Громадське здоров'я

Громадське здоров'я

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство охорони здоров'я України

Комітет ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
79 %
Прогрес виконання задач на 2016 рік
84 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Тютюн
Тканини, клітини та органи
Прогрес виконання задач на 2017 рік
70 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Кров
Прогрес виконання задач на 2024 рік
100 %
За 3 місяці
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Сторони визнають важливість Декларації стосовно Угоди ТРІПС та охорони здоров’я, прийнятої 14 листопада 2001 року на засіданні на рівні міністрів в рамках СОТ (далі - Дохійська декларація). Під час тлумачення та здійснення прав і зобов’язань згідно із цією Главою Сторони забезпечують відповідність Дохійській декларації.
-
IV.9.2.5.219.1
Сторони сприяють впровадженню та дотримуються Рішення Генеральної ради СОТ від 30 серпня 2003 року до пункту 6 Дохійської декларації.
-
IV.9.2.5.219.2
Сторони визнають, що продукція, призначена для захисту здоров’я та рослин, що охороняється патентами на їхній відповідній території, може підлягати адміністративній процедурі надання дозволу перед випуском на ринок. Вони визнають, що проміжок часу, який проходить від дати подання заявки на патент до одержання першого дозволу випускати продукт на їхній відповідний ринок у порядку, встановленому відповідним законодавством, може скоротити період ефективної охорони згідно з патентом.
-
IV.9.2.5.220.1
Сторони повинні забезпечити додатковий період охорони лікарського засобу або продукту для захисту рослин, що охороняється патентом і який підлягав адміністративній процедурі надання дозволу, при цьому такий період дорівнює періоду, зазначеному у пункті 1, скороченому на п’ять років.
-
IV.9.2.5.220.2
У випадку лікарських засобів, для яких були здійснені педіатричні дослідження, результати яких відображені в інформації стосовно продукту, Сторони надають додаткове шестимісячне продовження періоду захисту, що згаданий у пункті 2 цієї статті.
-
IV.9.2.5.220.3
Сторони запроваджують комплексну систему, яка гарантуватиме конфіденційність, нерозголошення та незалежність даних, що надаються для цілей одержання дозволу на введення лікарського засобу на ринок.
-
IV.9.2.5.222.1
Із цією метою, коли Сторона вимагає подання даних випробувань або досліджень щодо безпечності та ефективності лікарського засобу до надання дозволу на введення на ринок такого продукту, Сторона на період не менш ніж п’ять років з дати першого дозволу в цій Стороні не дозволятиме іншим заявникам виводити той самий чи подібний засіб на підставі дозволу на введення на ринок, наданого заявнику, що подав дані випробувань або досліджень, якщо тільки заявник, що надав дані випробувань або досліджень не дав свою згоду. Протягом цього періоду дані випробувань або досліджень, подані для першого дозволу, не використовуються в інтересах будь-якого наступного заявника з метою отримання дозволу на введення лікарського засобу на ринок, крім випадків, коли надано згоду першого заявника.
-
IV.9.2.5.222.2
Україна зобов’язується привести своє законодавство стосовно захисту даних для лікарських засобів із законодавством ЄС в дату, яку визначить Комітет з питань торгівлі.
-
IV.9.2.5.222.3
Сторони розвивають співробітництво в галузі охорони здоров’я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання.
-
V.22.426
Співробітництво, зокрема, охоплює такі сфери:.
-
V.22.427.1
Зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ, подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги та навчання персоналу.
-
V.22.427.1.a
Попередження і контроль над інфекційними хворобами, такими як ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення готовності до ризику спалахів високо патогенних хвороб та імплементацію Міжнародних медико-санітарних правил.
-
V.22.427.1.b
Попередження та контроль за неінфекційними хворобами шляхом обміну інформацією та найкращими практиками, пропагування здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров’я та проблем в галузі охорони здоров’я, наприклад здоров’я матері і дитини, психічне здоров’я, алкогольна, наркотична та тютюнова залежність, зокрема імплементацію Рамкової конвенції з контролю над тютюном 2003 року.
-
V.22.427.1.c
Якість та безпечність субстанцій людського походження, зокрема крові, тканини та клітин.
-
V.22.427.1.d
Інформація та знання в галузі охорони здоров’я, у тому числі керуючись підходом «охорона здоров’я у всіх політиках держави».
-
V.22.427.1.e
Із цією метою Сторони обмінюються інформацією та найкращими практиками і здійснюють інші спільні заходи, в тому числі в рамках підходу «охорона здоров’я у всіх політиках» та поступової інтеграції України в європейські мережі охорони здоров’я.
-
V.22.427.2
Україна поступово наближує своє законодавство та практику до принципів acquis ЄС, зокрема у сфері інфекційних хвороб, служб крові, трансплантації тканин і клітин, а також тютюну. Перелік відповідних актів acquis ЄС визначено у Додатку XLІ до цієї Угоди.
-
V.22.428
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Охорона здоров'я.
-
ІІІ.7.18
Проведенні реформи галузі охорони здоров’я.
-
ІІІ.7.18
Зміцненні спроможності управління охороною здоров’я, зокрема у сфері громадського здоров’я.
-
ІІІ.7.18
Підготовці до впровадження в Україні acquis ЄС у сфері охорони здоров’я, зокрема тих, що передбачені у відповідних додатках до Угоди про асоціацію, включаючи ті, що стосуються тютюну, тканин та клітин крові, інфекційних захворювань.
-
ІІІ.7.18
Запобіганні неінфекційним хворобам шляхом медичної освіти та пропагування здорового способу життя і шляхом заходів, прив'язаних до основних визначальних факторів охорони здоров'я та проблем, таких як здоров’я матері та дитини, психічне здоров’я, алко-, нарко- та тютюнозалежність, а також посилення залучення громадянського суспільства.
-
ІІІ.7.18
Профілактиці та контролі за інфекційними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, інфекціями, що передаються статевим шляхом та гепатитами С і В, у тому числі шляхом співробітництва з Європейським Центром профілактики та Контролю захворювань.
-
ІІІ.7.18
Поступовому розвитку політики і регуляторного діалогу щодо медичних препаратів.
-
ІІІ.7.18
Обміні кращими доказовими практиками щодо подолання факторів ризику, таких як вживання тютюну та пасивного паління через впровадження Рамкової Конвенції з контролю над обігом тютюнових виробів.
-
ІІІ.7.18
Розбудова спроможності у подоланні транскордонних загроз здоров'ю шляхом імплементації Міжнародних медико-санітарних правил, включно з підготовкою планування з питань готовності та реагування, а також відповідних навчань.
-
ІІІ.7.18
Участі в мережах і робочих групах у галузі охорони здоров’я ЄС, таких як аналітична робоча група ВІЛ/СНІД та Форум громадянського суспільства ВІЛ/СНІД.
-
ІІІ.7.18
Представлення інновацій у галузі громадської охорони здоров’я та сприяння електронній охороні здоров’я.
-
ІІІ.7.18
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання