Енергетика > Результати > Ядерна енергетика > Індикатор #148

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 19.11.2023

Дотримання гранично допустимих доз опромінення під час здійснення професійної діяльності

Піднапрямок:
Ядерна енергетика
Відповідальні:
Держатомрегулювання, МОЗ, Держпраці, НАМН (за згодою)
Стаття Угоди:
V.1.342, Додаток XXVII
Директива / Регламент ЄС:
Директива № 2013/59/Євратом
Термін виконання:
06.02.2018

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2018

Частка суб'єктів професійної діяльності, що отримують річну дозу опромінення, нижчу за граничну