Громадське здоров'я > Результати > Кров > Індикатор #44

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 30.05.2024

Підвищення рівня безпеки та якості людської крові та її компонентів

Піднапрямок:
Кров
Відповідальні:
МОЗ
Стаття Угоди:
V.22.428, Додаток XLI
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2002/98/ЄС; Директива 2004/33/ЄC; Директива 2005/61/EC; Директива 2005/62/EC
Термін виконання:
31.12.2024

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2024

Частка донорської крові та її компонентів, що відповідають встановленим вимогам до якості та безпеки