Транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги

Транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство інфраструктури України 

Комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури

 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
56 %
Прогрес виконання задач на 2016 рік
88 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2017 рік
54 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Поштові послуги
Гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС у сфері надання поштових послуг, зокрема імплементація положень Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р., доповненої Директивою 2002/39/ЄC від 10 червня 2002 року, Директивою 2008/6/ЄС від 20 лютого 2008 року, стосовно запровадження правил щодо: умов, якими регулюється надання поштових послуг; надання універсальних поштових послуг; фінансування універсальних поштових послуг на умовах, якими гарантується надання послуг на постійних засадах; тарифних принципів та прозорості рахунків для надання універсальних поштових послуг; встановлення стандартів якості для надання універсальних поштових послуг та впровадження системи для забезпечення дотримання зазначених стандартів; гармонізації технічних стандартів; забезпечення незалежності національного регуляторного органу
100%
Автомобільний
Прогрес виконання задач на 2018 рік
58 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Поштові послуги
Прогрес виконання задач на 2019 рік
65 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Автомобільний
Морський
Прогрес виконання задач на 2022 рік
35 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Залізничний
Прогрес виконання задач на 2023 рік
71 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Транспортний сектор
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Автомобільний
Залізничний
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Сфера діїЦей Підрозділ визначає принципи лібералізації транспортних послуг згідно із Частинами 2, 3 та 4 цієї Глави.
-
IV.6.5.7.134
Ця Угода застосовується до міжнародних морських перевезень між портами України та держав-членів Європейського Союзу і між портами держав-членів Європейського Союзу. Вона також застосовується до торгівлі між портами України та третіми країнами і між портами держав-членів Європейського Союзу та третіми країнами.
-
IV.6.5.7.135.1
Ця Угода не застосовується до внутрішніх морських перевезень між портами України або між портами окремих держав-членів Європейського Союзу. Незважаючи на попереднє речення, рух обладнання, наприклад порожніх контейнерів, які не перевозяться в якості вантажу за винагороду між портами України або між портами окремої держави-члена Європейського Союзу, розглядається як частина міжнародних морських перевезень.
-
IV.6.5.7.135.2
«міжнародні морські перевезення» включають перевезення «від дверей до дверей» та мультимодальні транспортні операції, тобто перевезення товарів з використанням більш, ніж одного виду транспорту, зокрема «морське плече», за єдиним транспортним документом, та із цією метою пряме укладення контрактів з постачальниками послуг іншими видами транспорту.
-
IV.6.5.7.135.3.a
«морські навантажувально-розвантажувальні послуги» означають діяльність, яку виконують стивідорні компанії, зокрема оператори терміналів, але не включаючи безпосередньої діяльності портових вантажників, коли ця робоча сила організована незалежно від стивідорних компаній та операторів терміналів. Така діяльність включає організацію та нагляд за: i) навантаженням/розвантаженням вантажу на/з судна; ii) закріпленням/розкріпленням вантажу; iii) прийомом/доставкою та зберіганням вантажів перед завантаженням на судно або після розвантаження.
-
IV.6.5.7.135.3.b
«послуги з митного оформлення» (або послуги агента з митного очищення) означає діяльність, що полягає у проведенні від імені іншої сторони митних формальностей щодо імпорту, експорту або транзитних перевезень вантажів незалежно від того, чи така послуга є основною діяльністю постачальника послуг, чи звичайним доповненням до основного виду діяльності.
-
IV.6.5.7.135.3.c
«послуги контейнерних станцій та депо» означають діяльність, що полягає у зберіганні контейнерів у межах порту або на віддаленні від моря з метою їхнього заповнення/розвантаження, ремонту та підготовки до відправки вантажу.
-
IV.6.5.7.135.3.d
«морські агентські послуги» означають діяльність, що полягає у виконанні у визначеній географічній зоні агентських функцій щодо представлення комерційних інтересів однієї чи більше компаній-перевізників стосовно: i) маркетингу та продажу послуг морських перевезень та пов’язаних з ними послуг, починаючи з визначення вартості до виставлення відповідних рахунків, а також надання коносаментів від імені компаній, придбання та перепродаж необхідних пов’язаних послуг, підготовка документації та надання комерційної інформації; іі) діяльності від імені компанії щодо організації заходу судна або прийому вантажів у разі необхідності.
-
IV.6.5.7.135.3.e
«транспортно-експедиційні послуги» означають діяльність, яка полягає в організації та моніторингу відправки вантажів від імені вантажовідправника шляхом організації транспортування та супутніх послуг, підготовки документації та надання комерційної інформації.
-
IV.6.5.7.135.3.f
«фідерні послуги» означають попереднє та подальше транспортування міжнародних вантажів морем, зокрема контейнерів, між портами на території Сторони.
-
IV.6.5.7.135.3.g
Кожна Сторона надає суднам під прапором іншої Сторони або таким, що знаходяться в управлінні постачальника послуг іншої Сторони, режим не менш сприятливий, ніж той, що застосовується до власних суден або суден будь-якої третьої країни, залежно від того, який буде більш сприятливим, стосовно, inter alia, доступу до портів, використання інфраструктури та портових послуг, застосування морських допоміжних послуг, а також пов’язаних з ними ставок та зборів, митних послуг, розподілу місць для стоянки та послуг із завантаження та розвантаження.
-
IV.6.5.7.135.4
Сторони ефективно застосовують принципи необмеженого доступу до міжнародних морських ринків та торгівлі на комерційній та недискримінаційній основі.
-
IV.6.5.7.135.5
При застосуванні принципів пунктів 4 та 5 цієї статті Сторони з дати набрання чинності цією Угодою повинні:.
-
IV.6.5.7.135.6
Не включати положення про розподіл вантажів до майбутніх угод з третіми країнами щодо послуг з морських перевезень, зокрема сухий вантаж та вантаж у рідкому стані та лінійні перевезення, та припинити дію положень про розподіл вантажів у разі, якщо вони існують у попередніх угодах.
-
IV.6.5.7.135.6.a
Скасувати або утримуватись від впровадження будь-яких адміністративних, технічних та інших заходів, які можуть мати непрямий обмежувальний чи дискримінаційний вплив на громадян або компанії іншої Сторони з постачання послуг з морських міжнародних перевезень.
-
IV.6.5.7.135.6.b
Кожна Сторона дозволяє постачальникам послуг з міжнародних морських перевезень іншої Сторони мати установи на її території на умовах заснування та управління не менш сприятливих, ніж ті, що застосовуються до її постачальників послуг або таких з третіх країн, які є кращими. Відповідно до положень Частини 2 цієї Глави, що стосується діяльності таких установ, кожна Сторона надає дозвіл постачальникам послуг іншої Сторони вести таку господарську діяльність згідно з її законодавством та правилами, яку наведено нижче, але не обмежуючись таким:.
-
IV.6.5.7.135.7
Видавничу діяльність, вивчення ринку та продаж послуг з морських перевезень та супутніх послуг, починаючи з визначення вартості до виставлення відповідних рахунків, від власного імені або від імені інших постачальників послуг з міжнародних морських перевезень за прямими домовленостями із замовниками.
-
IV.6.5.7.135.7.a
Надання комерційної інформації будь-якими засобами, зокрема через комп’ютеризовані інформаційні системи та електронну систему обміну даними (що є предметом будь-яких недискримінаційних обмежень стосовно телекомунікацій).
-
IV.6.5.7.135.7.b
Підготовку документації стосовно перевезень та митних процедур та іншої документації стосовно походження та характеру вантажу, який підлягає перевезенню.
-
IV.6.5.7.135.7.c
Організацію заходу судна або доставки вантажів від власного імені або від імені інших постачальників послуг з міжнародних морських перевезень.
-
IV.6.5.7.135.7.d
Укладення будь-якої комерційної домовленості з будь-якими місцевими судноплавними агентствами, включаючи участь у розподілі акцій підприємства та участь у наймі місцевого персоналу або із-за кордону згідно з положеннями цієї Угоди.
-
IV.6.5.7.135.7.e
Придбання та використання від власного імені або від імені своїх замовників (і перепродаж своїм замовникам) транспортних послуг будь-якого виду, зокрема перевезення внутрішніми водними шляхами, автомобільним та залізничним транспортом, а також послуг, пов’язаних з усіма видами перевезень, необхідних для надання єдиної транспортної послуги.
-
IV.6.5.7.135.7.f
Володіння обладнанням для ведення господарської діяльності.
-
IV.6.5.7.135.7.g
Кожна Сторона повинна зробити для постачальників послуг з міжнародних морських перевезень іншої Сторони на обґрунтованих та недискримінаційних умовах доступними такі послуги в порту: лоцманська проводка, буксирування та допомога при буксируванні, постачання продовольства, заправка та водопостачання, збір сміття та утилізація баластних відходів, послуги капітана порту, навігаційна допомога, берегові експлуатаційні послуги в порту, які є важливими для функціонування судна, зокрема зв’язок, водо- та електропостачання, послуги аварійно-ремонтної майстерні, якірна стоянка, причал та причальні послуги.
-
IV.6.5.7.135.8
Кожна Сторона дозволяє постачальникам послуг з міжнародних морських перевезень іншої Сторони надавати послуги з міжнародних морських перевезень, зокрема «морське плече» у внутрішніх водних шляхах іншої Сторони.
-
IV.6.5.7.135.9
Кожна Сторона дозволяє постачальникам послуг з міжнародних морських перевезень іншої Сторони користуватися на недискримінаційній основі та на узгоджених між залученими компаніями умовах фідерними послугами, що надаються постачальниками послуг з міжнародних морських перевезень, які зареєстровані в першій Стороні, між портами України або між портами держави-члена Європейського Союзу.
-
IV.6.5.7.135.10
Ця Угода не впливає на застосування угод про морське торговельне судноплавство, укладених між Україною та державами-членами Європейського Союзу, з питань, які не охоплюються цією Угодою. Якщо ця Угода є менш сприятливою з певних питань, ніж існуючі угоди між Україною та окремими державами-членами Європейського Союзу, більш сприятливі положення матимуть перевагу без шкоди для зобов’язань Сторони ЄС та з урахуванням Договору про функціонування Європейського Союзу. Положення цієї Угоди замінюють положення попередніх двосторонніх угод, укладених між Україною та державами-членами ЄС, якщо положення останніх несумісні з попередніми, за винятком ситуацій, які згадані в попередньому реченні або тотожні до них. Положення існуючих двосторонніх угод, які не охоплюються цією Угодою, продовжують застосовуватися.
-
IV.6.5.7.135.11
З метою забезпечення скоординованого розвитку та прогресивної лібералізації перевезень між Сторонами відповідно до їхніх взаємних комерційних потреб умови взаємного доступу на ринок для автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту будуть визначені можливими у майбутньому спеціальними угодами в галузях автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту.
-
IV.6.5.7.136.1
До укладення зазначених у пункті 1 цієї статті угод Сторони не запроваджують умов взаємного доступу на ринок між Сторонами, які є більш обмежувальними у порівнянні із ситуацією, що склалася на дату, що передує даті набрання чинності цією Угодою.
-
IV.6.5.7.136.2
Положення існуючих двосторонніх угод, які не будуть охоплюватися можливими у майбутньому угодами, як зазначено у пункті 1 цієї статті, продовжують застосовуватися.
-
IV.6.5.7.136.3
З метою забезпечення скоординованого розвитку та прогресивної лібералізації перевезень між Сторонами відповідно до їхніх взаємних комерційних потреб, умови взаємного доступу на ринок повинні розглядатися відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір (далі - CAA).
-
IV.6.5.7.137.1
До укладення CAA Сторони не здійснюють будь-яких заходів або дій, більш обмежуючих або дискримінаційних у порівнянні із ситуацією, що склалася до набрання чинності цією Угодою.
-
IV.6.5.7.137.2
Наближення законодавстваУкраїна узгоджує своє законодавство, у тому числі адміністративні, технічні та інші норми у сфері міжнародного морського транспорту з відповідними нормами, прийнятими Стороною ЄС, в тій мірі, в якій таке законодавче наближення сприятиме цілям лібералізації, взаємному доступу на ринки Сторін і руху пасажирів та вантажів. Це наближення розпочнеться з дати підписання цієї Угоди та поступово поширюватиметься на всі елементи acquis ЄС, згадані у Додатку XVII до цієї Угоди.
-
IV.6.5.7.138
Сторони:.
-
V.7.367
Розширюють і зміцнюють співробітництво в галузі транспорту з метою сприяння розвитку стабільних транспортних систем.
-
V.7.367.a
Сприяють здійсненню ефективних і безпечних транспортних перевезень, а також інтермодальності й оперативної сумісності транспортних систем.
-
V.7.367.b
Докладають зусиль для посилення основних транспортних зв’язків між територіями Сторін.
-
V.7.367.c
Співробітництво між Сторонами має на меті сприяння реструктуризації та оновленню транспортного сектору України і поступовій гармонізації діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС, зокрема шляхом впровадження заходів, викладених у Додатку XXXIІ до цієї Угоди, без шкоди для зобов’язань, що випливають з окремих транспортних угод, укладених між Сторонами. Реалізація зазначених заходів не суперечить правам та обов’язкам Сторін відповідно до міжнародних угод, учасницями яких вони є, або участі Сторін в міжнародних організаціях.
-
V.7.368.1
Співробітництво також спрямовується на покращення руху пасажирів та вантажів, зростання плинності транспортних потоків між Україною, ЄС і третіми країнами регіону за рахунок усунення адміністративних, технічних, прикордонних та інших перешкод, покращення транспортної мережі та модернізації інфраструктури, зокрема на головних транспортних осях, які з’єднують Сторони. Це співробітництво включає заходи, спрямовані на спрощення перетину кордонів.
-
V.7.368.2
Співробітництво включає обмін інформацією і спільну діяльність:.
-
V.7.368.3
На міжнародному рівні, зокрема міжнародні транспортні організації та міжнародні угоди і конвенції, ратифіковані Сторонами; в рамках різних транспортних агентств ЄС.
-
V.7.368.3
Це співробітництво, inter alia, охоплює такі сфери:.
-
V.7.369
Розвиток сталої національної транспортної політики, яка буде охоплювати всі види транспорту, зокрема з метою забезпечення ефективних і безпечних транспортних систем, і сприяти інтеграції ініціатив у сфері транспорту в інші напрями політики.
-
V.7.369.a
Розвиток галузевих стратегій на основі національної транспортної політики (зокрема нормативні вимоги щодо модернізації технічного обладнання і транспортних парків для дотримання найвищих міжнародних стандартів) щодо автомобільного, залізничного, річкового, морського та авіаційного транспорту, а також інтермодальність, враховуючи терміни й основні етапи імплементації, адміністративну відповідальність і фінансові плани.
-
V.7.369.b
Розвиток мультимодальної транспортної мережі, пов’язаної з Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T), та удосконалення інфраструктурної політики з метою кращого визначення й оцінки інфраструктурних проектів щодо різних видів транспорту. Розвиток стратегій фінансування, спрямованих на утримання, усунення перешкод у пропускній здатності та розвиток неповної інфраструктури, а також активізацію і сприяння участі приватного сектору в транспортних проектах відповідно до Додатка XXXIIІ до цієї Угоди.
-
V.7.369.c
Приєднання до відповідних міжнародних транспортних організацій та угод, зокрема процедури забезпечення суворого застосування та ефективного виконання міжнародних транспортних угод і конвенцій.
-
V.7.369.d
Науково-технічне співробітництво та обмін інформацією для розвитку і удосконалення технологій в галузі транспорту, наприклад інтелектуальних транспортних систем.
-
V.7.369.e
Сприяння використанню інтелектуальних транспортних систем та інформаційних технологій при управлінні і використанні всіх видів транспорту, а також підтримка інтермодальності та співробітництва у використанні космічних систем і впровадженні комерційних рішень, що полегшують транспортні перевезення.
-
V.7.369.f
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Транспорт.
-
ІІІ.7.4.i
Посилення регуляторної конвергенції актів ЄС в національне законодавство по всіх видах транспорту і посилення спроможності національних органів влади для імплементації та дотримання законодавства.
-
ІІІ.7.4.i
Подальша реалізація національної транспортної стратегії України до 2020 року.
-
ІІІ.7.4.i
Підготовка та проведення реформ в підгалузях транспортної галузі (залізниця, морські та внутрішні водні шляхи, автомобільний та повітряний транспорт).
-
ІІІ.7.4.i
Покращення руху пасажирів і вантажів, підвищення плинності транспортних потоків між Україною, ЄС і третіми країнами в регіоні, шляхом усунення перешкод (адміністративних, технічних, транскордонних та т.п.), в тому числі ті, які пов'язані з плануванням, впровадженням, експлуатацією і технічним обслуговуванням транспортних інфраструктур, та спрощення процедур міжнародної торгівлі.
-
ІІІ.7.4.i
Розвиток національної системи моделювання потоків руху транспорту та Програми Національної (Пріоритетної) транспортної мережі України, сумісної з інфраструктурою транспортної мережі Східного партнерства, та розроблення ґрунтовно підготовлених проектів з постачання.
-
ІІІ.7.4.i
Розвиток інтермодальних та мультимодальних послуг через ефективну логістичну систему, що даватимуть рішення, пов'язані з сумісністю різних колій та інших технічних стандартів.
-
ІІІ.7.4.i
Оновлення національної стратегії та програми покращення безпеки дорожнього руху та продовження реалізації заходів.
-
ІІІ.7.4.i
Авіація.
-
ІІІ.7.4.ii
Підписання Угоди про Спільний авіаційний простір протягом 2015 року та завершення укладання у належні строки.
-
ІІІ.7.4.ii
Продовження здійснення заходів з приведення законодавства України у сфері авіації у відповідність до законодавства ЄС.
-
ІІІ.7.4.ii
Імплементація вимог та стандартів ЄС у сфері авіації, базуючись на Угоді про Спільний авіаційний простір після її підписання у 2015 році, та посилення адміністративної спроможності у сфері управління авіацією.
-
ІІІ.7.4.ii
Підтримка та подальший розвиток співробітництва з ЕАSA у питаннях авіаційної безпеки, включаючи питання наближення української системи сертифікації льотної придатності до відповідної системи ЄС.
-
ІІІ.7.4.ii
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері міжнародного морського транспорту (додаток XVII).
-
-
Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень директив ЄС у сфері міжнародного морського транспорту.
-
102
Розроблення проекту “дорожньої карти”.
29.02.2016
102.1
Погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС на експертному рівні.
31.03.2016
102.2
Внесення проекту “дорожньої карти” на розгляд Кабінету Міністрів України.
30.04.2016
102.3
Внесення “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі.
31.05.2016
102.4
Виконання плану імплементації Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден на морському та річковому транспорті”.
31.12.2019
103
Виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”.
31.12.2019
104
Виконання плану імплементації Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно контролю державою порту, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”.
31.12.2019
105
Виконання плану імплементації Директиви 2002/59/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., якою впроваджується система Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування і скасовується Директива Ради 93/75/ЄEC, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”.
31.12.2019
106
Виконання плану імплементації Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”.
31.12.2017
107
Виконання плану імплементації Директиви Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р. про систему обов’язкових оглядових заходів для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”.
31.12.2018
108
Виконання плану імплементації Директиви 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про особливі вимоги до остійності пасажирських суден типу ролкер, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”.
31.12.2018
109
Виконання плану імплементації Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкерів), схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”.
31.12.2019
110
Виконання плану імплементації Директиви 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про мінімальний рівень підготовки моряків, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 269 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті”.
31.12.2017
111
Виконання плану імплементації Директиви 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та річковому транспорті”.
31.12.2019
112
Виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про заборону оловоорганічних сполук на суднах, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та річковому транспорті”.
31.12.2018
113
Виконання плану імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 271 “Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС”.
31.12.2018
114
Імплементація положень Директиви Ради 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 р. про мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я з метою покращення медичного обслуговування на борту суден.
-
115
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.05.2016
115.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2018
115.2
Виконання плану імплементації Директиви Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р. про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства (АСЄС) та Федерацією транспортних профспілок Європейського Співтовариства, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 402 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків”.
31.12.2019
116
Виконання плану імплементації Директиви 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, які зупиняються у портах Співтовариства, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 402 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків”.
31.12.2019
117
Імплементація положень Директиви 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 р. про посилення безпеки у портах.
-
118
Розроблення плану імплементації Директиви.
31.05.2016
118.1
Виконання плану імплементації Директиви.
31.12.2018
118.2
Виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення безпеки суден та портових споруд, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”.
31.12.2018
119
Виконання плану імплементації Регламенту (ЄC) 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або аналогічну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) 2978/94, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та річковому транспорті”.
31.12.2017
120
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання