Наука, технології та інновації, космос > 2023 > Інформаційне суспільство > Індикатор #58

50 %
Прогрес за 12 місяців 2023 року
Останнє оновлення: 09.04.2024

Затвердження політики та принципів регулювання спектра радіочастот відповідно до права ЄС

Піднапрямок:
Інформаційне суспільство
Відповідальні:
Адміністрація Держспецзв'язку, НКРЗІ, Міноборони, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
Стаття Угоди:
V.14.394, Додаток XVII-3
Директива / Регламент ЄС:
Рішення 676/2002/ЄС
Термін виконання:
31.12.2023

Розрахунок показника

100%
15%
Налагоджено взаємодію з Комітетом із спектра радіочастот щодо координації політики та обміну інформацією з питань використання спектра; посилено співпрацю з Європейською конференцією адміністрацій пошт та електрозв'язку (СЕПТ)
Відповідальні: Адміністрація Держспецзв'язку, НКРЗІ
20%
Здійснено перегляд використання радіочастотного ресурсу України загальними та спеціальними користувачами відповідно до імплементаційного рішення Європейської Комісії 2013/195/ЄС
Відповідальні: Адміністрація Держспецзв'язку, НКРЗІ
15%
Підготовлено зміни до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України з метою гармонізації доступного в Україні радіочастотного ресурсу із відповідними рішеннями Європейської Комісії, прийнятими згідно з Рішенням Європейського Парламенту і Ради N 676/2002/ЄС
Відповідальні: Адміністрація Держспецзв'язку, НКРЗІ, Міноборони, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
15%
За результатами гармонізації виділень радіочастот проведено аналіз європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом (ETSI) та визначено перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні з метою виконання секторальних завдань
Відповідальні: Адміністрація Держспецзв'язку, НКРЗІ, Міноборони
15%
Забезпечено доступність інформації через Інтернет щодо розподілених та виділених в Україні смуг радіочастот, публікацію радіоінтерфейсів для радіотехнологій загальних користувачів з урахуванням Рішення Європейської Комісії N2007/344/ЄС
Відповідальні: Адміністрація Держспецзв'язку, НКРЗІ
20%
Прийнято внормативно-правові акти щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України з метою використання смуг радіочастот, гармонізованих в Україні з ЄС
Відповідальні: НКРЗІ, Адміністрація Держспецзв'язку
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.12.2023