Оподаткування

Оподаткування

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство фінансів України 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 

                                               Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

                                                 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
89 %
Прогрес виконання задач на 2016 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Непряме оподаткування
Прогрес виконання задач на 2019 рік
91 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Непряме оподаткування
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Непряме оподаткування
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Податкові заходиРНС, що надається згідно з положеннями цієї Глави, не поширюється на податковий режим, який Сторони забезпечують або забезпечуватимуть у майбутньому на підставі угод між Сторонами, спрямованими на уникнення подвійного оподаткування.
-
IV.6.7.142
Сторони співробітничають з метою покращення належного управління у сфері оподаткування з метою подальшого покращення економічних відносин, торгівлі, інвестицій та добросовісної конкуренції.
-
V.4.349
Згідно зі статтею 349 цієї Угоди Сторони визнають і зобов’язуються застосувати принципи належного управління у сфері оподаткування, зокрема принципи прозорості, обміну інформацією та добросовісної податкової конкуренції, яких дотримуються держави-члени на рівні ЄС. Із цією метою без упередженості щодо компетенції ЄС та держав-членів Сторони покращують міжнародне співробітництво у сфері оподаткування, сприяють збору законних податкових надходжень та розвивають заходи ефективної імплементації вищезазначених принципів.
-
V.4.350
Сторони також посилюють і зміцнюють співробітництво, спрямоване на вдосконалення і розвиток податкової системи та податкових органів України, зокрема посилення потужностей збору і контролю, з окремим наголосом на процедурах відшкодування ПДВ для уникнення накопичення заборгованості, забезпечення ефективного збору податків і посилення боротьби з податковим шахрайством, а також ухиленням від сплати податків. Сторони намагаються покращувати співробітництво та обмін досвідом у боротьбі з податковим шахрайством, зокрема з «карусельним шахрайством».
-
V.4.351
Сторони розвивають співробітництво і гармонізують політику щодо протидії та боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів. Це співробітництво, зокрема, включає поступове зближення акцизних ставок на тютюнові вироби, наскільки це можливо, беручи до уваги обмеження регіонального контексту, у тому числі шляхом діалогу на регіональному рівні та відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003 року. Із цією метою Сторони намагаються посилити своє співробітництво в регіональному контексті.
-
V.4.352
Поступове наближення до структури оподаткування, визначеної у acquis ЄС, здійснюється відповідно до Додатка XXVIII до цієї Угоди.
-
V.4.353
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Податкова реформа, в тому числі відшкодування ПДВ.
-
ІІІ.1
Вжити заходів щодо підвищення ефективності системи оподаткування, у тому числі при розгляді скарг щодо відшкодування ПДВ, заходів щодо забезпечення своєчасних виплат за всіма визнаними скаргами щодо відшкодування ПДВ, з недопущенням будь-яких форм дискримінації.
-
ІІІ.1
Оподаткування.
-
ІІІ.7.2
Посилити та зміцнити співробітництво, спрямоване на покращення й удосконалення податкової системи та адміністрування в Україні відповідно до міжнародних та європейських стандартів, включаючи підготовку до поступового наближення до структури оподаткування, як закріплено в acquis ЄС та передбачено у відповідному додатку до Угоди про асоціацію, зокрема шляхом.
-
ІІІ.7.2
Покращення та спрощення податкового законодавства, включаючи.
-
ІІІ.7.2
Покращення міжнародного податкового співробітництва з метою посилення ефективного управління у податковій сфері, як зазначено в Угоді про асоціацію. Стосовно чесної податкової конкуренції, беручи до уваги принципи Кодексу поведінки ЄС щодо оподаткування бізнесу.
-
ІІІ.7.2
Покращення спроможності податкового адміністрування, зокрема шляхом просування у напрямку більш цільової системи податкового контролю та аудиту, заснованої на оцінці ризику.
-
ІІІ.7.2
Впровадження дієвого та швидкого рішення щодо проблеми заборгованості із відшкодування ПДВ.
-
ІІІ.7.2
Вжиття заходів для гармонізації політик щодо протидії та боротьби з шахрайством і контрабандою підакцизних товарів.
-
ІІІ.7.2
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання