Енергетика > 2019 > Ядерна енергетика > Індикатор #41

0 %
Прогрес за 12 місяців 2019 року
Останнє оновлення: 19.11.2023

Встановлення єдиних основних норм безпеки поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження

Піднапрямок:
Ядерна енергетика
Відповідальні:
МОЗ, Держатомрегулювання
Стаття Угоди:
V.1.342, Додаток XXVII
Директива / Регламент ЄС:
Директива № 2013/59/Євратом
Термін виконання:
31.12.2019

Розрахунок показника

100%
30%
Встановлено загальні вимоги та умови радіаційної безпеки діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, в тому числі з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження
Відповідальні: МОЗ, Держатомрегулювання
30%
Погоджено розроблені суб’єктами діяльності в сфері використання ядерної енергії організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки під час поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження
Відповідальні: МОЗ, Держатомрегулювання
40%
Розроблено та впроваджено процедури контролю за впровадженням суб’єктами діяльності в сфері використання ядерної енергії організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження
Відповідальні: МОЗ, Держатомрегулювання
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.12.2019