Фінансовий сектор > Результати > Банківська сфера > Індикатор #252

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 13.02.2024

Консолідація банківського сектору та зменшення кількості банків при збереженні належного рівня конкуренції

Піднапрямок:
Банківська сфера
Відповідальні:
Національний банк
Стаття Угоди:
IV.6.133, V.12.385, Додаток XVII-2
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2013/36/ЄС; Регламент 575/2013
Термін виконання:
31.12.2020

Визначення показника

565
850
Стартове значення
Цільове 2020

Показник індекса концентрації Херфіндаля-Хіршмана за активами для банківського сектору