Фінансовий сектор

Фінансовий сектор

Відповідальні за напрямок: 

Національний банк України

НКЦПФР

                                              Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

                                              Міністерство фінансів України

                                              Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
71 %
Прогрес виконання задач на 2017 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Запобігання відмиванню грошей
Прогрес виконання задач на 2018 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2019 рік
66 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Цінні папери
Інститути спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу
Страхування
Банківська сфера
Гроші та платежі
Прогрес виконання задач на 2020 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2024 рік
67 %
За 3 місяці
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризмуСторони співробітничають з метою запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму. Із цією метою Сторони посилюють двостороннє та міжнародне співробітництво у цій сфері, зокрема співробітництво на оперативному рівні. Сторони забезпечують імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Союзом.
-
III.20
У цьому Підрозділі встановлюються принципи нормативно-правової бази для всіх фінансових послуг, які підлягають лібералізації відповідно до Частин 2, 3 та 4 цієї Глави.
-
IV.6.5.6.125.1
«фінансова послуга» означає будь-яку послугу фінансового характеру, яка пропонується постачальником фінансових послуг Сторони. До фінансових послуг належать такі види діяльності: i) Страхові і пов’язані зі страхуванням послуги 1. пряме страхування (зокрема спільне страхування): a) страхування життя; b) страхування інше, ніж страхування життя. 2. перестрахування та ретроцесія; 3. страхове посередництво, зокрема брокерські операції та агентські послуги; та 4. послуги, що є допоміжними стосовно страхування, зокрема консультаційна діяльність, актуарні послуги, послуги з оцінки ризику та послуги з вирішення претензій. ii) Банківські та інші фінансові послуги (за винятком страхування): 1. послуги з прийняття вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, від населення; 2. послуги з кредитування всіх видів, у тому числі споживчий кредит, кредит під заставу нерухомості, факторинг та фінансування комерційних операцій; 3. фінансовий лізинг; 4. усі платежі і послуги з переказу грошей, зокрема кредитні, розрахункові та дебетові картки, дорожні чеки та банківські тратти; 5. послуги з надання гарантій і поручительств; 6. укладання угод від власного імені або від імені клієнтів на біржі, поза нею або будь-яким іншим чином стосовно: a) інструментів грошового ринку (зокрема чеків, векселів, депозитних сертифікатів); b) валюти; c) похідних інструментів, включаючи ф’ючерси та опціони, але не обмежуючись ними; d) курсових та відсоткових інструментів, зокрема такі інструменти, як свопи та угоди щодо форвардної відсоткової ставки; e) переказних цінних паперів; f) інших оборотних інструментів та фінансових активів, зокрема дорогоцінних металів у зливках; 7. участь у якості агента в емісії всіх типів цінних паперів, зокрема андерайтинг та розміщення (як у відкритому, так і у закритому порядку) і надання послуг, пов’язаних з такою емісією; 8. посередницькі послуги на грошовому ринку; 9. послуги з управління майном, зокрема готівкове або безготівкове управління, всі форми колективного управління інвестиціями, управління пенсійним фондом, послуги з довірчого зберігання, депозитарного та трастового обслуговування; 10. послуги з клірингу та фінансового управління майном, в тому числі цінні папери, похідні інструменти та інші обігові інструменти; 11. надання та передавання фінансової інформації, обробка фінансових даних і пов’язаного із цим програмного забезпечення; 12. консультативні, посередницькі та інші допоміжні фінансові послуги з усіх видів діяльності, перелічених у підпунктах (1) - (11), зокрема довідки про кредитоспроможність і аналіз кредиту, дослідження та поради з питань інвестицій та портфеля цінних паперів, поради з питань придбання та корпоративної реструктуризації і стратегії.
-
IV.6.5.6.125.2.a
«постачальник фінансових послуг» означає будь-яку фізичну або юридичну особу Сторони, яка прагне надавати або надає фінансові послуги. Термін «постачальник фінансових послуг» не поширюється на державні установи.
-
IV.6.5.6.125.2.b
«державна установа» означає: 1. уряд, центральний банк або грошово-кредитну установу відповідної Сторони чи юридичну особу, що належить або контролюється Стороною, яка переважно виконує урядові функції чи здійснює діяльність для урядових цілей, не включаючи юридичну особу, основним видом діяльності якої є надання фінансових послуг на комерційних умовах; або 2. приватну юридичну особу, яка виконує функції, які зазвичай виконуються центральним банком або фінансовим відомством, під час виконання таких функцій.
-
IV.6.5.6.125.2.c
«нова фінансова послуга» означає послугу фінансового характеру, зокрема послуги, які пов’язані з існуючими та новими інструментами або зі способом постачання таких інструментів, які не надаються будь-яким постачальником фінансових послуг на території однієї зі Сторін, але які надаються на території іншої Сторони.
-
IV.6.5.6.125.2.d
Кожна Сторона може застосовувати або підтримувати певні заходи з пруденційних міркувань, зокрема:.
-
IV.6.5.6.126.1
Захист інвесторів, депозитаріїв, власників полісів або осіб, перед якими постачальник фінансових послуг має зобов’язання довірчої особи.
-
IV.6.5.6.126.1.a
Забезпечення цільності та стабільності фінансової системи відповідної Сторони.
-
IV.6.5.6.126.1.b
Такі заходи не повинні бути більш обтяжливими, ніж це необхідно для досягнення їхньої мети, та не повинні бути дискримінаційними стосовно постачальників фінансових послуг іншої Сторони у порівнянні з подібними власними постачальниками фінансових послуг.
-
IV.6.5.6.126.2
Жодне положення цієї Угоди не може тлумачитися як вимога щодо розголошення Стороною інформації, яка стосується справ та рахунків індивідуальних клієнтів, або будь-якої конфіденційної інформації чи інформації, що є об’єктом приватної власності, яка знаходиться у розпорядженні державних установ.
-
IV.6.5.6.126.3
Без шкоди для інших засобів пруденційного регулювання транскордонної торгівлі фінансовими послугами Сторона може вимагати реєстрації транскордонних постачальників фінансових послуг іншої Сторони та постачальників фінансових інструментів.
-
IV.6.5.6.126.4
Кожна Сторона докладає всіх зусиль, щоб заздалегідь надати всім заінтересованим особам інформацію про будь-який захід загальної дії, який ця Сторона пропонує застосувати з метою надання таким особам можливості представити свої коментарі щодо цього заходу. Інформація про такий захід має бути надана: a) шляхом офіційної публікації; або b) в іншій письмовій або електронній формі.
-
IV.6.5.6.127.1
Кожна Сторона повинна зробити доступними для заінтересованих осіб свої вимоги стосовно заповнення заяв, пов’язаних із наданням фінансових послуг. За запитом заявника відповідна Сторона повинна поінформувати цього заявника про статус його заяви. Якщо відповідна Сторона потребує додаткової інформації від заявника, вона повинна невідкладно повідомити про це заявнику.
-
IV.6.5.6.127.2
Кожна Сторона докладає необхідних зусиль для забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг та для боротьби з ухиленням від сплати податків на всій її території. Такі міжнародні стандарти включають, зокрема, «Основні принципи ефективного банківського нагляду» Базельського комітету, «Основні принципи страхування» Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю, «Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів» Міжнародної організації комісій з цінних паперів, Угоду ОEСР про обмін інформацією з питань оподаткування», Заяву країн-членів «Групи двадцяти» про прозорість інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування» та «Сорок рекомендацій» та «Дев’ять спеціальних рекомендацій стосовно боротьби із фінансуванням тероризму» Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Сторони також беруть до уваги «Десять основних принципів обміну інформацією», які поширюються міністрами фінансів країн-членів «Групи семи», та зобов’язуються вжити всіх необхідних кроків для застосування цих принципів у своїх двосторонніх відносинах.
-
IV.6.5.6.127.2
Нові фінансові послугиКожна Сторона дозволяє постачальникам фінансових послуг іншої Сторони, заснованим на території цієї Сторони, надавати будь-яку нову фінансову послугу, подібну до тих послуг, які ця Сторона дозволила б надавати власним постачальникам фінансових послуг згідно з національним законодавством у подібних умовах. Сторона може самостійно визначити юридичну форму надання послуги та може вимагати попереднього отримання дозволу на надання такої послуги. У разі, якщо отримання дозволу є необхідним, відповідне рішення має бути прийняте протягом обґрунтованого періоду часу, а підставою відмови у дозволі на надання послуг може бути тільки підстава, визначена у статті 126 цієї Угоди.
-
IV.6.5.6.128
Кожна Сторона дозволяє постачальнику фінансових послуг іншої Сторони передавати інформацію в електронній або іншій формі на своїй території та поза нею для цілей обробки даних, якщо така обробка є необхідною в ході звичайної діяльності такого постачальника фінансових послуг.
-
IV.6.5.6.129.1
Кожна Сторона вживає адекватних спеціальних заходів з метою захисту права на приватне життя та основоположних прав і свобод людини, зокрема у зв’язку з передачею персональних даних.
-
IV.6.5.6.129.2
Жодне положення цієї Глави не може тлумачитися як таке, що не дозволяє Стороні, зокрема її державним установам, виключно здійснювати на своїй території види діяльності або надавати послуги, які становлять частину державного пенсійного плану або системи соціального забезпечення, крім ситуацій, коли такі види діяльності можуть здійснюватися постачальниками фінансових послуг в умовах конкуренції з державними установами або приватними організаціями відповідно до внутрішніх національних правил відповідної Сторони.
-
IV.6.5.6.130.1
Жодне положення цієї Угоди не поширюється на види діяльності, які здійснюються центральним банком чи грошово-кредитною установою або будь-якою іншою державною установою, з метою реалізації монетарної політики або політики регулювання валютного курсу.
-
IV.6.5.6.130.2
Жодне положення цієї Глави не може тлумачитися як таке, що не дозволяє Стороні, зокрема її державним установам, виключно здійснювати на своїй території види діяльності або надавати послуги від імені або під гарантії чи з використанням фінансових ресурсів відповідної Сторони або її державних установ.
-
IV.6.5.6.130.3
Саморегулівні організаціїЯкщо Сторона для надання фінансових послуг постачальником іншої Сторони на рівноправних умовах з постачальником фінансових послуг цієї першої Сторони вимагає членства, участі або доступу до будь-якого саморегулівного органу, біржі або ринків цінних паперів або ф’ючерсів, клірингового агентства або будь-якої іншої організації чи асоціації чи якщо ця перша Сторона надає таким установам, безпосередньо або опосередковано, привілеї або переваги у наданні фінансових послуг, то вона повинна забезпечити дотримання вимог статей 88 та 94 цієї Угоди.
-
IV.6.5.6.131
Клірингові та платіжні системиВідповідно до умов національного режиму кожна Сторона надає постачальникам фінансових послуг іншої Сторони, заснованим на її території, доступ до платіжних та клірингових систем, операторами яких є державні установи, та до офіційних механізмів фінансування та рефінансування, які є доступними за звичайних умов ведення бізнесу. Ця стаття не спрямована на те, щоб надати доступ до механізмів кредитора останньої інстанції Сторони.
-
IV.6.5.6.132
Сторони визнають важливість наближення чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Україна забезпечить поступове приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього законодавства до acquis ЄС.
-
IV.6.5.6.133.1
Таке наближення розпочинається з дати підписання цієї Угоди та поступово поширюватиметься на всі елементи acquis ЄС, зазначені у Додатку XVII до цієї Угоди.
-
IV.6.5.6.133.2
Поточні платежіСторони зобов’язуються не обмежувати і дозволяти відповідно до положень статті VIII Статей Угоди Міжнародного валютного фонду 1944 року будь-які платежі та перекази у вільно конвертованій валюті за поточними рахунками платіжного балансу між Сторонами.
-
IV.7.144
Що стосується операцій на рахунку операцій з капіталом та фінансовому рахунку платіжного балансу, то з дати набрання чинності цією Угодою Сторони повинні забезпечувати вільний рух капіталу, пов’язаного з надходженням прямих інвестицій відповідно до законодавства приймаючої країни та інвестуванням відповідно до положень Глави 6 («Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля») Розділу IV цієї Угоди та виплати або репатріації цих інвестованих капіталів та будь-якого прибутку, отриманого з них.
-
IV.7.145.1
Що стосується інших операцій на рахунку операцій з капіталом і фінансовому рахунку платіжного балансу, з дати набрання чинності цією Угодою і без шкоди для інших положень цієї Угоди, Сторони повинні забезпечити:.
-
IV.7.145.2
Вільний рух капіталу, пов’язаний з наданням кредитів, які стосуються торговельних операцій, або з наданням послуг, в яких бере участь резидент однієї зі Сторін.
-
IV.7.145.2.a
Вільний рух капіталу, пов’язаний з портфельними інвестиціями і фінансовими позиками та кредитами інвесторів іншої Сторони.
-
IV.7.145.2.b
Україна зобов’язується завершити лібералізацію операцій на рахунку операцій з капіталом і фінансовому рахунку платіжного балансу відповідно до рівня лібералізації в Стороні ЄС до дати надання режиму внутрішнього ринку у сфері фінансових послуг відповідно до статті 4(3) Додатка XVII до цієї Угоди. Позитивна оцінка законодавства України щодо руху капіталу, його впровадження і постійного дотримання відповідно до принципів, викладених у статті 4(3) Додатка XVII до цієї Угоди, є необхідною передумовою для будь-якого рішення Комітету з питань торгівлі щодо надання статусу внутрішнього ринку у сфері фінансових послуг.
-
IV.7.145.3
Без шкоди для інших положень цієї Угоди Сторони не вводять будь-яких нових обмежень на рух капіталу і поточні платежі між резидентами України та Сторони ЄС і не роблять існуючі умови більш обмежувальними.
-
IV.7.145.4
Спеціальні заходиБез шкоди для інших положень цієї Угоди у разі, якщо за особливих обставин, платежі та рух капіталу між Сторонами спричиняють або загрожують спричинити серйозні труднощі з точки зору реалізації операцій курсової або грошово-кредитної політики в Україні або одній чи декількох державах-членах Європейського Союзу, відповідні Сторони можуть вдатися до спеціальних заходів щодо руху капіталу між Стороною ЄС і Україною на термін, що не перевищує шість місяців, якщо такі заходи вкрай необхідні. Сторона, яка вживає захисні заходи, повинна негайно інформувати іншу Сторону про прийняття такого заходу та надавати, наскільки це можливо, часові рамки скасування таких заходів.
-
IV.7.146
Сторони консультуються одна з одною з метою полегшення руху капіталу між Сторонами для сприяння досягненню цілей цієї Угоди.
-
IV.7.147.1
Протягом перших чотирьох років з дати набрання чинності цією Угодою Сторони вживають заходів для створення необхідних умов для подальшого поступового застосування правил Сторони ЄС про вільний рух капіталу.
-
IV.7.147.2
До кінця п’ятого року з дати набрання чинності цією Угодою Комітет з питань торгівлі розглядає вжиті заходи та визначає умови подальшої лібералізації.
-
IV.7.147.3
Визнаючи важливість ефективної системи правил та практики їхньої реалізації у сфері фінансових послуг для становлення повноцінної ринкової економіки та з метою сприяння торговельному обміну між Сторонами, Сторони домовились співробітничати у сфері фінансових послуг відповідно до таких цілей:.
-
V.12.383
Підтримки процесу адаптації регулювання фінансових послуг до потреб відкритої ринкової економіки.
-
V.12.383.a
Забезпечення ефективного та належного захисту інвесторів та інших споживачів фінансових послуг.
-
V.12.383.b
Сприяння стабільності та цілісності світової фінансової системи.
-
V.12.383.c
Підтримки співробітництва між різними учасниками фінансової системи, зокрема регуляторні та наглядові органи.
-
V.12.383.d
Забезпечення незалежного та ефективного нагляду.
-
V.12.383.e
Сторони заохочують співробітництво між відповідними регуляторними та наглядовими органами, зокрема обмін інформацією і досвідом щодо фінансових ринків та інші подібні заходи.
-
V.12.384.1
Особлива увага приділяється розвитку адміністративного потенціалу зазначених органів, зокрема через обмін персоналом та спільне навчання.
-
V.12.384.2
Сторони сприяють поступовому наближенню до визнаних міжнародних стандартів щодо регулювання і нагляду у сфері фінансових послуг. Відповідні акти права ЄС у галузі фінансових послуг містяться у Главі 6 («Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля») Розділу IV («Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.
-
V.12.385
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Здійснення ефективного попередження і боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема, шляхом імплементації законодавства ЄС у цих сферах посилення співробітництва з Групою з розробки фінансових заходів (FATF), Радою Європи, зокрема Спеціальним комітетом експертів з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), іншими відповідними органами держав-членів ЄС.
-
ІІІ.3.5.v
Зміцнення співробітництва Державної служби фінансового моніторингу України з підрозділами фінансової розвідки ЄС та опрацювання з цією метою можливості підключення Держфінмоніторингу України до платформ інформаційного обміну підрозділів фінансової розвідки ЄС (FIU.Net) задля збільшення транскордонного обміну інформацією щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
-
ІІІ.3.5.v
Рух капіталу та платежі.
-
ІІІ.5.5
Продовжити ефективний діалог щодо руху капіталу та платежів, зокрема з метою моніторингу дотримання всіх існуючих зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію.
-
ІІІ.5.5
Фінансові послуги.
-
ІІІ.7.9
Здійснюватимуть підготовку до імплементації acquis ЄС у відповідних сферах фінансових послуг, як це визначено в Угоді про асоціацію, шляхом поступового та прогресивного наближення на основі оновленого переліку діючого законодавства, до того моменту, допоки зможуть бути офіційно оновлені відповідні додатки Угоди про асоціацію.
-
ІІІ.7.9
Співпрацюватимуть з метою забезпечення ефективної імплементації пруденційних регуляторних рамок та нагляду, що еквівалентні існуючім в ЄС для фінансових ринків та діяльності.
-
ІІІ.7.9
Співпрацюватимуть з метою покращення адміністративних спроможностей органів нагляду відповідно до міжнародно визнаних стандартів.
-
ІІІ.7.9
Заохочуватимуть співробітництво між наглядовими органами України та ЄС, особливо щодо обміну та розкриття інформації.
-
ІІІ.7.9
Удосконалюватимуть національне законодавство щодо запобігання та протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, зокрема шляхом імплементації Стандартів FATF, а також відповідного законодавства ЄС стосовно боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
-
ІІІ.7.9
Продовжувати організацію спільних семінарів, конференцій, тренінгів, симпозіумів та навчальних візитів з питань протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, включаючи запрошення українських експертів до участі у відповідних заходах ЄС.
-
ІІІ.7.9
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері фінансових послуг (стаття 133, додаток XVII).
-
-
Забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг та для боротьби з ухиленням від сплати податків на всій території України.
-
61
Запровадження стандартів: “Основні принципи ефективного банківського нагляду” Базельського комітету.
31.12.2019
61.1
“Основні принципи страхування” Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю.
31.12.2019
61.1
“Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів” Міжнародної організації комісій з цінних паперів.
31.12.2019
61.1
Здійснення імплементації Угоди ОEСР про обмін інформацією з питань оподаткування.
31.12.2019
61.2
Запровадження Заяви держав - членів “Групи двадцяти” про прозорість інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування.
31.12.2019
61.3
Забезпечення розвитку національного законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом імплементації міжнародних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
31.12.2019
61.4
Запровадження стандарту “Десять основних принципів обміну інформацією”, який поширюється міністрами фінансів держав - членів “Групи семи”.
31.12.2019
61.5
Банківська сфера.
-
-
Імплементація положень Директиви 2013/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄC і скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС.
-
62
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.01.2017
62.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2019
62.2
Імплементація положень Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26 червня 2013 р. про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012.
-
63
Розроблення планів імплементації Регламенту.
31.01.2017
63.1
Виконання планів імплементації Регламенту.
31.12.2019
63.2
Імплементація положень Директиви 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про додатковий нагляд за діяльністю кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних компаній у фінансовому конгломераті та про внесення змін до Директив Ради № 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС та Директив Європейського Парламенту та Ради № 98/78/ЄС і 2000/12/ЄС.
-
64
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.01.2017
64.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2019
64.2
Імплементація положень Директиви 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними.
-
65
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.01.2017
65.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2019
65.2
Імплементація положень Директиви 2014/49/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. щодо систем гарантування депозитів.
-
66
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.01.2017
66.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2019
66.2
Імплементація положень Директиви Ради ЄС 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 р. про річну звітність та консолідовану звітність банків та інших фінансових установ.
-
67
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.01.2017
67.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2019
67.2
Імплементація положень Директиви 2001/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. про внесення змін до Директив № 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 86/635/ЄЕС про правила перевірки річної і консолідованої звітності певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній.
-
68
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.01.2017
68.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2019
68.2
Імплементація положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2003/51/ЄС від 18 червня 2003 р. про внесення змін до Директив № 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС, 86/635/ЄЕС та 91/674/ЄЕС про річну та консолідовану звітність певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній.
-
69
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.01.2017
69.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2019
69.2
Імплементація положень Директиви 2006/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 р. про внесення змін до директив Ради ЄС 78/660/ЄЕС про річні звіти певних видів компаній, 83/349/ЄЕС про консолідовані звіти, 86/635/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти банків та інших фінансових установ та 91/674/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти страхових компаній.
-
70
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.01.2017
70.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2019
70.2
Імплементація положень Директиви Ради ЄС 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 р. про зобов’язання філій кредитних установ та фінансових установ, заснованих у державі-члені, які мають головний офіс за межами такої держави-члена, щодо публікації щорічних звітних бухгалтерських звітів.
-
71
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.01.2017
71.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2019
71.2
Імплементація положень Директиви 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 р. про реорганізацію та ліквідацію кредитних установ.
-
72
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.01.2017
72.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2019
72.2
Страхування.
-
-
Імплементація положень Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. про початок і провадження діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність II, перероблений варіант).
-
73
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.12.2016
73.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2018
73.2
Виконання плану імплементації положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 лютого 2015 р. № 3.
31.12.2017
74
Імплементація положень Директиви Ради ЄС 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 р. про річну і консолідовану звітність страхових підприємств.
-
75
Розроблення планів імплементації Директиви.
31.12.2016
75.1
Виконання планів імплементації Директиви.
31.12.2018
75.2
Виконання плану імплементації положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 лютого 2015 р. № 3.
31.12.2017
76
Виконання плану імплементації Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 34 “Про схвалення розроблених Міністерством соціальної політики планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”.
30.06.2016
77
Цінні папери.
-
-
Імплементація положень Директиви 2014/65/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. на ринках фінансових інструментів і внесення змін до Директив 2002/92/ЄC та 2011/61/ЄС.
-
78
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
78.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
78.2
Імплементація положень Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 листопада 2003 р. стосовно публікації проспектів під час пропонування цінних паперів на продаж або прийняття для здійснення торгівлі, якою вносяться зміни до Директиви № 2001/34/ЄС.
-
79
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
79.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
79.2
Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 809/2004 від 29 квітня 2004 р. щодо імплементації Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно інформації, що міститься у проспектах, а також формату, інкорпорації шляхом посилання та публікації таких проспектів і поширення реклами.
-
80
Розроблення плану імплементації Регламенту.
31.12.2016
80.1
Виконання плану імплементації Регламенту.
31.12.2019
80.2
Імплементація положень Директиви 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. щодо гармонізації вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери прийнято для здійснення торгівлі на регульованому ринку, та якою вносяться зміни до Директиви 2001/34/ЄС.
-
81
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
81.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
81.2
Імплементація положень Директиви Комісії 2007/14/ЄС від 8 березня 2007 р., якою встановлюються детальні правила для імплементації окремих положень Директиви № 2004/109/ЄС щодо гармонізації вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери прийнято для здійснення торгівлі на регульованому ринку.
-
82
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
82.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
82.2
Імплементація положень Директиви 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 р. щодо схем компенсації інвестору.
-
83
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
83.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
83.2
Імплементація положень Регламенту (ЄС) 596/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. стосовно зловживань на ринку (регламент про зловживання на ринку), що скасовує Директиву 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Директиви 2003/124 Ради і Комісії/ЄC, 2003/125/ЄC і 2004/72/EC.
-
84
Розроблення плану імплементації Регламенту.
31.12.2016
84.1
Виконання плану імплементації Регламенту.
31.12.2019
84.2
Імплементація положень Регламенту (ЄС) 1060/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо кредитних рейтингових агентств.
-
85
Розроблення плану імплементації Регламенту.
31.12.2016
85.1
Виконання плану імплементації Регламенту.
31.12.2019
85.2
Імплементація положень Директиви 2014/57/ЄС від 16 квітня 2014 р. про кримінальні санкції щодо ринкових зловживань.
-
86
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
86.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
86.2
Імплементація положень Директиви 2001/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 травня 2001 р. щодо допуску цінних паперів до лістингу офіційної фондової біржі та щодо інформації про зазначені цінні папери, яка повинна бути опублікована.
-
87
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
87.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
87.2
Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 1569/2007 від 21 грудня 2007 р., яким встановлюється механізм для визначення еквівалентності стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються емітентами цінних паперів третіх країн відповідно до Директив 2003/71/ЄС та 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради.
-
88
Розроблення планів імплементації Регламенту.
31.12.2016
88.1
Виконання планів імплементації Регламенту.
31.12.2019
88.2
Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 600/2014 від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів та внесення змін до Регламенту (ЄС) 648/2012.
-
89
Розроблення плану імплементації Регламенту.
31.12.2016
89.1
Виконання плану імплементації Регламенту.
31.12.2019
89.2
Інститути спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу.
-
-
Імплементація положень Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS).
-
90
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
90.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
90.2
Імплементація положень Директиви Комісії 2010/43/ЄС від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно організаційних вимог, конфлікту інтересів, ведення бізнесу, управління ризиками, а також щодо змісту угоди між депозитарієм та керуючою компанією.
-
91
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
91.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
91.2
Імплементація положень Директиви Комісії 2010/42/ЄС від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно певних положень щодо злиття фондів, структур типу основна-донор та процедури повідомлення.
-
92
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
92.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
92.2
Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 583/2010 від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно ключової інформації для інвестора та виконання необхідних умов під час надання ключової інформації для інвестора або проспекту на довговічному носії, іншому, ніж паперовий, та за допомогою веб-сайту.
-
93
Розроблення плану імплементації Регламенту.
31.12.2016
93.1
Виконання плану імплементації Регламенту.
31.12.2019
93.2
Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 584/2010 від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, яка стосується форми та змісту стандартного листа-повідомлення та атестації UCITS (інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу), використання електронного документообігу між уповноваженими органами з метою здійснення нотифікації та процедур перевірки на місці та розслідувань, а також обміну інформацією між уповноваженими органами.
-
94
Розроблення плану імплементації Регламенту.
31.12.2016
94.1
Виконання плану імплементації Регламенту.
31.12.2019
94.2
Імплементація положень Директиви Комісії 2007/16/ЄС від 19 березня 2007 р. щодо імплементації Директиви Ради 85/611/ЄЕС про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS), стосовно роз’яснення деяких визначень.
-
95
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2019
95.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
95.2
Ринкова інфраструктура.
-
-
Імплементація положень Директиви 2009/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р., якою вносяться зміни до Директиви 98/26/ЄС про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами та Директиви № 2002/47/ЄС про фінансове забезпечення, яке стосується пов’язаних систем і кредитних вимог.
-
96
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.01.2017
96.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
96.2
Імплементація положень Директиви 98/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 1998 р. про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами.
-
97
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.01.2017
97.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
97.2
Імплементація положень Директиви 2002/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 червня 2002 р. про фінансові заходи поручительства.
-
98
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2016
98.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
98.2
Платежі.
-
-
Імплементація положень Директиви (ЄС) 2015/2366 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 р. про платіжні послуги на внутрішньому ринку, якою вносяться зміни до Директив 2002/65/ЄС, 2009/110/ЄС і 2013/36/ЄС та Регламенту (ЄС) 1093/2010 і скасовується Директива 2007/64/ЄС.
-
99
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.12.2017
99.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2019
99.2
Запобігання відмиванню грошей.
-
-
Імплементація положень Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, якою внесено поправки до Регламенту (ЄС) 648/2012 Європейського Парламенту та Ради, яким скасовується Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директива Комісії ЄС 2006/70/ЄC.
-
100
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.01.2017
100.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2017
100.2
Імплементація положень Регламенту (ЄС) 2015/847 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. про інформацію, що супроводжує грошові перекази, який скасовує Регламент (ЄС) 1781/2006.
-
101
Розроблення плану імплементації Регламенту.
31.01.2017
101.1
Виконання плану імплементації Регламенту.
31.12.2017
101.2
Лібералізація у сфері руху капіталу (статті 144-147).
-
-
Здійснення заходів з метою послідовної та поетапної лібералізації законодавства України у сфері руху капіталу.
-
122
Запровадження ведення діалогу між Україною та ЄС з метою полегшення руху капіталу між Сторонами.
31.12.2016
122.1
Підготовка пропозицій щодо умов подальшого поступового запровадження правил ЄС про вільний рух капіталу та проведення відповідних консультацій із Стороною ЄС.
31.12.2016
122.2
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання