ввізного мита, Сторона, яка стикається з такими наслідками, може звернутися із запитом до Комітету з питань торгівлі стосовно розгляду можливості прийняття будь-яких відповідних заходів для вирішення ситуації.
-
IV.1.5.38
Ця Угода не перешкоджає збереженню або встановленню митних союзів, зон вільної торгівлі або домовленостям про прикордонну торгівлю, за винятком тих випадків, коли вони вступають у конфлікт з торговельними домовленостями, передбаченими цією Угодою.
-
IV.1.5.39.1
Консультації між Сторонами відбуваються в рамках Комітету з питань торгівлі стосовно угод, що встановлюють митні союзи, зони вільної торгівлі або домовленості про прикордонну торгівлю та, у разі необхідності, інших основних питань, що стосуються їх відповідної торговельної політики з третіми країнами. Зокрема, у разі третьої країни, що приєднується до Європейського Союзу, такі консультації відбуваються з метою забезпечення прийняття до уваги взаємних інтересів України та Сторони ЄС, як викладено в цій Угоді.
-
IV.1.5.39.2
Сторони підтверджують свої права та зобов’язання, передбачені Статтею XIX ГАТТ 1994 та Угодою про спеціальні заходи, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі - Угода про спеціальні заходи). Сторона ЄС залишає за собою свої права та зобов’язання, передбачені статтею 5 Угоди про сільське господарство, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі - Угода про сільське господарство), крім торгівлі сільськогосподарськими товарами, на яку поширюється преференційний режим, передбачений цією Угодою.
-
IV.2.1.40.1
Преференційні правила походження, запроваджені згідно з Главою 1 («Національний режим та доступ до ринків товарів») Розділу IV цієї Угоди, не застосовуються до цієї Частини.
-
IV.2.1.40.2
Сторона, яка порушує розслідування, має повідомити про це іншій Стороні шляхом надіслання їй офіційного повідомлення за умови, що остання має суттєвий економічний інтерес.
-
IV.2.1.41.1
Для цілей цієї статті Сторона буде вважатися такою, що має суттєвий економічний інтерес, тоді, коли вона належить до п’яти найбільших постачальників імпортованого товару протягом останнього трьохрічного строку, визначених або за обсягом, або у вартісному вираженні.
-
IV.2.1.41.2
Незважаючи на статтю 40 цієї Угоди та із дотриманням статті 3(2) Угоди про спеціальні заходи, на запит іншої Сторони Сторона, яка порушує спеціальне розслідування або планує застосувати спеціальні заходи, зобов’язана невідкладно надати письмові повідомлення про всю відповідну інформацію, яка стала підставою для порушення розслідування або для застосування спеціальних заходів, зокрема, якщо це доцільно, попередні висновки, а також остаточні висновки розслідування, та надати іншій Стороні можливість проведення консультацій.
-
IV.2.1.41.3
У разі застосування спеціальних заходів Сторони намагаються вжити їх у такий спосіб, який матиме найменший вплив на їхню двосторонню торгівлю.
-
IV.2.1.42.1
Для цілей пункту 1 цієї статті, якщо одна Сторона вважає, що правові умови для застосування остаточних спеціальних заходів виконані, ця Сторона, яка планує вжити таких заходів, має повідомити про це іншій Стороні та надати їй можливість провести двосторонні консультації. Якщо взаємоприйнятного рішення не було досягнуто протягом 30 днів після такого повідомлення, Сторона-імпортер може вжити необхідних заходів для вирішення проблеми.
-
IV.2.1.42.2
Країна, що розвиваєтьсяУ тій мірі, в якій Україна визнається країною, що розвивається, для цілей статті 9 Угоди про спеціальні заходи, на неї не поширюватимуться жодні спеціальні заходи, які застосовуються Стороною ЄС, за умови виконання умов, визначених у статті 9 цієї Угоди.
-
IV.2.1.43
Україна може застосовувати спеціальні заходи у формі вищої ставки ввізного мита до легкових автомобілів, що походять зі Сторони ЄС, які класифікуються за товарною позицією 8703 (далі - товар), як це визначено у статті 45 цієї Угоди, згідно з положеннями цієї Частини, якщо виконані кожна з таких умов: a) якщо в результаті зниження або скасування мита відповідно до цієї Угоди товар імпортується на територію України у таких більших обсягах в абсолютних величинах або стосовно національного виробництва та за таких умов, за яких заподіюється значна шкода національній промисловості, що виробляє подібний товар; b) якщо сукупний обсяг (в одиницях) імпорту товару протягом будь-якого року досягає граничного обсягу, визначеного у Графіку, включеному до Додатка II до цієї Угоди; та c) якщо сукупний обсяг імпорту товару в Україну (в одиницях) протягом останнього 12-місячного періоду, який закінчується не раніше ніж за місяць до того, як Україна запросить ЄС на консультації згідно з положеннями пункту 5 цієї статті, перевищить граничний обсяг, зазначений у Графіку України у Додатку II до цієї Угоди, всіх первинних реєстрацій легкових автомобілів в Україні за той самий період.
-
IV.2.2.44.1
Мито, яке запроваджується згідно з положеннями пункту 1 цієї статті, не повинно перевищувати меншого з мит, які застосовуються в рамках режиму найбільшого сприяння в день, що передує даті набрання Угодою чинності, або ставки ввізного мита, встановленого у Графіку України у Додатку II до цієї Угоди. Це мито може бути застосовано лише до імпорту протягом строку до закінчення цього року, як це визначено у Додатку II до цієї Угоди.
-
IV.2.2.44.2
Незалежно від положень пункту 2 цієї статті мито, яке застосовується Україною згідно з пунктом 1 цієї статті, встановлюється відповідно до Графіку України, включеного до Додатка II цієї Угоди.
-
IV.2.2.44.3
Будь-які поставки товарів, що є предметом для стягнення додаткового збору, які знаходились у дорозі відповідно до договору, укладеного до дати запровадження додаткового збору згідно з пунктами 1-3 цієї статті, не мають бути предметом для стягнення додаткового збору. Однак обсяг таких поставок буде зараховано до граничного обсягу імпорту цього товару на наступний рік з метою дотримання умов, викладених у пункті 1 цієї статті на цей рік.
-
IV.2.2.44.4
Україна застосовує спеціальні заходи на засадах прозорості. Із цією метою Україна має якнайшвидше повідомляти Стороні ЄС у письмовій формі стосовно наміру застосувати такі заходи та надавати всю відповідну інформацію, зокрема обсяги (у кількісних одиницях) імпорту товару, а також загальні обсяги (у кількісних одиницях) імпорту легкових автомобілів з будь-якого напряму та кількості первинних реєстрацій легкових автомобілів в Україні за період часу, зазначений у пункті 1 цієї статті. Україна має заздалегідь і якомога раніше до застосування заходів запросити Сторону ЄС на консультації для обговорення цієї інформації. Жодні заходи не застосовуються протягом 30 днів з дати пропозиції провести консультації.
-
IV.2.2.44.5
Україна може застосувати спеціальні заходи тільки після проведення її компетентними органами розслідування відповідно до статей 3 та 4(2)(с) Угоди про спеціальні заходи і із цією метою статті 3 та 4(2)(с) Угоди про спеціальні заходи включено до цієї Угоди та є її невід’ємною частиною, mutatis mutandis. Таке розслідування повинно довести, що внаслідок скорочення розміру мита або його скасування відповідно до цієї Угоди товар імпортується на територію України у таких зростаючих обсягах (в абсолютних величинах або стосовно національного виробництва) та за таких умов заподіює значну шкоду національному товаровиробнику, що виробляє подібний товар.
-
IV.2.2.44.6
Україна має негайно письмово повідомити Стороні ЄС про порушення розслідування, зазначеного в пункті 6 цієї статті.
-
IV.2.2.44.7
Протягом розслідування Україна повинна дотримуватись вимог статті 4(2)(а) і (b) Угоди про спеціальні заходи, і з цією метою статтю 4(2)(а) і (b) Угоди про спеціальні заходи включено до цієї Угоди та є її невід’ємною частиною, mutatis mutandis.
-
IV.2.2.44.8
Відповідні фактори, пов’язані зі шкодою, визначеною у статті 4(2)(а) Угоди про спеціальні заходи, повинні бути оцінені протягом не менш ніж трьох послідовних 12-тимісячних періодів, тобто не менше трьох років у цілому.
-
IV.2.2.44.9
У ході розслідування також мають бути оцінені всі відомі фактори, крім пільгового імпорту, здійсненого відповідно до цієї Угоди, які також можуть бути причиною заподіяння шкоди національній промисловості. Збільшення імпорту товару, що походить зі Сторони ЄС, не повинно розглядатися як результат скасування або скорочення мита, якщо імпорт з інших джерел також аналогічно збільшився в порівнянні з попередніми періодами.
-
IV.2.2.44.10
Україна має письмово інформувати Сторону ЄС та всі заінтересовані сторони про результати та обґрунтовані висновки розслідування заздалегідь до початку консультацій, згаданих у пункті 5 цієї статті, з метою аналізу інформації, що випливає з розслідування та обміну думками про запропоновані заходи протягом консультації.
-
IV.2.2.44.11
Україна має гарантувати, що статистична інформація стосовно легкових автомобілів, яка використовується як підстава для запровадження спеціальних заходів, є достовірною, адекватною та загальнодоступною на періодичній основі. Україна має без затримки надавати щомісячну статистичну інформацію щодо загальних обсягів (у кількісних одиницях) імпорту товару, загальних обсягів (в кількісних одиницях) імпорту легкових автомобілів з будь-яких джерел та щодо нових реєстрацій легкових автомобілів в Україні.
-
IV.2.2.44.12
Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, протягом перехідного періоду положення пунктів 1(а) та 6-11 цієї статті не застосовуються.
-
IV.2.2.44.13
Україна не застосовує спеціальні заходи відповідно до цієї Частини протягом першого року. Україна не застосовує та не зберігає в силі будь-які спеціальні заходи відповідно до цієї Частини та не проводить будь-яких розслідувань із цією метою після 15-го року.
-
IV.2.2.44.14
Імплементація та реалізація положень цієї статті може бути предметом обговорення та перегляду в рамках Комітету з питань торгівлі.
-
IV.2.2.44.15
«товар» означає лише легкові автомобілі, що мають походження зі Сторони ЄС та які класифікуються за товарною позицією 8703 згідно з правилами походження, встановленими у Протоколі I до цієї Угоди щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва.
-
IV.2.2.45.1
«значна шкода» розуміється згідно з положеннями статті 4(1) (a) Угоди про спеціальні заходи. Із цією метою цю статтю 4(1) (a) включено до цієї Угоди та вона є її невід’ємною частиною, mutatis mutandis.
-
IV.2.2.45.2
«подібний товар» - ідентичний товар, тобто схожий за всіма характеристиками на товар, що є об’єктом розгляду, або, у разі відсутності цього товару, інший товар, що не є схожим за всіма характеристиками, але має показові ознаки, що є дуже подібними до характерних ознак товару, що є об’єктом розгляду.
-
IV.2.2.45.3
«перехідний період» означає 10-тирічний період, який починається з дати набрання чинності цією Угодою. Перехідний період буде продовжено ще на три роки у разі, якщо до закінчення 10-го року Україна подасть на розгляд Комітету з питань торгівлі, створеного відповідно до статті 465 цієї Угоди, обґрунтований запит, а Комітет з питань торгівлі проведе його обговорення.
-
IV.2.2.45.4
Принцип одночасного незастосуванняЖодна зі Сторін не може застосовувати одночасно до одного і того самого товару: a) спеціальні заходи, передбачені Частиною 2 «Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів» цієї Глави; та b) заходи, передбачені Статтею XIX ГАТТ 1994 та Угодою про спеціальні заходи.
-
IV.2.3.45 bis
Сторони підтверджують свої права та обов’язки відповідно до Статті VI ГАТТ 1994, Угоди про застосування Статті VI ГАТТ 1994, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі - Антидемпінгова угода СОТ - АДУ СОТ), та Угоди про субсидії та компенсаційні заходи, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі - Антисубсидиційна угода СОТ - АСУ СОТ).
-
IV.2.4.46.1
Преференційні правила походження, встановлені згідно з Главою 1 («Національний режим та доступ товарів на ринки») Розділу IV цієї Угоди, не застосовуються до цієї Частини.
-
IV.2.4.46.2
Сторони домовилися, що антидемпінгові та компенсаційні заходи повинні застосовуватися у повній відповідності з вимогами, відповідно, АДУ СОТ та АСУ СОТ та повинні ґрунтуватися на справедливій та прозорій системі.
-
IV.2.4.47.1
Після отримання компетентними органами Сторони належним чином задокументованої заяви про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту з іншої Сторони та не пізніше ніж за 15 днів до порушення розслідування, перша Сторона зобов’язана подати письмове повідомлення іншій Стороні про отримання скарги.
-
IV.2.4.47.2
Без шкоди для статті 6(5) АДУ СОТ та статті 12(4) АСУ СОТ Сторони повинні забезпечити відразу після застосування попередніх заходів, у разі необхідності, та до прийняття остаточного рішення розголошення повної та змістовної інформації про всі важливі факти та міркування, які становлять основу для прийняття рішення про застосування заходів. Інформація має бути подана у письмовій формі й так, щоб забезпечити заінтересованим сторонам достатній час для подання власних коментарів. Після надання останньої інформації заінтересованим сторонам необхідно надати щонайменше 10 днів для надання коментарів.
-
IV.2.4.47.3
За умови, що це не створюватиме необґрунтованих затримок у проведенні розслідування та відповідатиме національному законодавству Сторін щодо проведення розслідувань, кожній заінтересованій стороні буде надана можливість висловити свою точку зору під час антидемпінгових та антисубсидійних розслідувань.
-
IV.2.4.47.4
Врахування національних інтересівАнтидемпінгові та компенсаційні заходи не можуть бути застосовані Стороною у випадках, коли на підставі інформації, яка була отримана в ході розслідування, можна чітко зробити висновок, що застосування таких заходів не відповідатиме національним інтересам. Висновок щодо відповідності національним інтересам необхідно робити з урахуванням усіх різноманітних інтересів в цілому, зокрема інтересів національної промисловості, користувачів, споживачів та імпортерів у тому обсязі, в якому вони забезпечили надання відповідної інформації органам, що проводять розслідування.
-
IV.2.4.48
Правило щодо меншого митаЯкщо одна зі Сторін приймає рішення застосувати попередні або остаточні антидемпінгові або компенсаційні мита, розмір ставки такого мита не повинен перевищувати демпінгову маржу або загальну суму нелегітимної субсидії, але має бути меншим ніж така маржа, якщо такий розмір ставки мита виявиться достатнім для запобігання шкоді, заподіяній національній промисловості.
-
IV.2.4.49
Попередні антидемпінгові або компенсаційні заходи можуть бути застосовані Сторонами, тільки якщо попередньо був встановлений факт демпінгу або надання субсидій, що заподіює шкоду національній промисловості.
-
IV.2.4.50.1
Перш ніж застосовувати остаточні антидемпінгові або компенсаційні мита, Сторони мають вивчити можливість застосування конструктивних засобів захисту, з належним урахуванням особливих обставин у кожному випадку. Без шкоди для відповідних положень національного законодавства кожної зі Сторін, Сторонам необхідно надавати перевагу ціновим зобов’язанням, у тому обсязі, в якому вони отримали адекватні пропозиції від експортерів, якщо прийняття цих пропозицій не вважається неможливим.
-
IV.2.4.50.2
Після отримання від експортера обґрунтованого запиту переглянути чинні антидемпінгові або компенсаційні заходи, Сторона, яка застосувала такі заходи, повинна оперативно та об’єктивно розглянути цей запит та якнайшвидше поінформувати експортера про результати цього розгляду.
-
IV.2.4.50.3
Будь-яка зі Сторін має у відповідь на запит іншої Сторони надати можливість проведення консультацій стосовно конкретних питань, що можуть виникнути у зв’язку із застосуванням засобів захисту торгівлі. Такі питання можуть стосуватися, серед іншого, застосованої методології обчислення демпінгової маржі, зокрема різні коригування, використання статистичних даних, зміни в імпорті, визначення розміру шкоди та застосування правила щодо меншого мита.
-
IV.2.5.50 bis.1
Консультації необхідно проводити якнайшвидше, зазвичай протягом 21 дня після подання такого запиту.
-
IV.2.5.50 bis.2
Консультації, передбачені цією Частиною, необхідно проводити у повній відповідності положенням статей 41 та 47 цієї Угоди.
-
IV.2.5.50 bis.3
Сторони домовились встановити на рівні експертів Діалог з питань засобів захисту торгівлі як форум з питань співробітництва у сфері засобів захисту торгівлі.
-
IV.2.6.51.1
Діалог з питань засобів захисту торгівлі здійснюється з метою:.
-
IV.2.6.51.2
Підвищення рівня знань та розуміння однією Стороною законів, політики та методів іншої Сторони стосовно засобів захисту торгівлі.
-
IV.2.6.51.2.a
Огляду виконання цієї Глави.
-
IV.2.6.51.2.b
Покращення співробітництва між компетентними органами Сторін, які відповідають за питання засобів захисту торгівлі.
-
IV.2.6.51.2.c
Обговорення міжнародного розвитку у сфері торговельного захисту.
-
IV.2.6.51.2.d
Співробітництва з будь-яких інших питань щодо засобів захисту торгівлі.
-
IV.2.6.51.2.e
Засідання в рамках Діалогу з питань засобів захисту торгівлі відбуваються на ad hoc основі за запитом будь-якої зі Сторін. Порядок денний кожного такого засідання повинен бути заздалегідь спільно погодженим.
-
IV.2.6.51.3
Ця Глава застосовується до підготовки, адаптації та застосування технічних регламентів, стандартів і робіт з оцінки відповідності, які визначені в Угоді про технічні бар’єри у торгівлі, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі - Угода ТБТ СОТ), та можуть впливати на торгівлю товарами між Сторонами.
-
IV.3.53.1
Підтвердження Угоди ТБТ СОТСторони підтверджують свої існуючі права та обов’язки стосовно одна одної в рамках Угоди ТБТ СОТ, яка відповідає цій Угоді та є її невід’ємною частиною.
-
IV.3.54
Сторони зміцнюють своє співробітництво у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності з метою поглиблення взаєморозуміння відповідних систем та спрощення доступу до відповідних ринків. Із цією метою вони можуть започатковувати діалог з нормативно-правових питань як на горизонтальному, так і галузевому рівнях.
-
IV.3.55.1
Під час співробітництва Сторони шукають шляхи визначення, розвитку та заохочення торгівлі, сприяючи ініціативам, що можуть включати, але не обмежуються таким:.
-
IV.3.55.2
Посилення співробітництва з нормативно-правових питань шляхом обміну інформацією, досвідом і даними; наукове й технічне співробітництво з метою покращення якості їхніх технічних регламентів, стандартів, тестування, ринкового нагляду та акредитації, при цьому забезпечуючи ефективне використання нормативно-правових ресурсів.
-
IV.3.55.2.a
Стимулювання та заохочування співробітництва між їхніми відповідними організаціями, як державними, так і приватними, відповідальними за метрологічну діяльність, стандартизацію, тестування, ринковий нагляд, сертифікацію та акредитацію.
-
IV.3.55.2.b
Сприяння розвитку якісної інфраструктури систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності та ринкового нагляду в Україні.
-
IV.3.55.2.c
Підтримка участі України у роботі відповідних європейських організацій.
-
IV.3.55.2.d
Пошук шляхів подолання бар’єрів у торгівлі, що можуть виникнути.
-
IV.3.55.2.e
Координація позицій у міжнародній торгівлі та регуляторних організаціях, зокрема СОТ і Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй (далі - ЄЕК ООН).
-
IV.3.55.2.f
Україна вживає необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС.
-
IV.3.56.1
Для досягнення цілей, визначених у пункті 1, Україна повинна відповідно до графіку Додатка III до цієї Угоди:.
-
IV.3.56.2
Імплементувати відповідні положення acquis ЄС до свого законодавства.
-
IV.3.56.2.i
Здійснити необхідні адміністративні та інституційні реформи, необхідні для виконання цієї Угоди відповідно до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі - Угода АСАА), зазначеної у статті 57 цієї Угоди.
-
IV.3.56.2.ii
Запровадити ефективну та прозору адміністративну систему, яка необхідна для імплементації цієї Глави.
-
IV.3.56.2.iii
Сторони повинні узгодити та дотримуватися графіку, визначеного у Додатку III до цієї Угоди.
-
IV.3.56.3
Україна після набрання цією Угодою чинності повинна інформувати Сторону ЄС щодо виконання заходів відповідно до цієї статті з періодичністю один раз на рік. У випадках, коли дії, перелічені в графіку у Додатку III до цієї Угоди, не були імплементовані у відповідний термін, Україна має зазначити новий графік виконання таких дій.
-
IV.3.56.4
Україна повинна утримуватися від внесення змін до горизонтального законодавства та законодавства з питань торгівлі в секторах, які зазначені у графіку Додатка III до цієї Угоди, крім як з метою поступового приведення законодавства у відповідність до acquis ЄС та дотримання такого приведення.
-
IV.3.56.5
Україна інформує Сторону ЄС щодо таких змін у національному законодавстві.
-
IV.3.56.6
Україна у повному обсязі забезпечує участь відповідних національних органів у європейських та міжнародних організаціях зі стандартизації, законодавчої та фундаментальної метрології, оцінки відповідності, у тому числі з акредитації, відповідно до сфери її діяльності та статусу членства у цих організаціях.
-
IV.3.56.7
Україна поступово впроваджує звід Європейських стандартів (EN) як національні стандарти, зокрема гармонізовані європейські стандарти, добровільне застосування яких вважається таким, що відповідає вимогам законодавства, зазначеного у Додатку III до цієї Угоди. Одночасно з таким впровадженням Україна скасовує конфліктні національні стандарти, зокрема застосування міждержавних стандартів (GOST/ГОСТ), розроблених до 1992 року. Крім цього, Україна поступово вживатиме інших необхідних заходів щодо виконання умов набуття членства згідно з вимогами, що застосовуються до повноправних членів європейських організацій зі стандартизації.
-
IV.3.56.8
Сторони домовились додати Угоду АСАА як Протокол до цієї Угоди, яка охоплює один або кілька секторів, що перелічені у Додатку III до цієї Угоди, після повного узгодження галузевого та горизонтального законодавства України, інституцій та стандартів з галузевим і горизонтальним законодавством, інституціями та стандартами ЄС.
-
IV.3.57.1
Угода АСАА передбачатиме, що торгівля товарами між Сторонами в секторах, що охоплені цією Угодою, проводитиметься на тих самих умовах, які застосовуються в торгівлі товарами між державами-членами ЄС.
-
IV.3.57.2
Після перевірки з боку Сторони ЄС та досягнення домовленості про стан узгодження відповідного технічного законодавства України, стандартів та інфраструктури Угода ACAA додається як Протокол до цієї Угоди за згодою між Сторонами відповідно до процедури внесення поправок до Угоди, яка охоплюватиме такі сектора зі списку в Додатку ІІІ до цієї Угоди, які повинні бути гармонізовані. Передбачається, що дія Угоди ACAA врешті-решт буде поширюватися на всі сектори, перелічені у Додатку III до цієї Угоди, відповідно до вищезгаданої процедури.
-
IV.3.57.3
З моменту поширення дії Угоди АСАА на перелічені сектори Сторони за взаємною згодою та відповідно до процедури внесення змін до цієї Угоди зобов’язуються розглянути можливість розширення своєї сфери діяльності в інших галузях промисловості.
-
IV.3.57.4
Доти, доки товари будуть охоплені Угодою АСАА, відповідне чинне законодавство Сторін повинно застосовуватися з урахуванням положень Угоди ТБТ СОТ.
-
IV.3.57.5
Без шкоди для статей 56 та 57 цієї Угоди стосовно технічних регламентів, що стосуються вимог етикетування або маркування, Сторони підтверджують принципи статті 2(2) Угоди ТБТ СОТ стосовно того, що такі вимоги не готуються, не приймаються або не застосовуються з метою створення зайвих перешкод у міжнародній торгівлі. Із цією метою такі вимоги етикетування чи маркування не повинні обмежувати торгівлю більше, ніж це потрібно для виконання законної мети, беручи до уваги ризики, які б виникли в результаті їх невиконання.
-
IV.3.58.1
Зокрема, стосовно обов’язкового маркування чи етикетування товарів Сторони домовились про таке:.
-
IV.3.58.2
Намагатися звести до мінімуму свої вимоги щодо маркування чи етикетування, крім тих, які вимагаються для адаптації acquis ЄС у цій сфері та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної політики.
-
IV.3.58.2.a
Сторона може визначити форму етикетування або маркування, але не може вимагати затвердження, реєстрації або сертифікації етикеток.
-
IV.3.58.2.b
Сторони зберігають за собою право вимагати, щоб інформація на етикетці або марках була зазначена певною мовою.
-
IV.3.58.2.c
Метою цієї Глави є сприяння здійсненню торгівлі товарами, що охоплюються санітарними та фітосанітарними заходами між Сторонами, забезпечуючи при цьому охорону життя і здоров’я людей, тварин та рослин, шляхом:.
-
IV.4.59.1
Забезпечення повної прозорості стосовно санітарних та фітосанітарних заходів, що застосовуються у торгівлі.
-
IV.4.59.1.a
Наближення законів України до законів ЄС.
-
IV.4.59.1.b
Визнання стану здоров’я тварин і рослин Сторін та застосування принципу регіоналізації.
-
IV.4.59.1.c
Встановлення механізму визнання еквівалентності стосовно санітарних та фітосанітарних заходів, що застосовуються Сторонами.
-
IV.4.59.1.d
Подальшого впровадження принципів Угоди СФЗ.
-
IV.4.59.1.e
Встановлення механізмів та процедур щодо сприяння торгівлі.
-
IV.4.59.1.f
Покращення взаємозв’язку та співробітництва між Сторонами з питань санітарних та фітосанітарних заходів.
-
IV.4.59.1.g
Ця Глава також має на меті досягнення взаємного розуміння між Сторонами стосовно стандартів утримання та поводження з тваринами.
-
IV.4.59.2
Багатосторонні зобов’язанняСторони підтверджують свої права та обов’язки, взяті відповідно до Угоди СФЗ.
-
IV.4.60
Сфера застосуванняЦя Глава застосовується до всіх санітарних та фітосанітарних заходів Сторони, які можуть прямо чи опосередковано вплинути на здійснення торгівлі між Сторонами, зокрема заходів, зазначених у Додатку IV до цієї Угоди.
-
IV.4.61
«санітарні та фітосанітарні заходи» означають заходи, визначені у пункті 1 Додатка А до Угоди СФЗ, які підпадають під дію цієї Глави.
-
IV.4.62.1
«тварини» означають наземних та водних тварин відповідно до визначень, викладених у Кодексі здоров’я наземних тварин або Кодексі здоров’я водних тварин Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ).
-
IV.4.62.2
«продукти тваринного походження» означають продукти тваринного походження, зокрема продукти водних тварин, відповідно до визначень, викладених у Кодексі здоров’я наземних тварин та Кодексі здоров’я водних тварин МЕБ.
-
IV.4.62.3
«субпродукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» означають продукти тваринного походження, зазначені у частині 2 (II) Додатка IV-А до цієї Угоди.
-
IV.4.62.4
«рослини» означають живі рослини та їхні частини, зокрема насіння: плоди у ботанічному розумінні, крім тих, що зберігаються із застосуванням глибокої заморозки овочі, крім тих, що зберігаються із застосуванням глибокої заморозки зрізані квіти бульби, бульбо-цибулини, цибулини, кореневища гілки з листям зрізані дерева з листям культури рослинних тканин листя, окремі листки живий пилок бруньки, живці та пагони.
-
IV.4.62.5
«продукти рослинного походження» означають продукти рослинного походження, що не були оброблені або пройшли легку підготовку до тієї межі, коли вони не є рослинами, включеними у частину 3 Додатка IV-А до цієї Угоди.
-
IV.4.62.6
«насіння» означає насіння у ботанічному розмінні, що призначене для висадження.
-
IV.4.62.7
«шкідники (шкідливі організми)» означають будь-які види, штами або біотипи рослин, тварин або патогенних агентів, шкідливих для рослин або продуктів рослинного походження.
-
IV.4.62.8
«захищені зони» означають, у випадку Сторони ЄС, зони за змістом статті 2 (1)(h) Директиви Ради 2000/29/ЄС від 8 травня 2000 року про захисні заходи проти введення до Співтовариства організмів шкідливих для рослин або рослинних продуктів і проти їх розповсюдження в межах Співтовариства або будь-яке наступне положення (далі - Директива 2000/29/ЄС).
-
IV.4.62.9
«хвороби тварин» означають клінічний або патологічний прояв інфекції в організмі тварин.
-
IV.4.62.10
«хвороби аквакультури» означають клінічне або неклінічне інфікування одним або декількома етіологічними агентами збудника хвороб, визначених у Кодексі здоров’я водних тварин МЕБ.
-
IV.4.62.11
«інфекція у тварини» означає стан, при якому тварини є носіями інфекційних агентів з наявністю клінічного чи патологічного вираження інфекції або без такого вираження.
-
IV.4.62.12
«стандарти утримання та поводження з тваринами» означають стандарти щодо захисту тварин, які розроблені та застосовуються Сторонами та належним чином відповідають стандартам МЕБ і підпадають під дію цієї Угоди.
-
IV.4.62.13
«належний рівень санітарного та фітосанітарного захисту» означає належний рівень санітарного та фітосанітарного захисту, який визначено у пункті 5 Додатка А до Угоди СФЗ.
-
IV.4.62.14
«регіон» у контексті здоров’я тварин означає зону чи регіон згідно з визначенням Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ, а в контексті аквакультур - згідно з визначенням Міжнародного кодексу здоров’я тварин та водних тварин МЕБ, виходячи з розуміння, що визначення території Сторони ЄС має ґрунтуватися на визнанні Сторони ЄС як єдиного цілого.
-
IV.4.62.15
«зона, вільна від шкідників» означає зону, в якій окремий шкідник відсутній, що підтверджено науковими даними, та в якій, якщо це потрібно, такий стан офіційно підтримується.
-
IV.4.62.16
«регіоналізація» означає концепцію регіоналізації, як зазначено у статті 6 Угоди СФЗ.
-
IV.4.62.17
«партія» означає кількість продуктів одного і того самого типу, що супроводжуються одним і тим самим офіційним сертифікатом або документом, перевезені одним і тим самим видом транспорту, належать одному і тому самому одержувачу та походять з однієї і тієї самої країни-експортера або частини такої країни. Партія може складатися з одного або декількох лотів.
-
IV.4.62.18
«партія рослин або рослинних продуктів» означає кількість рослин, рослинних продуктів та/або інших продуктів, що транспортуються з однієї країни до іншої та супроводжуються, якщо це необхідно, одним і тим самим офіційним фітосанітарним сертифікатом (Партія може складатися із одного або декількох товарів або лотів).
-
IV.4.62.19
«лот» означає кількість одиниці одного товару, що ідентифікуються за однорідністю їхнього складу та походження і формують партію вантажу.
-
IV.4.62.20
«еквівалентність задля цілей торгівлі» (далі - еквівалентність) означає ситуацію, коли Сторона-імпортер приймає санітарні або фітосанітарні заходи, що застосовуються у Стороні-експортері, як еквівалент, навіть у випадку, якщо вони відрізняються від її власних, якщо Сторона-експортер об’єктивно демонструє Стороні-імпортеру, що її заходи досягають відповідного рівня санітарного та фітосанітарного захисту Сторони-імпортера.
-
IV.4.62.21
«сектор» означає виробництво або торговельну структуру стосовно продукту або категорії продукту у Сторони.
-
IV.4.62.22
«підсектор» означає добре визначену та контрольовану частину сектору.
-
IV.4.62.23
«товар» означає тварин або рослин чи їхні категорії або специфічні продукти та інші об’єкти, які переміщуються у торговельних або інших цілях, зокрема ті, які визначені у пунктах 2-7 цієї статті.
-
IV.4.62.24
«попереднє схвалення імпорту» означає попереднє офіційне схвалення, здійснене компетентними органами Сторони-імпортера, адресоване окремому імпортеру як умова для здійснення імпорту однієї партії або декількох партій товарів зі Сторони-експортера, в рамках цієї Угоди.
-
IV.4.62.25
«робочі дні» означає робочі дні, за винятком суботи та неділі й офіційних свят однієї зі Сторін.
-
IV.4.62.26
«інспекція» означає перевірку будь-якого аспекту, що стосується кормів, продуктів харчування, здоров’я тварин і утримання та поводження з тваринами для того, щоб підтвердити, що такі аспекти відповідають вимогам законодавства щодо кормів та продуктів харчування та правилам стосовно здоров’я та утримання і поводження з тваринами.
-
IV.4.62.27
«інспекція рослин» означає офіційний візуальний огляд та аналіз рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів, що регулюються цією Угодою, для визначення наявності шкідників та/або визначення дотримання фітосанітарних правил.
-
IV.4.62.28
«верифікація» означає перевірку шляхом вивчення та розгляду об’єктивної інформації щодо того, чи були виконані необхідні вимоги.
-
IV.4.62.29
Компетентні органиСторони повідомляють одна одній про структуру, організацію та розподіл повноважень між їхніми компетентними органами під час першого засідання Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами (далі - Підкомітет з управління СФЗ), як це визначено статтею 74 цієї Угоди. Сторони інформують одна одну про будь-які зміни, що стосуються таких компетентних органів, зокрема контактні пункти.
-
IV.4.63
Україна має наблизити своє законодавство про санітарні та фітосанітарні заходи щодо охорони тварин до законодавства ЄС, як це визначено у Додатку V до цієї Угоди.
-
IV.4.64.1
Сторони співробітничають з питань наближення законодавства та можливостей підвищення потенціалу.
-
IV.4.64.2
Підкомітет з управління СФЗ регулярно проводить моніторинг імплементації процесу наближення, передбаченого у Додатку V до цієї Угоди, щоб надавати рекомендації щодо заходів з наближення.
-
IV.4.64.3
Не пізніше ніж протягом трьох місяців після набрання чинності цією Угодою Україна надасть Підкомітету з управління СФЗ комплексну стратегію стосовно імплементації цієї Глави, поділену на пріоритетні сектори, що стосуються заходів, визначених у Додатку IV-А, Додатку IV-В та Додатку IV-С до цієї Угоди, спрямованих на сприяння торгівлі певним видом товарів чи групою товарів. Ця стратегія слугує довідковим документом для імплементації цієї Глави і буде додана до Додатка V до цієї Угоди.
-
IV.4.64.4
Стосовно хвороб тварин, інфекцій тварин (зокрема зоонози), застосовуються такі положення:.
-
IV.4.65.A.1
.
-
IV.4.65.A.1.a
.
-
IV.4.65.A.1.b
.
-
IV.4.65.A.1.c
.
-
IV.4.65.A.1.d
Стосовно шкідників застосовуються такі положення:.
-
IV.4.65.A.2
.
-
IV.4.65.A.2.a
.
-
IV.4.65.A.2.b
Сторони визнають загальну концепцію регіоналізації та зон, вільних від шкідників, визначених відповідно до Міжнародної конвенції про захист рослин 1997 року Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та міжнародних стандартів для фітосанітарних заходів (далі - МСФЗ), і захищених зон відповідно до Директиви 2000/29/ЄС, які вони узгодили між собою з метою здійснення торгівлі між ними.
-
IV.4.65.B.3
Сторони визнають, що рішення щодо регіоналізації стосовно хвороб тварин та риб, перелічених у Додатку VI-A до цієї Угоди, та шкідників, перелічених у Додатку VI-B до цієї Угоди, мають прийматися відповідно до положень частин A та B Додатка VII до цієї Угоди.
-
IV.4.65.B.4
.
-
IV.4.65.B.5.a
.
-
IV.4.65.B.5.b
.
-
IV.4.65.B.6.a
.
-
IV.4.65.B.6.b
Після завершення процедур, описаних у пунктах 4–6 цієї статті, та без шкоди для положень статті 73 цієї Угоди кожна Сторона має без невиправданої затримки застосувати законодавчі та адміністративні заходи задля дозволу на проведення торгівлі на цій основі.
-
IV.4.65.B.7
Сторони зобов’язуються брати участь в подальших дискусіях з метою реалізації принципу компартменталізації, зазначеного у Додатку XIV до цієї Угоди.
-
IV.4.65.C
Еквівалентність може бути визнана щодо: a) індивідуальних заходів; або b) групи заходів; або c) системи, яка застосовується до сектору, підсектору, товару або групи товарів.
-
IV.4.66.1
При визначенні еквівалентності Сторони мають дотримуватися процесу, описаного в пункті 3 цієї статті. Такий процес має включати об’єктивну демонстрацію еквівалентності Стороною-експортером та об’єктивну оцінку такої демонстрації Стороною-імпортером. Це може включати інспектування або верифікацію.
-
IV.4.66.2
На запит Сторони-експортера стосовно визнання еквівалентності, як це визначено у пункті 1 цієї статті, Сторони повинні без затримок і не пізніше ніж через три місяці після отримання Стороною-імпортером такого запиту порушити процес консультацій, що включає кроки, описані у Додатку IX до цієї Угоди. Однак у випадку отримання декількох запитів від Сторони-експортера Сторони, на запит Сторони-імпортера, мають узгодити у рамках Підкомітету з управління СФЗ, зазначеного у статті 74 цієї Угоди, календарний план, згідно з яким вони мають порушити та провести процес, описаний у цьому пункті.
-
IV.4.66.3
Коли наближення законодавства досягається в результаті моніторингу згідно зі статтею 64(3) цієї Угоди, це розглядається як запит України щодо порушення процесу визнання еквівалентності відповідних заходів, як зазначено у пункті 3 цієї статті.
-
IV.4.66.4
Крім випадків, коли Сторони домовилися про інше, Сторона-імпортер завершує оцінювання еквівалентності відповідно до пункту 3 цієї статті протягом 360 днів з дати отримання від Сторони-експортера запиту, включаючи досьє, яке підтверджує еквівалентність, крім випадків, що стосуються сезонних культур, коли затримка у оцінюванні виправдана з метою дозволу здійснити верифікацію у період зростання сезонних культур.
-
IV.4.66.5
Сторона-імпортер, за необхідності, визначає еквівалентність щодо рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання відповідно до МСФЗ.
-
IV.4.66.6
Сторона-імпортер може відхилити або призупинити еквівалентність на основі внесення змін будь-якою зі Сторін до заходів, що впливають на еквівалентність, за умови, що були дотримані такі процедури:.
-
IV.4.66.7
Відповідно до статті 67(2) цієї Угоди Сторона-експортер повідомляє Стороні-імпортеру стосовно будь-якої пропозиції про внесення змін до її заходів, щодо яких визнається еквівалентність заходів та ймовірні наслідки запропонованих заходів стосовно еквівалентності, що була визнана. Протягом 30 робочих днів з дати отримання такої інформації Сторона-імпортер повідомляє Стороні-експортеру про те, чи буде еквівалентність і в подальшому визнаватися на основі запропонованих заходів.
-
IV.4.66.7.a
Відповідно до статті 67(2) цієї Угоди Сторона-імпортер повідомляє Стороні-експортеру стосовно будь-якої пропозиції про внесення змін до її заходів, щодо яких визнання еквівалентності було прийняте, та ймовірні наслідки запропонованих заходів стосовно еквівалентності, що була визнана. Якщо Сторона-імпортер надалі не продовжує визнавати еквівалентність, Сторони можуть домовитися про умови повторного порушення процесу, зазначеного у пункті 3 цієї статті, на основі запропонованих заходів.
-
IV.4.66.7.b
Визнання, призупинення або припинення еквівалентності залежить виключно від Сторони-імпортера, що діє відповідно до своєї адміністративної та законодавчої систем. Сторона має повідомити Стороні-експортеру в письмовій формі вичерпні пояснення та супровідні дані задля визначення та прийняття рішень стосовно питання, викладеного у цій статті. У випадку невизнання, призупинення або припинення Сторона-імпортер має зазначити Стороні-експортеру потрібні умови задля повторного порушення процесу, зазначеного у пункті 3 цієї статті.
-
IV.4.66.8
Без шкоди для положень статті 73 цієї Угоди Сторона-імпортер може не припиняти або призупиняти еквівалентність до тієї дати, коли запропоновані нові заходи будь-якої із Сторін наберуть чинності.
-
IV.4.66.9
Якщо еквівалентність офіційно визнана, базуючись на консультативному процесі, як це зазначено у Додатку IX до цієї Угоди, Підкомітет з управління СФЗ має відповідно до процедури, викладеної у статті 74(2) цієї Угоди, визнати завершення визнання еквівалентності у торгівлі між Сторонами. Це рішення має належним чином забезпечувати скорочення фізичних перевірок на кордоні, спрощення отримання сертифікатів та полегшення процедури попереднього схвалення потужностей Статус еквівалентності має бути відображений у Додатку Х до цієї Угоди, якщо це необхідно.
-
IV.4.66.10
Коли законодавча база наближена, визначення еквівалентності здійснюється на цій основі.
-
IV.4.66.11
Без шкоди для положень статті 68 цієї Угоди Сторони мають співробітничати задля покращення взаємного розуміння з питань їхньої структури офіційного контролю та механізмів, через які відбуватиметься застосування санітарних і фітосанітарних заходів та їх виконання. Досягти цього можна, серед іншого, шляхом звітів міжнародного аудиту, коли їх оприлюднюють, і Сторони можуть проводити обмін інформацією стосовно результатів таких звітів чи іншої інформації, якщо це необхідно.
-
IV.4.67.1
У рамках наближення законодавства, як визначено у статті 64 цієї Угоди, або визначення еквівалентності, як визначено у статті 66 цієї Угоди, Сторони мають надавати інформацію щодо законодавства та інших процесуальних змін, прийнятих із цих питань.
-
IV.4.67.2
В цьому контексті Сторона ЄС має завчасно інформувати Україну про внесення будь-яких змін до законодавства Сторони ЄС, щоб надати Україні можливість внести відповідні зміни до свого законодавства Необхідно досягти відповідного рівня співробітництва задля сприяння передачі законодавчих документів на запит будь-якої зі Сторін. Щоб досягти цього, Сторони мають повідомити одна одній інформацію про своїх контактних осіб. Сторони також інформують одна одну про будь-які зміни стосовно цього питання.
-
IV.4.67.3
Кожна Сторона повідомляє іншій Стороні у письмовій формі протягом двох робочих днів про будь-які значні або важливі ризики для здоров’я населення, тварин, рослин, зокрема контроль надзвичайних ситуацій в харчовому ланцюгу, коли чітко встановлено значний ризик для здоров’я, пов’язаний із споживанням продуктів тваринного та рослинного походження, а саме:.
-
IV.4.68.1
Будь-які заходи, що впливають на рішення регіональної диференціації, зазначені у статті 65 цієї Угоди.
-
IV.4.68.1.a
Присутність або розвиток хвороб тварин, зазначених у Додатку VI-A до цієї Угоди або шкідників із переліку, зазначеного у Додатку VI-B до цієї Угоди.
-
IV.4.68.1.b
Винаходи, що є епідеміологічно важливими, або важливі відповідні ризики стосовно хвороб тварин або шкідників, які не перелічено в Додатку VI-A та Додатку VI-B до цієї Угоди або які є новими хворобами тварин та шкідників.
-
IV.4.68.1.c
Будь-які додаткові заходи, що не підпадають під основні вимоги, запроваджені Сторонами стосовно відповідних заходів контролю або ліквідації хвороб тварин чи шкідників або захисту здоров’я населення чи рослин, та будь-які зміни в політиці з профілактики, зокрема політику вакцинації.
-
IV.4.68.1.d
Повідомлення повинні бути зроблені у письмовій формі через контактні пункти відповідно статті 67(3) цієї Угоди.
-
IV.4.68.2.a
Письмові повідомлення означають повідомлення поштою, факсом або електронною поштою. Повідомлення мають надсилатися лише між контактними пунктами, зазначеними статті 67(3) цієї Угоди.
-
IV.4.68.2.b
У випадках, коли Сторона має серйозні занепокоєння стосовно ризиків для здоров’я населення, тварин, рослин, консультації з цього питання мають, на запит Сторони, розпочатися якнайшвидше та у всіх випадках протягом 15 робочих днів. У таких ситуаціях кожна Сторона має докладати всіх можливих зусиль для надання всієї необхідної інформації задля попередження зупинення торгівлі та задля досягнення взаємоприйнятних рішень, сумісних із захистом здоров’я населення, тварин та рослин.
-
IV.4.68.3
На запит однієї зі Сторін консультації з питань утримання та поводження з тваринами мають розпочатися якнайшвидше та у всіх випадках протягом 20 робочих днів з дати повідомлення. У таких ситуаціях кожна Сторона має докладати всіх можливих зусиль для надання всієї необхідної інформації.
-
IV.4.68.3
На запит однієї зі Сторін консультації з питань, зазначених у пунктах 3 та 4 цієї статті, мають проходити у режимі відео- або аудіоконференцій. Сторона на запит якої такі консультації ініційовано, має забезпечити підготовку протоколу консультацій, що офіційно затверджуються Сторонами. З метою такого затвердження застосовується стаття 67(3) цієї Угоди.
-
IV.4.68.3
Взаємозастосовна система швидкого інформування та механізм раннього попередження у разі виникнення будь-якої ветеринарної чи фітосанітарної надзвичайної ситуації застосовуватиметься пізніше, після імплементації Україною необхідних у цій сфері правових актів та створення умов правильного функціонування таких механізмів на місцях.
-
IV.4.68.3
Стосовно товарів, зазначених у Додатках IV-A та Додатку IV-С(2) до цієї Угоди, Сторони домовились застосовувати загальні умови імпорту. Без шкоди для статті 65 цієї Угоди, умови імпорту Сторони-імпортера поширюються на всю територію Сторони-експортера. Після набрання чинності цією Угодою та відповідно до статті 67 цієї Угоди Сторона-імпортер повідомляє Стороні-експортеру про свої санітарні та фітосанітарні вимоги до імпорту стосовно товарів, зазначених у Додатках IV-A та Додатку IV-С(2) до цієї Угоди. Така інформація включає, якщо необхідно, зразки офіційних сертифікатів або декларації чи комерційних документів, які встановлені Стороною-імпортером.
-
IV.4.69.1.a
.
-
IV.4.69.1.b.i
.
-
IV.4.69.1.b.ii
Протягом 90 днів з дати прийняття рішення щодо визнання еквівалентності Сторони у відповідних випадках застосовують необхідні законодавчі та адміністративні заходи для імплементації визнання еквівалентності з метою здійснення торгівлі товарами, зазначеними у Додаткy IV-A та Додаткy IV-С(2) до цієї Угоди, в секторах та підсекторах, щодо яких всі відповідні санітарні та фітосанітарні заходи Сторони-експортера визнаються еквівалентними Стороною-імпортером. Стосовно таких товарів отримання зразка офіційного сертифікату або офіційного документа, якого потребує Сторона-імпортер, може, на цьому етапі бути замінено отриманням сертифікату, що видається згідно з умовами Додатка XII.B до цієї Угоди.
-
IV.4.69.2.a
Стосовно товарів секторів або підсекторів, щодо яких один або декілька, але не всі, заходи визнані еквівалентними, здійснення торгівлі проводиться відповідно до умов, зазначених у пункті 1(а). У випадку запиту зі Сторони-експортера застосовується пункт 5 цієї статті.
-
IV.4.69.2.b
З дати набрання чинності цією Угодою товари, згадані у Додатку IV-А та Додатку IV-С(2) до цієї Угоди, не є предметом дозволів для імпорту. Набрання чинності цією Угодою раніше 31 грудня 2013 року не матиме будь-якого впливу на допомогу щодо інституційної розбудови.
-
IV.4.69.3
Стосовно умов, що впливають на торгівлю товарами, зазначеними у пункті 1(а), на запит Сторони-експортера Сторони розпочинають консультації в рамках Підкомітету з управління СФЗ відповідно до статті 74 цієї Угоди, щоб погодити альтернативні чи додаткові умови імпорту Сторони-імпортера. Такі альтернативні чи додаткові умови можуть у тих випадках, де це доцільно, ґрунтуватися на заходах Сторони-експортера, що визнані еквівалентними Стороною-імпортером. Якщо це узгоджено, Сторона-імпортер приймає необхідні законодавчі та/або адміністративні заходи, щоб дозволити імпорт на цій основі протягом 90 днів з дати прийняття рішення Підкомітетом з управління СФЗ.
-
IV.4.69.4
Стосовно імпорту товарів тваринного походження, зазначених у частині 2 Додатка IV-А до цієї Угоди, на запит Сторони-експортера, що супроводжуються відповідними гарантіями, Сторона-імпортер має попередньо схвалити переробні потужності, зазначені у Додатку VIII(2.1) до цієї Угоди, що знаходяться на території Сторони-експортера, без проведення попередніх інспекцій окремих потужностей. Таке схвалення має відповідати умовам та положенням, зазначеним у Додатку VІІІ до цієї Угоди. Крім випадків, коли запитується додаткова інформація, Сторона-імпортер вживає необхідних законодавчих та/або адміністративних заходів, що дозволяє здійснення імпорту на цих підставах, протягом 30 робочих днів з дати отримання запиту та відповідних гарантій Стороною-імпортером. Попередній перелік потужностей має бути схвалений відповідно до процедури, визначеної у Додатку VIII до цієї Угоди.
-
IV.4.69.5.a
Стосовно імпорту товарів тваринного походження, зазначених у пункті 2(а), Сторона-експортер повідомляє Стороні-імпортеру про перелік потужностей, що відповідають вимогам Сторони-імпортера.
-
IV.4.69.5.b
На запит Сторони інша Сторона має надати необхідні пояснення та супровідну документацію стосовно визначень та рішень, які підпадають під сферу дії цієї статті.
-
IV.4.69.6
Для процедури сертифікації та видачі сертифікатів та офіційних документів Сторони погоджуються з принципами, викладеними в Додатку XII до цієї Угоди.
-
IV.4.70.1
Підкомітет з управління СФЗ, про який йдеться у статті 74 цієї Угоди, може погодитися з правилами, що застосовуватимуться у випадку електронної сертифікації, припинення та заміни дії сертифікатів.
-
IV.4.70.2
У рамках наближення законодавства, як визначено у статті 64 цієї Угоди, Сторони в разі необхідності узгодять спільні зразки сертифікатів.
-
IV.4.70.3
З метою забезпечення впевненості у процедурі ефективної імплементації цієї Глави кожна Сторона має право:.
-
IV.4.71.1
Верифікувати відповідно до положень Додатка Х до цієї Угоди всю або частину програми повного контролю з боку органів іншої Сторони чи, в разі необхідності, інші заходи. Витрати на проведення такої верифікації покладаються на Сторону, яка її проводить.
-
IV.4.71.1.a
Починаючи з дати, яка визначається за згодою Сторін, отримувати на свій запит від іншої Сторони інформацію щодо всіх або частини програм повного контролю з боку цієї Сторони та звіти щодо результатів контролю, проведеного за цією програмою.
-
IV.4.71.1.b
Для лабораторних випробувань, що стосуються товарів, перелічених у Додатку IV-A та Додатку IV-С(2) до цієї Угоди, на запит Сторони та, за необхідності, брати участь у періодичній порівняльній програмі тестування стосовно певних випробувань, що організовані контрольною референт-лабораторією іншої Сторони. Витрати на таку участь несе Сторона, яка бере участь.
-
IV.4.71.1.c
Будь-яка зі Сторін може надавати інформацію про результати верифікацій, зазначених у пункті 1(а) цієї статті, третім сторонам та оприлюднювати результати, як того можуть вимагати положення, що застосовуються до кожної зі Сторін. Конфіденційні положення, що застосовуються до будь-якої зі Сторін, повинні в разі необхідності виконуватися під час такого обміну та/або публікації результатів.
-
IV.4.71.2
Підкомітет з управління СФЗ, про який ідеться у статті 74 цієї Угоди, може вносити зміни шляхом прийняття рішення (Додаток Х до цієї Угоди), приділяючи належну увагу відповідній роботі, яка була проведена міжнародними організаціями.
-
IV.4.71.3
Результати верифікації можуть сприяти заходам, які зазначено у статтях 64, 66 та 72 цієї Угоди та здійснюються Сторонами або однією зі Сторін.
-
IV.4.71.4
Сторони домовились, що імпортний контроль за умов імпорту Стороною-імпортером товарів зі Сторони-експортера має ґрунтуватися на принципах, викладених у частині A Додатка XI до цієї Угоди. Результати даних перевірок можуть сприяти процесу верифікації, зазначеному у статті 71 цієї Угоди.
-
IV.4.72.1
Частота фізичних перевірок імпорту, що проводяться кожною Стороною, викладені у частини B Додатка XI до цієї Угоди. Сторони можуть змінювати цю частотність відповідно до своєї компетенції та національного законодавства в результаті прогресу, що досягається відповідно до статей 64, 66 та 69 цієї Угоди, або в результаті верифікацій, консультацій або інших заходів, зазначених у цій Угоді. Підкомітет з управління СФЗ, зазначений у статті 74 цієї Угоди, своїм рішенням може вносити відповідні зміни до частини B Додатка ХІ до цієї Угоди.
-
IV.4.72.2
Оплата перевірок може покривати тільки витрати, що понесли компетентні органи за здійснення перевірок імпорту. Вона має бути розрахована таким самим чином, як і оплата за інспекцію подібних внутрішніх товарів.
-
IV.4.72.3
Сторона-імпортер на запит Сторони-експортера повідомляє їй про будь-які зміни, зокрема причини таких змін, стосовно заходів щодо перевірок імпорту та платежів оплати перевірок і стосовно будь-яких суттєвих змін щодо адміністративного проведення таких перевірок.
-
IV.4.72.4
Починаючи з дати, що буде визначена Підкомітетом з управління СФЗ, зазначеним у статті 74 цієї Угоди, Сторони можуть дійти згоди стосовно умов взаємного визнання процедур проведення контролю одна одної, як зазначено у статті 71(1)(b), з метою адаптування та взаємного зменшення частотності проведення імпортних перевірок стосовно товарів, перелічених у статті 69(2) цієї Угоди Із цієї дати Сторони можуть взаємно погодити контроль на певну групу товарів та в результаті цього зменшити або замінити перевірки імпорту цих товарів.
-
IV.4.72.5
Умови визнання процедур проведення перевірок імпорту мають бути включені до Додатка XI до цієї Угоди відповідно до процедури, зазначеної у статті 74(6) цієї Угоди.
-
IV.4.72.6
У разі, якщо Сторона-імпортер в межах своєї території вживає заходів стосовно контролю будь-яких обставин, що можуть призвести до значного ризику для здоров’я людей, тварин або рослин, Сторона-експортер без шкоди для пункту 2 цієї статті вживає еквівалентних заходів, щоб попередити занесення такого ризику на територію Сторони-імпортера.
-
IV.4.73.1
На підставі серйозних ризиків для здоров’я людей, тварин або рослин Сторона-імпортер може застосовувати відповідні запобіжні заходи, необхідні для захисту людей, тварин та рослин. Стосовно норм транспортування між Сторонами Сторона-імпортер приймає найбільш придатні рішення, щоб уникнути непотрібних збоїв під час здійснення торгівлі.
-
IV.4.73.2
Сторона, що приймає такі заходи рамках відповідно до пункту 2 цієї статті, повідомляє про них іншій Стороні протягом одного робочого дня з дати їх застосування. На запит будь-якої зі Сторін та відповідно до статті 68(3) цієї Угоди Сторони проводять консультації стосовно цієї ситуації протягом 15 робочих днів після отримання такого повідомлення. Сторони беруть до уваги будь-яку інформацію, що може бути отримана у зв’язку з такими консультаціями, та намагаються уникнути непотрібних збоїв під час здійснення торгівлі, беручи до уваги, де це можливо, результати проведення таких консультацій, зазначених у статті 68(3) цієї Угоди.
-
IV.4.73.3
Цим засновується Підкомітет з управління СФЗ. Підкомітет з управління СФЗ має провести засідання через 3 місяці після дати набрання чинності цією Угодою, а після цього - на запит будь-якої зі Сторін або не менше ніж один раз на рік. За згодою Сторін засідання Підкомітету з управління СФЗ може бути проведено шляхом відео- та аудіоконференції. Підкомітет з управління СФЗ може також розглядати питання поза сесіями шляхом листування.
-
IV.4.74.1
Підкомітет з управління СФЗ виконує такі функції:.
-
IV.4.74.2
Контролює імплементацію цієї Глави та розглядає будь-яке питання стосовно цієї Глави, а також вивчає будь-які питання, що можуть виникати у зв’язку з її імплементацією.
-
IV.4.74.2.a
Переглядає Додатки до цієї Глави, зокрема стосовно прогресу, якого було досягнуто у ході консультацій та процедур, передбачених цією Главою.
-
IV.4.74.2.b
В рамках перегляду, передбаченого підпунктом (b) цього пункту, якщо інше не передбачено цією Главою, вносити зміни шляхом прийняття рішень до Додатків IV-XIV до цієї Угоди.
-
IV.4.74.2.c
У рамках перегляду, передбаченого підпунктом (b) цього пункту, надавати висновки та рекомендації іншим органам, як це зазначено в «Інституційних, загальних та прикінцевих положеннях» цієї Угоди.
-
IV.4.74.2.d
Сторони домовилися створити, за необхідності, технічні робочі групи, що складатимуться з експертів-представників Сторін, які визначатимуть та вирішуватимуть наукові та технічні питання, що випливають із застосування цієї Глави. У разі необхідності проведення додаткової експертизи Сторони створюватимуть спеціальні групи, в тому числі наукові. Членство у таких спеціальних групах не повинно обмежуватися представниками Сторін.
-
IV.4.74.3
Підкомітет з управління СФЗ регулярно звітуватиме перед Комітетом з питань торгівлі, створеним відповідно до статті 465 цієї Угоди, про свою діяльність та рішення, прийняті в межах своєї компетенції.
-
IV.4.74.4
Підкомітет з управління СФЗ затверджує свій внутрішній регламент на своєму першому засіданні.
-
IV.4.74.5
Будь-які рішення, рекомендації, звіти та інші дії Підкомітету з управління СФЗ або будь-якої групи, створеної Підкомітетом з управління СФЗ, пов’язанi з отриманням дозволу на імпорт, обміном інформацією, прозорістю, визнанням регіоналізації, еквівалентністю тa альтернативними заходами і будь-якими іншими питаннями, передбаченими пунктами 2 і 3, приймаються Сторoнaми на основі консенсусу.
-
IV.4.74.6
Сфера застосуванняЦя Частина застосовується до заходів Сторін, що стосуються транскордонного надання всіх видів послуг, за винятком: a) аудіовізуальних послуг; b) національного морського каботажу; та, c) регулярних або нерегулярних внутрішніх та міжнародних повітряних перевезень, а також перевезень, що безпосередньо пов’язані з реалізацією комерційних прав на перевезення, за винятком: і) ремонту та сервісного обслуговування літака, під час яких літак не здійснює перевезення; іі) продажу послуг з повітряних перевезень; ііі) послуг КСБ; іv) послуг з наземного обслуговування; v) послуг з експлуатації аеропортів.
-
IV.6.3.92
Стосовно доступу до ринку через транскордонне надання послуг кожна Сторона застосовує щодо послуг та постачальників послуг іншої Сторони режим, що є не менш сприятливим, ніж той, що передбачений в спеціальних зобов’язаннях, які містяться в Додатках ХVI-В та ХVI-Е до цієї Угоди.
-
IV.6.3.93.1
У секторах, в яких існують зобов’язання щодо забезпечення доступу на ринок, заходи, які Сторона не повинна підтримувати або ухвалювати, як на основі територіального поділу, так і на основі всієї території, якщо це не визначено іншим чином у Додатках ХVI-В та ХVI-Е до цієї Угоди, визначаються у такий спосіб:.
-
IV.6.3.93.2
Обмеження щодо кількості постачальників послуг, як у формі кількісних квот, монополій, ексклюзивних постачальників послуг, так і вимог перевірки економічних потреб.
-
IV.6.3.93.2.a
Обмеження стосовно загальної вартості транзакцій або активів у рамках надання послуг у формі кількісних квот або вимог перевірки економічних потреб.
-
IV.6.3.93.2.b
Обмеження стосовно загальної кількості операцій з надання послуг або стосовно загального обсягу послуг, що виражається в умовних кількісних одиницях у формі квот або вимог щодо перевірки економічних потреб.
-
IV.6.3.93.2.c
У секторах, за якими зобов’язання щодо забезпечення доступу до ринку передбачені в Додатках XVI-B та XVI-E до цієї Угоди і підлягають встановленим цими Додатками умовам та кваліфікаційним вимогам, кожна Сторона забезпечує послугам та постачальникам послуг іншої Сторони стосовно всіх заходів, що впливають на транскордонне надання послуг, режим, який є не менш сприятливим, ніж той, який Сторона надає своїм власним подібним послугам та постачальникам послуг.
-
IV.6.3.94.1
Сторона може задовольнити вимоги пункту 1 цієї статті шляхом застосування до послуг та постачальників послуг іншої Сторони режиму, що є формально ідентичним або формально відмінним від того, який Сторона надає своїм власним подібним послугам та постачальникам послуг.
-
IV.6.3.94.2
Формально ідентичний або формально відмінний режим може вважатися таким, що є менш сприятливим, якщо він змінює умови конкуренції на користь послуг або постачальників послуг Сторони порівняно з подібними послугами або постачальниками послуг іншої Сторони.
-
IV.6.3.94.3
Конкретні зобов’язання, взяті на себе відповідно до цієї статті, не повинні тлумачитися як такі, що вимагають від будь-якої Сторони компенсувати невигідні конкурентні умови, які є результатом іноземного походження відповідних послуг або постачальників послуг.
-
IV.6.3.94.4
Сектори, лібералізовані кожною зі Сторін відповідно до цієї Глави, а також шляхом застережень, обмеження доступу до ринку та національного режиму, що застосовуються до послуг та постачальників послуг іншої Сторони в цих секторах, зазначені в переліках зобов’язань, що включені до Додатків XVI-B та XVI-E до цієї Угоди.
-
IV.6.3.95.1
Не обмежуючи права та обов’язки Сторін у тому вигляді, у якому вони існують або можуть виникнути відповідно до Європейської конвенції про транскордонне телебачення 1989 року та Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво 1992 року, перелік зобов’язань в Додатках XVI-B та XVI-E до цієї Угоди не містить зобов’язань стосовно аудіовізуальних послуг.
-
IV.6.3.95.2
Перегляд виконання зобов’язаньЗ метою поступової лібералізації транскордонного надання послуг між Сторонами, Комітет з питань торгівлі регулярно переглядає переліки зобов’язань, про які йдеться в статті 95 цієї Угоди. Такий перегляд враховує рівень прогресу стосовно транспонування, впровадження та застосування правових актів ЄС, зазначених у Додатку XVII до цієї Угоди, та їхній вплив на усунення решти перешкод на шляху транскордонного надання послуг між Сторонами.
-
IV.6.3.96
Кожна Сторона оперативно реагує на всі запити іншої Сторони щодо конкретної інформації про будь-які заходи загального застосування або міжнародні угоди, які стосуються або впливають на цю Угоду. Кожна Сторона також створює, на вимогу, один або декілька інформаційних центрів для надання конкретної інформації для інвесторів і постачальників послуг іншої Сторони щодо всіх таких питань. Сторони повідомляють одна одній про свої інформаційні центри протягом 3 місяців з дати набрання чинності цією Угодою. Інформаційні центри можуть не бути депозитаріями законів і підзаконних актів.
-
IV.6.5.2.107.1
Ніщо в цій Угоді не вимагає від будь-якої Сторони надавати конфіденційну інформацію, розголошення якої перешкоджало б забезпеченню дотримання законодавства або іншим чином суперечило б державним інтересам чи завдало б шкоди законним комерційним інтересам конкретних державних або приватних підприємств.
-
IV.6.5.2.107.2
У тій мірі, в якій торгівлю комп’ютерними послугами лібералізовано відповідно до Частин 2, 3 і 4 цієї Глави, а також беручи до уваги, що комп’ютерні та пов’язані з ними послуги дають можливість надавати інші послуги як електронним, так і іншим чином, Сторони розрізняють послуги, що надають доступ, та контентні або базові послуги, які надаються у електронній формі таким чином, що контентна або базова послуга не класифікується як комп’ютерна та пов’язана з ними послуга, як визначено у пункті 2 цієї статті.
-
IV.6.5.3.108.1
Комп’ютерні та пов’язані з ними послуги означають послуги, визначені у Кодексі Організації Об’єднаних Націй CPC 84, зокрема основні послуги та функції або комбінації основних послуг, незалежно від того, чи надаються вони через мережі, зокрема Інтернет. Базові послуги є послугами, що забезпечують:.
-
IV.6.5.3.108.2
Консультації, стратегічне планування, аналіз, планування, розробку технічних специфікацій, дизайн, розробку, установку, впровадження, інтеграцію, тестування, налагодження, оновлення, підтримку, надання технічної допомоги, управління або використання комп’ютерних програм для них або комп’ютерних систем.
-
IV.6.5.3.108.2.a
Комп’ютерні програми, що визначаються як набір інструкцій, необхідних для роботи комп’ютерів та передачі інформації до них та між ними, а також консультаційні послуги, послуги зі стратегічного планування, аналізу, планування, розробки технічних специфікацій, дизайну, розробки, установки, впровадження, інтеграції, тестування, налагодження, оновлення, підтримки, надання технічної допомоги, управління або використання комп’ютерних програм або для них.
-
IV.6.5.3.108.2.b
Обробку даних, зберігання даних, хостингу даних або послуги з ведення баз даних.
-
IV.6.5.3.108.2.c
Технічне обслуговування та послуги з ремонту офісного обладнання та устаткування, зокрема комп’ютери.
-
IV.6.5.3.108.2.d
Послуги з навчання персоналу клієнтів, пов’язані з комп’ютерними програмами, комп’ютерами або комп’ютерними системами, що не входять до інших категорій.
-
IV.6.5.3.108.2.e
Сторони, визнаючи, що електронна торгівля розширює можливості ведення торгівлі в багатьох секторах, домовилися сприяти розвитку електронної торгівлі між ними, зокрема шляхом співробітництва з питань, пов’язаних з електронною торгівлею відповідно до положень цієї Глави.
-
IV.6.6.139.1
Сторони домовилися, що розвиток електронної торгівлі має здійснюватися за умови забезпечення повної відповідності найвищим міжнародним стандартам захисту інформації з метою забезпечення довіри користувачів електронної торгівлі.
-
IV.6.6.139.2
Сторони домовилися, що електронна передача даних вважається наданням послуг в розумінні Частини 3 («Транскордонне надання послуг») цієї Глави, з якого не стягуються митні платежі.
-
IV.6.6.139.3
Сторони підтримують діалог з питань регулювання електронної торгівлі, що включає, inter alia, такі питання:.
-
IV.6.6.140.1
Визнання сертифікатів електронних підписів, виданих населенню, та сприяння розвитку послуг транскордонної сертифікації.
-
IV.6.6.140.1.a
Відповідальність постачальників посередницьких послуг у зв’язку з переданням або зберіганням інформації.
-
IV.6.6.140.1.b
Поводження з небажаними електронними комерційними повідомленнями.
-
IV.6.6.140.1.c
Захист споживачів у сфері електронної торгівлі.
-
IV.6.6.140.1d
Будь-які інші питання, які стосуються розвитку електронної торгівлі.
-
IV.6.6.140.1.e
Таке співробітництво може існувати у формі обміну інформацією про відповідне законодавство Сторін стосовно цих питань, а також про впровадження такого законодавства.
-
IV.6.6.140.2
За умови дотримання вимоги, що такі заходи не застосовуються у спосіб, який є засобом довільної або невиправданої дискримінації між країнами, у яких переважають подібні умови, або не будуть становити приховане обмеження права на заснування економічної діяльності або транскордонне постачання послуг, ніщо в цій Главі не може тлумачитися як таке, що перешкоджає будь-якій зі Сторін здійснювати або забезпечувати виконання заходів, які: a) необхідні для захисту громадської безпеки, громадської моралі або для забезпечення громадського порядку; b) необхідні для забезпечення захисту життя та здоров’я людей, тварин або рослин; c) стосуються збереження вичерпних природних ресурсів, якщо такі заходи вживаються разом з обмеженнями, що поширюються на національних інвесторів або на внутрішнє постачання або споживання послуг; d) необхідні для забезпечення захисту національних художніх, історичних або археологічних цінностей; e) необхідні для забезпечення дотримання законів або правил, які не є несумісними з положеннями цієї Глави, зокрема положення, які пов’язані із: i) запобіганням шахрайській чи оманливій практиці або вирішенням питань, що стосуються наслідків невиконання договорів; ii) захистом приватного життя осіб у зв’язку з обробкою та поширенням персональних даних, а також забезпеченням конфіденційності документів і рахунків приватних осіб; iii) безпекою. f) не відповідають положенням статей 88(1) та 94 цієї Угоди за умови, що різниця у режимах спрямована на забезпечення ефективного або рівноправного встановлення або стягнення прямих податків, пов’язаних з економічною діяльністю, інвесторами або постачальниками послуг іншої Сторони.
-
IV.6.7.141.2
Положення цієї Глави та Додатків XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F i XVII до цієї Угоди не поширюються на відповідні системи соціального захисту Сторін та на діяльність, яка здійснюється на території кожної Сторони, що пов’язані, навіть час від часу, з реалізацією офіційних повноважень.
-
IV.6.7.141.3
«Заходи загального застосування» включають закони, підзаконні акти, судові рішення, процедури та адміністративні правила загального застосування і будь-які інші загальні або абстрактні дії, тлумачення чи інші вимоги, які можуть вплинути на будь-які питання, що охоплюються цією Угодою. До них не належить судове рішення, що застосовується до окремої особи.
-
IV.12.281.1
«Заінтересована особа» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка може мати будь-які права чи обов’язки відповідно до заходів загального застосування в межах значення статті 282 цієї Угоди.
-
IV.12.281.2
Усвідомлюючи той вплив, який законодавче поле кожної з них може мати на торгівлю між ними, Сторони створюють та підтримують ефективне та передбачуване законодавче середовище для суб’єктів господарської діяльності, що займаються бізнесом на своїй території, особливо для малих, при цьому належним чином враховуючи вимоги правової визначеності та пропорційності.
-
IV.12.282.1
Сторони, підтверджуючи відповідні зобов’язання згідно з Угодою СОТ, цим встановлюють роз’яснення та удосконалені положення для забезпечення прозорості, проведення консультацій та кращого управління заходами загального застосування, оскільки останні можуть впливати на будь-які питання, охоплені цією Угодою.
-
IV.12.282.2
Кожна Сторона забезпечує, щоб заходи загального застосування:.
-
IV.12.283.1
Оперативно публікувалися або іншим чином були доступними заінтересованим особам на недискримінаційній основі через офіційно визначені джерела інформації та, якщо це є можливим і доступним, через електронні засоби таким чином, щоб це дозволяло заінтересованим особам та іншій Стороні ознайомитися з ними.
-
IV.12.283.1.a
Надавали пояснення цілей та обґрунтування таких заходів.
-
IV.12.283.1.b
Передбачали достатній час між опублікуванням та набранням чинності, крім випадків, коли це неможливо у зв’язку з надзвичайною ситуацією.
-
IV.12.283.1.c
Кожна Сторона:.
-
IV.12.283.2
Прагне заздалегідь опублікувати будь-яку пропозицію щодо ухвалення заходів загального застосування або внесення до них змін, враховуючи пояснення цілей та обґрунтування таких заходів.
-
IV.12.283.2.a
Передбачає обґрунтовану можливість для заінтересованих осіб надавати роз’яснення стосовно таких запропонованих заходів, враховуючи, зокрема, час для таких можливостей.
-
IV.12.283.2.b
Намагається врахувати коментарі, отримані від заінтересованих осіб, стосовно таких запропонованих заходів.
-
IV.12.283.2.c
Кожна Сторона підтримує або запроваджує відповідні механізми надання відповіді на запити від будь-якої заінтересованої особи стосовно будь-яких заходів загального застосування, які є запропонованими або чинними, а також стосовно того, яким чином вони застосовуватимуться в цілому. Зокрема, для того, щоб полегшити зв’язок між Сторонами стосовно будь-яких питань, про які йдеться в цій Угоді, кожна Сторона визначає контактний пункт. На запит будь-якої Сторони контактний пункт визначає установу або відповідальну посадову особу і надає необхідну підтримку для полегшення зв’язку із запитуючою Стороною. Запити можуть бути адресовані за допомогою таких механізмів, що встановлені цією Угодою.
-
IV.12.284.1
Сторони визнають, що відповідь, про яку йдеться в пункті 1 цієї статті, може бути неостаточною або юридично необов’язковою, але матиме виключно інформаційний характер, якщо інше не передбачено національним законодавством та підзаконними актами Сторін.
-
IV.12.284.2
На запит іншої Сторони Сторона оперативно надає інформацію та відповідає на питання, що стосуються будь-якого чинного або запропонованого заходу загального застосування, який, на думку запитуючої Сторони, може негативно вплинути на імплементацію цієї Угоди, незважаючи на те, чи було запитуючій Стороні попередньо повідомлено про цей захід.
-
IV.12.284.3
Кожна Сторона зберігає в силі або створює відповідні механізми для заінтересованих осіб із завданням ефективно вирішувати проблеми заінтересованих осіб іншої Сторони, які можуть виникнути в результаті застосування будь-якого заходу загального застосування та адміністративного провадження, як зазначеного у статті 285 цієї Угоди. Такі механізми повинні бути легкодоступними, мати обмежені строки, спрямовуватися на результат та бути прозорими. Вони не мають перешкоджати будь-яким процедурам перегляду або оскарження, які запроваджують або які підтримують Сторони. Вони не повинні також завдавати шкоди правам та обов’язкам Сторін відповідно до Глави 14 («Вирішення спорів») та Глави 15 («Механізм посередництва») Розділу IV цієї Угоди.
-
IV.12.284.4
Кожна Сторона управляє у послідовний, неупереджений і обґрунтований спосіб усіма заходами загального застосування, згаданими у статті 281 цієї Угоди. Із цією метою під час застосування цих заходів до окремих осіб, товарів, послуг або потужностей іншої Сторони в окремих випадках кожна Сторона:.
-
IV.12.285
Намагається надати заінтересованим особам іншої Сторони, які безпосередньо зазнають шкоди від провадження відповідно до процедур Сторони, обгрунтоване повідомлення, коли провадження порушується, у тому числі опис характеру провадження, заяву про юридичні повноваження, на основі яких порушується провадження, та загальний опис будь-яких питань щодо яких виникли розбіжності.
-
IV.12.285.a
Надає таким заінтересованим особам обґрунтовану можливість представити факти та аргументи на підтримку своєї позиції перед вжиттям остаточних адміністративних заходів, якщо час, характер провадження та інтерес громадськості це дозволяють.
-
IV.12.285.b
Забезпечує, щоб ці процедури мали законні підстави та відповідали національному законодавству.
-
IV.12.285.c
Кожна зі Сторін створює або підтримує існування судів чи інших незалежних трибуналів, зокрема, у разі необхідності, квазі-судових або адміністративних трибуналів, або встановлює процедури для цілей невідкладного перегляду і, коли це виправдано, корекції адміністративних заходів у сферах, охоплених цієї Угодою. Такі суди, трибунали або процедури повинні бути неупередженими і незалежними від посадових осіб або органів, уповноважених здійснювати адміністративний примус, і не мати матеріального інтересу в результаті вирішення справи.
-
IV.12.286.1
Кожна Сторона забезпечує, щоб під час участі в будь-яких таких судах, трибуналах або провадженнях сторонам провадження надавалося право на:.
-
IV.12.286.2
Обґрунтовану можливість підтримувати або захищати свою позицію.
-
IV.12.286.2.a
Рішення, що ґрунтується на доказах та поданні офіційних документів або, якщо це вимагається законодавством Сторони, матеріалів, укладених адміністративним органом.
-
IV.12.286.2.b
Кожна Сторона забезпечує, щоб таке рішення з урахуванням його можливого оскарження або подальшого перегляду відповідно до її чинного законодавства виконувалось посадовими особами або органами, компетентними щодо відповідного адміністративного заходу, та регулювало практику діяльності таких посадових осіб чи органів.
-
IV.12.286.3
Сторони домовилися співробітничати для підтримки регулятивної якості і виконання, в тому числі шляхом обміну інформацією і передовим досвідом щодо їхніх відповідних процесів регулятивних реформ та оцінок регулятивного впливу.
-
IV.12.287.1
Сторони погоджуються з принципами належної поведінки в управлінні і домовилися співробітничати для їх підтримки, в тому числі шляхом обміну інформацією та передовим досвідом.
-
IV.12.287.2
Кожна Сторона застосовує до заінтересованих осіб іншої Сторони прозорі стандарти, що є не менш сприятливими, ніж ті, що застосовуються до її власних заінтересованих осіб.
-
IV.12.288
Цим створюється Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку, який є підзвітний Комітету асоціації в його складі згідно зі статтею 465(4) цієї Угоди. Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку складається з вищих посадових осіб в межах органів управління кожної Сторони. Він здійснює контроль за виконанням цієї Глави, зокрема результатами діяльності, пов’язаної з процесом управління та оцінки впливу, та в обов’язковому порядку обговорює будь-які проблемні питання, що виникають у зв’язку із застосуванням цієї Глави. Він встановлює власні правила процедури. Він скликається протягом одного року з дати набрання чинності цією Угодою і надалі не рідше ніж один раз на рік.
-
IV.13.300.1
Кожна Сторона визначає контактний пункт у рамках свого управління з метою сприяння інформаційній взаємодії між Сторонами з питань, охоплених цією Главою.
-
IV.13.300.2
Сторони можуть здійснювати моніторинг виконання та дотримання заходів, охоплених цією Главою. Сторона може звернутися із запитом до іншої Сторони щодо надання конкретної та обґрунтованої інформації про результати виконання цієї Глави.
-
IV.13.300.3
Сторона може звернутися із запитом стосовно проведення консультацій з іншою Стороною щодо будь-яких питань, які виникають згідно із цією Главою, шляхом надання письмового запиту, адресованого контактному пункту такої Сторони. Сторони домовилися невідкладно проводити консультації через відповідні канали за запитом будь-якої зі Сторін.
-
IV.13.300.4
Сторони докладають усіх зусиль з метою досягнення взаємоприйнятного вирішення питання та можуть звернутися за рекомендацією, наданням інформації або допомогою до будь-якої особи або органу, яку (-ий) вони вважають компетентним, з метою всебічного вивчення змісту питання. Сторони враховують діяльність МОП або відповідних багатосторонніх природоохоронних організацій або органів, учасницями яких вони є.
-
IV.13.300.5
Якщо Сторони не можуть вирішити відповідне питання шляхом консультацій, будь-яка зі Сторін може вимагати скликання Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку для розгляду цього питання шляхом надання письмового запиту, адресованого контактному пункту іншої Сторони. Він повинен бути невідкладно скликаний і має докласти зусиль для вирішення такого питання, зокрема, в разі необхідності, шляхом отримання консультативної допомоги від урядових або зовнішніх експертів. Результати вирішення цього питання Підкомітетом з питань торгівлі та сталого розвитку мають бути оприлюднені, якщо Підкомітет не вирішив інакше.
-
IV.13.300.6
Для вирішення будь-яких питань, що виникають відповідно до цієї Глави, Сторони використовують процедури, що передбачені у статтях 300 та 301 цієї Угоди.
-
IV.13.300.7
Якщо Сторони не домовилися про інше, Сторона може через 90 днів з дати отримання запиту про проведення консультацій відповідно до статті 300(4) цієї Угоди, звернутися із запитом стосовно скликання Групи експертів для розгляду відповідного питання, яке не було належним чином розглянуте під час міжурядових консультацій. Протягом 30 днів з дати отримання Стороною запиту про скликання Групи експертів на запит будь-якої Сторони для розгляду цього питання може бути скликано Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку. Сторони можуть надавати обгрунтування Групі. Група може намагатися отримати інформацію та рекомендації від кожної Сторони, Дорадчої (-их) групи (-п) або міжнародних організацій. Група експертів скликається протягом 60 днів з дати отримання запиту Сторони.
-
IV.13.301.1
Група, обрана відповідно до процедури, що зазначена в пункті 3 цієї статті, забезпечує проведення експертизи в ході виконання цієї Глави. Якщо Сторони не домовилися про інше, Група протягом 90 днів з дати, коли було обрано останнього експерта, надає Сторонам звіт. Сторони докладають всіх зусиль для узгодження рекомендацій Групи стосовно виконання цієї Глави. Виконання рекомендацій Групи повинно контролюватися Підкомітетом з питань торгівлі та сталого розвитку. Звіт Групи має бути доступним Дорадчій (-им) групі (-ам) Сторін. Стосовно конфіденційної інформації та правил процедури будуть застосовуватися відповідні принципи, викладені в Додатку XXIV до Глави 14 («Вирішення спорів») Розділу IV цієї Угоди.
-
IV.13.301.2
Після набрання чинності цією Угодою Сторони погоджують склад з принаймні 15 осіб з досвідом щодо питань, про які йдеться в цій Главі; щонайменше п’ять таких експертів, які не є громадянами будь-якої Сторони, працюють у складі Правління Групи. Експерти мають бути незалежними, не повинні приєднуватися або отримувати інструкції від жодної зі Сторін або організацій, представлених у Дорадчій (-их) групі (-ах). Кожна Сторона обирає одного експерта з переліку експертів протягом 50 днів з дати отримання запиту Сторони з метою створення Групи. Якщо Сторона не обирає свого експерта протягом зазначеного періоду, інша Сторона обирає з переліку експертів громадянина тієї Сторони, що не обрала експерта. Два обрані експерти домовляються стосовно того, кого буде обрано головуючим з переліку тих експертів, які не є громадянами будь-якої Сторони.
-
IV.13.301.3
Сторони разом розробляють пов’язані з торгівлею аспекти трудової та екологічної політики з метою досягнення цілей цієї Угоди.
-
IV.13.302
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Торгівля товарами.
-
ІІІ.5.1
Сторони співпрацюватимуть у підготовці своєчасної імплементації положень «Національного режиму та доступу на ринки для товарів», зокрема шляхом проведення спільних консультацій з метою.
-
ІІІ.5.1
Розробки механізму визначення вхідної ціни для одягу та інших виробів, що були у використанні, та які класифікуються за кодом УКТЗЕД 6309 00 00.
-
ІІІ.5.1
Визначення механізмів своєчасної реалізації спеціальних заходів, які застосовуватимуть Сторони відповідно до Угоди, включаючи.
-
ІІІ.5.1
Захисні заходи для експортного мита, які застосовуватимуться Україною.
-
ІІІ.5.1
Захисні заходи на пасажирських автомобілях, яке застосовуватимуться Україною.
-
ІІІ.5.1
Управління тарифними квотами на конкретні товари.
-
ІІІ.5.1
Технічні регламенти щодо промислової продукції, стандартів та процедури оцінки відповідності.
-
ІІІ.5.2
Розроблення законодавства України щодо технічного регулювання, стандартизації, оцінки відповідності, ринкового нагляду, метрології та акредитації стосовно положень, які регулюють обіг промислових товарів відповідно до acquis ЄС з метою усунення торгівельних бар’єрів між Сторонами.
-
ІІІ.5.2
Запровадження двостороннього діалогу з питань технічних регламентів з метою стимулювання і заохочення.
-
ІІІ.5.2
Обміну інформацією і досвідом для покращення якісної інфраструктури для технічних регламентів, стандартів, оцінки відповідності, сертифікації і ринкового нагляду.
-
ІІІ.5.2
Співпраці між відповідними організаціями зі стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки відповідності і ринкового нагляду.
-
ІІІ.5.2
Розвитку якісної інфраструктури для стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки відповідності і ринкового нагляду.
-
ІІІ.5.2
Участі організацій України у діяльності відповідних європейських організацій.
-
ІІІ.5.2
Вжиття заходів відповідно до Стратегії розвитку системи технічних регламентів до 2020 року.
-
ІІІ.5.2
Санітарні та фітосанітарні заходи.
-
ІІІ.5.3
З метою поступового наближення законодавства та практик України до законодавства та практик ЄС щодо санітарних та фітосанітарних заходів стосовно продуктів харчування та кормів, здоров’я рослин, а також здоров’я та умов утримання тварин, ЄС підтримуватиме Україну, в тому числі через наявні інструменти, для реалізації відповідної Програми інституційної реформи (IRP) та.
-
ІІІ.5.3
Розробки всеохоплюючої стратегії щодо безпечності харчових продуктів з метою реформування всіх заходів, зазначених у додатках Глави «СФЗ» Угоди про Асоціацію.
-
ІІІ.5.3
Внесення пропозицій щодо законодавства України, яке потребує наближення до законодавства ЄС.
-
ІІІ.5.3
Посилення адміністративної спроможності у цих сферах шляхом.
-
ІІІ.5.3
Перегляду функцій органів державної влади, відповідальних за питання СФЗ з урахуванням законодавства ЄС.
-
ІІІ.5.3
Навчання спеціалістів компетентних органів України, відповідальних за питання СФЗ, зокрема щодо імплементації законодавства України, адаптованого до законодавства ЄС.
-
ІІІ.5.3
Досягнення відповідності вимогам ЄС лабораторій із безпечності харчових продуктів та здоров’я тварин.
-
ІІІ.5.3
Впровадження системи раннього сповіщення щодо безпеки продуктів харчування, здоров’я тварин і рослин.
-
ІІІ.5.3
Підтримки операторів харчового ринку у впровадженні власних систем контролю.
-
ІІІ.5.3
Організації інформаційних кампаній з відповідними установами та неурядовими організаціями стосовно вимог доступу до ринку ЄС.
-
ІІІ.5.3
Торгівля послугами, свобода заснування та інвестиції.
-
ІІІ.5.4
Продовжити ефективний діалог щодо торгівлі послугами у відповідності до положень Угоди про асоціацію.
-
ІІІ.5.4
Розвиток взаємного прозорого торговельного середовища. Забезпечення того, що відповідне законодавство та процедури, а також адміністративна та виконавча спроможності митної адміністрації, відповідатимуть цілям ефективного контролю та підтримці сприяння законної торгівлі загалом, забезпечуючи при цьому безпеку та запобігання шахрайству Прикордонне співробітництво між Україною та ЄС є одним з індикаторів розвитку митних взаємовідносин, оскільки воно має безпосередній вплив на торговців, експедиторів та пасажирів.
-
ІІІ.5.9.i
Розроблення Україною системи Уповноваженого економічного оператора для сприяння торгівлі з перспективою взаємного визнання ЄС може надати відповідну підтримку за запитом України.
-
ІІІ.5.9.i
Торгівля та сталий розвиток.
-
ІІІ.5.10
Сторони залучатимуться до діалогу щодо питань, визначених у главі «Торгівля та сталий розвиток» Угоди про асоціацію.
-
ІІІ.5.10
Прозорість регулювання.
-
ІІІ.5.11
Забезпечення відповідності заходів загального застосування, включаючи відомчі акти з питань здійснення регуляторної політики у сферах, передбачених розділом «Торгівля та питання, пов’язані із торгівлею» Угоди про асоціацію, вимогам принципу транспарентності.
-
ІІІ.5.11
Встановлення Контактного пункту та механізму обробки запитів будь-яких осіб, що стосуються будь-яких діючих чи запропонованих заходів загального застосування чи практики впровадження тих заходів, які можуть впливати на питання у сфері дії Угоди.
-
ІІІ.5.11
Торгівля та регуляторне співробітництво.
-
ІІІ.5.12
Сторони приділятимуть особливу увагу співробітництву у напрямі подальшої гармонізації законодавства України до актів acquis ЄС у сфері.
-
ІІІ.5.12
Дистанційної торгівлі та реклами.
-
ІІІ.5.12
Імплементація програми бюджетної підтримки ЄС у сфері усунення технічних бар’єрів в торгівлі (TБT).
-
ІІІ.5.12
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Розроблення механізму застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС (стаття 44).
-
-
Розроблення порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС.
-
3
Підготовка та погодження із Стороною ЄС проекту Порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС.
31.01.2016
3.1
Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС.
31.03.2016
3.2
Співробітництво з ЄС у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності (стаття 55).
-
-
Забезпечення співробітництва з питань нормативно-правового регулювання.
31.12.2017
4
Здійснення обміну інформацією, досвідом і даними з відповідними інституціями ЄС.
31.12.2017
4
Забезпечення наукового і технічного співробітництва.
31.12.2017
5
Здійснення обміну, досвідом і даними між відповідними організаціями як державними, так і приватними, відповідальними за метрологічну діяльність, стандартизацію, випробування, ринковий нагляд, сертифікацію та акредитацію.
31.12.2017
5
Сприяння розвитку інфраструктури систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності та ринкового нагляду в Україні (стаття 55).
-
-
Забезпечення розвитку системи стандартизації.
31.12.2016
6
Проведення аналізу сфер діяльності технічних комітетів стандартизації.
31.12.2016
6
Забезпечення розвитку метрологічної системи України.
-
7
Проведення аналізу метрологічної системи України та сфер її відповідальності.
30.04.2016
7.1
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів для реалізації положень Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.
31.12.2016
7.2
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1165.
31.05.2016
7.3
Забезпечення розвитку системи оцінки відповідності.
-
8
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів для забезпечення реалізації положень Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.
30.04.2016
8.1
Розроблення графіка проведення моніторингу органів з оцінки відповідності.
30.06.2016
8.2
Забезпечення розвитку системи акредитації.
-
9
Проведення аналізу системи акредитації.
30.04.2016
9.1
Підготовка проекту заявки щодо отримання повноправного членства Національного агентства з акредитації в Міжнародному форумі з акредитації (IАF).
30.09.2016
9.2
Опрацювання питання щодо впровадження Документа ЕА щодо акредитації з метою нотифікації ЕА-2/17 INF.
30.06.2016
9.3
Проведення моніторингу Національного агентства з акредитації.
31.05.2017
9.4
Забезпечення відповідності Національного агентства з акредитації вимогам до національних органів з акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації.
постійно
9.5
Забезпечення розвитку системи органів державного ринкового нагляду.
-
10
Проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності.
30.04.2016
10.1
Коригування сфер відповідальності.
30.09.2016
10.2
Проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду на відповідність вимогам європейських органів державного ринкового нагляду.
30.04.2017
10.3
Впровадження європейських стандартів (EN) як національних стандартів.
-
11
Проведення аналізу європейських стандартів.
31.12.2016
11.1
Проведення аналізу європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом (ETSI).
31.12.2018
11.2
Прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних національних стандартів, зокрема міждержавних стандартів (GOST/ГОСТ).
31.12.2019
11.3
Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності (статті 55 і 56 та додаток III).
-
-
Імплементація відповідних положень законодавства ЄС в національне законодавство.
-
12
Виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Рішення 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 85/374/ЄЕС з питань безпеки продукції та ринкового нагляду, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164 “Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”.
31.12.2017
12.1
Забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо загальної безпеки продукції.
31.12.2016
12.2
Забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо відповідальності за дефектну продукцію.
31.12.2016
12.3
Забезпечення виконання пунктів 9-10 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 (далі - план заходів щодо реалізації Стратегії).
31.12.2020
12.4
Розроблення технічного регламенту простих посудин високого тиску.
31.12.2016
13
Виконання підпункту 3 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2016
13
Розроблення технічного регламенту обладнання, що працює під тиском.
31.12.2017
14
Виконання пункту 17 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2017
14
Розроблення технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском.
31.12.2016
15
Виконання пункту 11 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2016
15
Розроблення технічного регламенту ліфтів.
31.12.2016
16
Виконання пункту 12 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2016
16
Розроблення технічного регламенту вимог до коефіцієнта корисної дії нових водонагрівних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі.
31.12.2016
17
Виконання абзацу третього підпункту 9 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2016
17
Розроблення технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі.
31.12.2016
18
Виконання пункту 13 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2016
18
Розроблення технічного регламенту засобів індивідуального захисту.
31.12.2016
19
Виконання пункту 15 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2016
19
Розроблення технічного регламенту технічних вимог щодо енергоспоживання електричних побутових холодильників та морозильних камер.
31.12.2017
20
Виконання абзацу першого підпункту 9 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2017
20
Розроблення технічного регламенту суднового обладнання.
31.12.2016
21
Виконання пункту 14 плану заходів з реалізації Стратегії.
31.12.2016
21
Розроблення технічного регламенту обладнання та системи захисту, призначених для застосування у вибухонебезпечній атмосфері.
31.12.2017
22
Виконання пункту 18 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2017
22
Розроблення технічного регламенту радіо- і телекомунікаційного термінального обладнання та взаємне визнання його відповідності.
31.12.2016
23
Виконання пункту 22 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2016
23
Розроблення технічного регламенту канатних установ для перевезення людей.
31.12.2017
24
Виконання пункту 19 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2017
24
Розроблення технічного регламенту прогулянкових суден.
31.12.2018
25
Виконання пункту 23 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2018
25
Розроблення технічного регламенту будівельних виробів.
31.12.2016
26
Виконання підпункту 10 пункту 24 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2016
26
Розроблення технічного регламенту пакування та відходів.
31.12.2017
27
Виконання пункту 21 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2017
27
Розроблення технічного регламенту вибухових речовин цивільного призначення.
31.12.2017
28
Виконання пункту 20 плану заходів щодо реалізації Стратегії.
31.12.2017
28
Укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA) (статті 56, 57 та Додаток III).
-
-
Досягнення домовленостей між Україною та ЄС про стан узгодження відповідного технічного законодавства України, стандартів та інфраструктури у пріоритетних секторах промислової продукції.
-
29
Обмін інформацією з ЄС та оцінка відповідності системи технічного регулювання законодавству ЄС для таких секторів промислової продукції, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску.
30.09.2016
29.1
Підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність для таких секторів промислових товарів, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску.
31.12.2016
29.2
Визначення пріоритетних секторів промислової продукції, в яких укладатиметься зазначена Угода.
30.06.2016
29.3
Розроблення технічних регламентів на відповідні види продукції, прийняття відповідних національних стандартів, призначення органів з оцінки відповідності.
31.12.2017
29.4
Обмін інформацією з ЄС та оцінка відповідності системи технічного регулювання законодавству ЄС для відповідних секторів промислової продукції.
30.06.2018
29.5
Підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів для секторів промислової продукції відповідно до Додатка III.
31.12.2019
29.6
Застосування маркування та етикетування (стаття 58).
-
-
Зведення до мінімуму вимоги щодо маркування чи етикетування, крім тих вимог, які необхідні для адаптації законодавства ЄС у цій сфері та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної політики.
-
30
Проведення аналізу національних вимог щодо маркування чи етикетування.
31.03.2016
30.1
Підготовка пропозицій за результатами аналізу щодо мінімізації зазначених вимог.
30.04.2016
30.2
Наближення законодавства України до законодавства ЄС (статті 59, 64).
-
-
Наближення законодавства України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до законодавства ЄС відповідно до додатків IV-А, IV-В, IV-С та V.
-
31
Подання проекту Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд Кабінету Міністрів України.
31.01.2016
31.1
Подання Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд підкомітету з управління санітарними та фітосанітарним заходами.
31.03.2016
31.2
Розроблення плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України.
31.08.2016
31.3
Забезпечення реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди.
31.12.2019
31.4
Виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1144 “Про схвалення розроблених Міністерством аграрної політики та продовольства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”.
30.11.2016
31.5
Створення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (стаття 63).
-
-
Завершення утворення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.
-
32
Завершення процесу прийняття організаційно-розпорядчих документів, необхідних для початку функціонування новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.
29.02.2016
32.1
Визначення структури центрального апарату новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів і його територіальних органів.
29.02.2016
32.2
Представлення Стороні ЄС структури, організації та повноважень новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.
31.03.2016
32.3
Застосування принципів регіоналізації /зонування, компартменталізації (статті 59, 65).
-
-
Утворення на території України регіонів (зон) та компартментів.
31.12.2016
33
Прийняття актів законодавства, якими встановлюються вимоги до утворення регіону, компартменту, буферної та карантинної зони на території України відповідно до вимог Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ).
31.12.2016
33
Визнання Україною регіонів (зон) та/або компартментів, утворених на території ЄС.
31.12.2016
34
Створення нормативно-правової бази щодо регіонів (зон) та/або компартментів на території держав експорту.
31.12.2016
34
Приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р. (стаття 84, додаток XV).
-
-
Встановлення електронної системи обміну даними про товари, які переміщуються транзитом, між всіма митними органами - учасниками транзиту та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
-
35
Виконання плану імплементації Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р., схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”.
31.12.2016
35.1
Забезпечення тестового функціонування системи NCTS на національному рівні.
31.12.2017
35.2
Ратифікація Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р.
-
35.3
Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері митних питань та сприяння торгівлі (стаття 84, додаток XV).
-
-
Виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”.
31.12.2018
36
Виконання плану імплементації Регламенту Ради (ЄС) 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит країн, та Директиви Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”.
31.12.2018
37
Виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”.
31.12.2018
38
Розроблення проекту Стратегії розвитку митної справи в Україні на підставі Митних прототипів “Сustoms Blueprints” в оновленій редакції.
30.04.2017
39
Забезпечення прозорості та нерозголошення конфіденційної інформації (стаття 107).
-
-
Визначення або утворення контактних пунктів оброблення запитів щодо надання конкретної інформації для інвесторів і постачальників послуг.
29.02.2016
44
Співробітництво з питань, пов’язаних з електронною торгівлею (статті 139 і 140).
-
-
Нормативно-правові аспекти електронної торгівлі.
-
121
Забезпечення обміну інформацією з ЄС про законодавство у сфері електронної торгівлі.
31.05.2016
121.1
Розроблення планів імплементації актів ЄС у сфері електронної торгівлі.
30.11.2016
121.2
Виконання планів імплементації актів ЄС у сфері електронної торгівлі.
31.12.2017
121.3
Запровадження принципу прозорості у сфері торгівлі (статі 281, 283, 284).
-
-
Визначення або утворення контактних пунктів оброблення інформаційних запитів із специфічних питань створення зони вільної торгівлі, що стосуються заходів загального застосування.
-
134
Визначення або утворення контактного пункту.
31.03.2016
134.1
Визначення механізму надання відповідей на запити.
30.04.2016
134.2
Забезпечення оперативного опублікування інформації про здійснення заходів загального застосування у сфері торгівлі.
31.12.2018
134.3
Створення інституційного механізму та механізму моніторингу (стаття 300).
-
-
Створення Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку.
-
136
Формування складу представників Української Сторони.
30.04.2016
136.1
Проведення засідання Підкомітету.
щороку
136.2
Утворення контактного пункту з метою сприяння інформаційній взаємодії між сторонами з питань, визначених главою 13.
-
137
Визначення /утворення контактного пункту.
31.03.2016
137.1
Визначення механізму надання відповідей на запити.
30.04.2016
137.2
Утворення групи експертів (стаття 301).
-
-
Формування групи експертів від України.
-
138
Визначення критеріїв та процедур відбору експертів.
31.05.2016
138.1
Проведення відбору експертів.
30.11.2016
138.2
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання