Громадське здоров'я > Результати > Тканини, клітини та органи > Індикатор #45

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 30.05.2024

Підвищення рівня безпеки та якості тканин і клітин людини, які використовуються в медичних цілях

Піднапрямок:
Тканини, клітини та органи
Відповідальні:
МОЗ
Стаття Угоди:
V.22.428, Додаток XLI
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2004/23/EC; Директива 2006/17/EC; Директива, 2006/86/EC
Термін виконання:
31.12.2024

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2024

Частка донорських одиниць тканин/клітин, які відповідають встановленим вимогам до безпеки та якості