Соціальна політика та трудові відносини

Соціальна політика та трудові відносини

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство соціальної політики України

Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів   

 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
79 %
Прогрес виконання задач на 2015 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2017 рік
87 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Трудові відносини
Прогрес виконання задач на 2018 рік
70 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2019 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2021 рік
88 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Здоров`я і безпека праці
Прогрес виконання задач на 2022 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2024 рік
62 %
За 0 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Здоров`я і безпека праці
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Здоров’я і безпека праці
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Сфера застосуванняЦя Частина застосовується до заходів Сторін стосовно в’їзду та тимчасового перебування на її території категорій фізичних осіб, які надають послуги, визначені у статті 86(17)-(21) цієї Угоди.
-
IV.6.4.97
Юридична особа України або юридична особа Сторони ЄС має право приймати на роботу в одне зі своїх дочірніх підприємств, філій та представництв, засноване на території України або Сторони ЄС, відповідно до чинного законодавства країни постійного місця знаходження юридичної особи, працівників, які є громадянами України та держав-членів Європейського Союзу, за умови, що ці працівники є основним персоналом, як визначено статтею 86 цієї Угоди, та працюють виключно на юридичні особи, дочірні підприємства, філії та представництва. Строк дії дозволу на роботу та проживання такого персоналу не повинен перевищувати період найму. В’їзд і тимчасове перебування такого персоналу становить період до трьох років.
-
IV.6.4.98.1
В’їзд і тимчасове перебування на території України або Сторони ЄС фізичних осіб України та Сторони ЄС відповідно дозволено, якщо ці фізичні особи є представниками юридичних осіб та є бізнес-відвідувачами у значенні, передбаченому в статті 86(17)(a) цієї Угоди. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, в’їзд і тимчасове перебування бізнес-відвідувачів не повинно перевищувати 90 днів протягом 12 місяців.
-
IV.6.4.98.2
Випускники-стажериЮридичні особи України або юридичні особи Сторони ЄС мають право приймати на роботу в одне зі своїх дочірніх підприємств, філій та представництв, засноване відповідно на території України або Сторони ЄС згідно з чинним законодавством країни постійного місцезнаходження, випускників-стажерів, які є громадянами України та держав-членів Європейського Союзу відповідно, за умови, що вони працюють виключно на юридичні особи, дочірні підприємства, філії та представництва. Тимчасовий в’їзд та перебування випускників-стажерів не повинні перевищувати один рік.
-
IV.6.4.99
Продавці бізнес-послугКожна Сторона дозволяє тимчасовий в’їзд і перебування продавців бізнес-послуг на період до 90 днів протягом 12 місяців.
-
IV.6.4.100
Сторони підтверджують свої обов’язки, що є результатом їхніх зобов’язань в рамках Генеральної угоди про торгівлю послугами 1994 року (далі - ГАТС) стосовно в’їзду та тимчасового перебування постачальників договірних послуг.
-
IV.6.4.101.1
Для кожного сектора, перерахованого нижче, кожна Сторона дозволяє надання послуг на своїй території постачальниками договірних послуг іншої Сторони, відповідно до умов, визначених у пункті 3 цієї статті та у Додатках XVI-C та XVI-F до цієї Угоди щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців: a) Юридичні послуги b) Бухгалтерський облік та бухгалтерські послуги c) Консультаційні послуги щодо оподаткування d) Послуги у сфері архітектури, містобудування та парково-ландшафтної архітектури e) Інженерні послуги, послуги з комплексного проектування f) Комп’ютерні послуги та пов’язані з ними послуги g) Послуги з наукових досліджень та розвитку h) Реклама i) Послуги з управлінського консультування j) Послуги, пов’язані з управлінським консультуванням k) Послуги з технічних випробувань та аналізу l) Пов’язані наукові послуги та послуги з технічного консультування m) Технічне обслуговування та ремонт обладнання в рамках договору щодо післяпродажного або післяорендного обслуговування n) Послуги з перекладу o) Роботи з дослідження місцевості p) Екологічні послуги q) Послуги туристичних агентства та туроператорів r) Розважальні послуги.
-
IV.6.4.101.2
Зобов’язання, прийняті Сторонами, повинні відповідати таким умовам:.
-
IV.6.4.101.3
Фізичні особи повинні бути залучені до надання послуг на тимчасовій основі як працівники юридичної особи, яка підписала договір про надання послуг на термін, що не перевищує 12 місяців.
-
IV.6.4.101.3.a
Фізичні особи, що в’їжджають на територію іншої Сторони, повинні пропонувати такі послуги як працівники юридичної особи, які надавали ці послуги щонайменше за рік до моменту подання заявки на в’їзд до іншої Сторони. Крім того, фізичні особи на момент подачі заявки на в’їзд до іншої Сторони повинні мати професійний досвід у сфері діяльності, яка є предметом договору, не менше трьох років.
-
IV.6.4.101.3.b
Фізичні особи, що в’їжджають до іншої Сторони, повинні мати:.
-
IV.6.4.101.3.c
.
-
IV.6.4.101.3.c.i
.
-
IV.6.4.101.3.c.ii
Фізична особа не повинна отримувати винагороду за надання послуг на території іншої Сторони, за винятком винагороди, що виплачується юридичною особою, яка є роботодавцем фізичної особи.
-
IV.6.4.101.3.d
В’їзд та тимчасове перебування фізичних осіб на території Сторони повинно загалом становити не більше 6 місяців або, у випадку Люксембурга, 25 тижнів у будь-який дванадцятимісячний період або протягом дії договору, залежно від того, який із цих періодів коротший.
-
IV.6.4.101.3.e
Доступ, наданий відповідно до положень цієї статті стосується лише діяльності з надання послуг, яка є предметом договору, і не надає право користуватися професійним званням Сторони, в якій ці послуги надаються.
-
IV.6.4.101.3.f
Кількість осіб, на яку поширюється договір про надання послуг, не повинна перевищувати кількість, необхідну для виконання договору, відповідно до вимог, встановлених у законах, підзаконних актах, та інших правових вимог Сторони, в якій ці послуги надаються.
-
IV.6.4.101.3.g
Іншим вибірковим обмеженням, у тому числі стосовно кількості фізичних осіб у формі перевірок економічних потреб, встановленим у Додатках ХVI-С та ХVI-F до цієї Угоди щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців.
-
IV.6.4.101.3.h
Сторони підтверджують свої відповідні обов’язки згідно із зобов’язаннями за ГАТС щодо в’їзду та тимчасового перебування незалежних фахівців.
-
IV.6.4.102.1
Для кожного сектора, перерахованого нижче, Сторони дозволяють надавати послуги на їхній території незалежним фахівцям іншої Сторони відповідно до умов, визначених у пункті 3 цієї статті та Додатках ХVI-С та ХVI-F до цієї Угоди щодо застережень про постачальників договірних послуг і незалежних фахівців: a) Юридичні послуги b) Послуги в галузі архітектури, містобудування та парково-ландшафтної архітектури c) Інженерні послуги, послуги з комплексного проектування d) Комп’ютерні послуги та пов’язані з ними послуги e) Послуги з управлінського консультування та послуги, пов’язані з управлінським консультуванням f) Послуги з перекладу.
-
IV.6.4.102.2
Зобов’язання, взяті Сторонами, повинні відповідати таким умовам:.
-
IV.6.4.102.3
Фізичні особи повинні бути задіяні у наданні послуг на тимчасовій основі у якості самозайнятих осіб, зареєстрованих на території іншої Сторони, та повинні мати договір про надання послуг на період, що не перевищує 12 місяців.
-
IV.6.4.102.3.a
Фізичні особи, що в’їжджають на територію іншої Сторони, повинні мати, на час подачі заявки на в’їзд на територію іншої Сторони, принаймні шість років професійного досвіду у сфері діяльності, яка є предметом договору.
-
IV.6.4.102.3.b
Фізичні особи, які в’їжджають на територію іншої Сторони, повинні мати:.
-
IV.6.4.102.3.c
.
-
IV.6.4.102.3.c.i
.
-
IV.6.4.102.3.c.ii
Тимчасовий в’їзд та перебування фізичних осіб на території Сторони повинно загалом тривати не більше 6 місяців або, у випадку Люксембургу, 25 тижнів у будь-який 12-місячний період або протягом строку дії договору, залежно від того, який із цих періодів коротший.
-
IV.6.4.102.3.d
Доступ, наданий відповідно до положень цієї статті, стосується лише діяльності з надання послуг, яка є предметом договору, і не надає право використовувати професійне звання Сторони, в якій ці послуги надаються.
-
IV.6.4.102.3.e
Іншим вибірковим обмеженням, у тому числі стосовно кількості фізичних осіб у формі перевірок економічних потреб, встановленим у Додатках ХVI-С та ХVI-F до цієї Угоди щодо застережень про постачальників договірних послуг і незалежних фахівців.
-
IV.6.4.102.3.f
Сторони визнають повну та ефективну зайнятість та гідну працю для всіх як ключові елементи для торгівлі в контексті глобалізації. Сторони підтверджують свої зобов’язання щодо сприяння розвитку торгівлі у такий спосіб, що приводить до повної та ефективної зайнятості й гідної праці для всіх, зокрема чоловіків, жінок та молоді.
-
IV.13.291.1
Сторони забезпечують і реалізовують у своїх законах та практиках основні міжнародно визнані трудові стандарти, а саме:.
-
IV.13.291.2
Свободу об’єднань та ефективне визнання права на колективні переговори.
-
IV.13.291.2.a
Усунення всіх форм примусової чи обов’язкової праці.
-
IV.13.291.2.b
Фактичне викоренення дитячої праці.
-
IV.13.291.2.c
Усунення дискримінації стосовно зайнятості та професій.
-
IV.13.291.2.d
Сторони підтверджують своє зобов’язання щодо ефективного виконання основоположних та пріоритетних конвенцій МОП, які вони ратифікували, та Декларації МОП стосовно основних принципів та прав у світі праці 1998 року. Сторони також розглядають питання про ратифікацію та імплементацію інших конвенцій МОП, які класифікуються МОП як такі, що відповідають сучасним вимогам.
-
IV.13.291.3
Сторони наголошують, що трудові стандарти не повинні використовуватися для протекціоністських цілей в торгівлі. Сторони відзначають, що їхня порівняльна перевага жодним чином не повинна бути поставлена під сумнів.
-
IV.13.291.4
Беручи до уваги Главу 13 («Торгівля і сталий розвиток») Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди, Сторони посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації.
-
V.21.419
Співробітництво у сферах, визначених у статті 419 цієї Угоди, передбачає досягнення таких цілей:.
-
V.21.420
Покращення якості людського життя.
-
V.21.420.a
Протистояння спільним викликам, зокрема глобалізації та демографічним змінам.
-
V.21.420.b
Збільшення кількості та покращення якості робочих місць з гідними умовами праці.
-
V.21.420.c
Сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті реформуванні ринку праці.
-
V.21.420.d
Сприяння створенню на ринку праці таких умов, які б поєднували гнучкість та захищеність.
-
V.21.420.e
Сприяння впровадженню активних заходів на ринку праці та підвищення ефективності служб зайнятості з метою задоволення потреб на ринку праці.
-
V.21.420.f
Стимулювання розвитку ринків праці, що сприяють залученню малозабезпечених осіб.
-
V.21.420.g
Зменшення обсягів неформальної економіки шляхом трансформації нелегальної зайнятості.
-
V.21.420.h
Покращення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці, зокрема шляхом проведення навчання і тренінгів з питань охорони здоров’я та безпеки праці, сприяння реалізації превентивних заходів, попередження ризиків великих аварій та управління токсичними хімічними речовинами, а також обмін доброю практикою та результатами досліджень в цій сфері.
-
V.21.420.i
Посилення рівня соціального захисту та модернізації систем соціального захисту, зокрема щодо якості, доступності та фінансової стабільності.
-
V.21.420.j
Скорочення бідності та посилення соціальної єдності.
-
V.21.420.k
Забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень.
-
V.21.420.l
Подолання дискримінації в усіх її формах та проявах.
-
V.21.420.m
Посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу.
-
V.21.420.n
Сторони сприяють залученню всіх заінтересованих сторін, зокрема соціальних партнерів та організацій громадянського суспільства, у контексті впровадження реформ в Україні та співробітництва між Сторонами згідно із цією Угодою.
-
V.21.421
Сторони сприяють встановленню корпоративної соціальної відповідальності та звітності, а також заохочують ведення соціально відповідальної господарської діяльності, яка пропагується Глобальним договором ООН 2000 року, Тристоронньою декларацією МОП щодо засад, котрі стосуються багатонаціональних корпорацій та соціальної політики 1977 року, зі змінами і доповненнями, внесеними у 2006 році, та Керівними принципами ОЕСР для багатонаціональних підприємств 1976 року, зі змінами і доповненнями, внесеними у 2000 році.
-
V.21.422
Сторони докладають зусиль для посилення співробітництва у сфері зайнятості та соціальної політики в рамках усіх відповідних регіональних, багатосторонніх та міжнародних форумів і організацій.
-
V.21.423
Україна забезпечує поступове наближення до права, стандартів та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, як зазначено у Додатку ХL до цієї Угоди.
-
V.21.424
Залучення організацій громадянського суспільства до реалізації цієї Угоди, зокрема моніторингу її виконання, а також до розвитку двосторонніх відносин Україна - ЄС.
-
V.26.443.b
Забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо України в державах-членах ЄС, зокрема її історії та культури.
-
V.26.443.c
Забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо Європейського Союзу в Україні, зокрема його базових цінностей, функціонування та політик.
-
V.26.443.d
Сторони сприяють діалогу та співробітництву між учасниками громадянського суспільства з обох сторін як невід’ємної частини відносин між Україною та ЄС, шляхом:.
-
V.26.444
Зміцнення контактів та взаємного обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства в Україні та державах-членах ЄС, зокрема проведення професійних семінарів, підвищення кваліфікації тощо.
-
V.26.444.a
Сприяння процесу інституційної розбудови та консолідації організацій громадянського суспільства, у тому числі, серед іншого, лобістській діяльності, неформальному спілкуванню, візитам і семінарам тощо.
-
V.26.444.b
Забезпечення поінформованості українських представників щодо організації в рамках ЄС консультацій та діалогу між соціальними і громадськими партнерами з метою залучення громадянського суспільства до політичного процесу в Україні.
-
V.26.444.c
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Соціальне співробітництво.
-
ІІІ.7.17
Підготовки до імплементації acquis ЄС у сферах гендерної рівності, антидискримінації, охорони здоров’я та безпеки праці, трудового законодавства та умов праці, передбачених у відповідних додатках до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та зокрема.
-
ІІІ.7.17
Посилення адміністративної та виконавчої спроможностей у сфері охорони здоров’я та безпеки праці, законодавства про працю, здійснення перевірок у сфері праці та, зокрема, органів державної влади, до повноважень яких віднесені питання безпеки праці та охорони здоров’я, та державних установ, що відповідають за безпеку праці.
-
ІІІ.7.17
Посилення практичних заходів у сфері гендерної рівності з метою зменшення різниці в оплаті праці за ознаками статі, а також у сфері антидискримінації.
-
ІІІ.7.17
Вивчення найкращих практик та досвіду з питань ефективного державного управління у сфері охорони здоров'я під час роботи.
-
ІІІ.7.17
Розробки стратегічного підходу у сфері зайнятості з метою забезпечення.
-
ІІІ.7.17
Кращої відповідності між кваліфікаціями і робочими місцями на українському ринку праці та його ефективності.
-
ІІІ.7.17
Посилення спроможності органу, відповідального за політику у сфері зайнятості, у тому числі державних служб зайнятості.
-
ІІІ.7.17
Сприяння гідній роботі, перетворення тіньового сектору в офіційну зайнятість та впровадження національних програм щодо гідної праці між МОП і Україною.
-
ІІІ.7.17
Сприяння антидискримінації та забезпеченню рівних можливостей, зокрема для людей з інвалідністю, передусім у контексті працевлаштування.
-
ІІІ.7.17
Обміну найкращими практиками підвищення ефективності соціального захисту з метою посилення як його соціальної відповідності, так і фінансової сталості, а також зниження кількості бідних і соціально вразливих людей.
-
ІІІ.7.17
Заохочення як тристороннього, так і двостороннього соціального діалогу та створення спроможностей для соціальних партнерів, у тому числі в рамках TAIEX.
-
ІІІ.7.17
Сприяння укладенню угод між Україною та державами-членами ЄС з питань координації соціального захисту робітників-громадян України, які легально працюють у державах-членах ЄС.
-
ІІІ.7.17
Обміну найкращими практиками щодо надання соціальних послуг з метою заохочення взаємодії державних та приватних партнерів у цьому секторі в Українi.
-
ІІІ.7.17
Співробітництво із питань громадянського суспільства.
-
ІІІ.7.22
Сторони співпрацюватимуть з метою ознайомлення інститутів українського громадянського суспільства, у тому числі Української національної платформи Форуму Громадянського Суспільства Східного Партнерства, з процесом консолідації та діалогу між соціальними партнерами в ЄС з метою подальшої інтеграції громадянського суспільства у політичні процеси в Українi.
-
ІІІ.7.22
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Забезпечення імплементації положень щодо тимчасової присутності фізичних осіб для цілей економічної діяльності (статті 98, 99, 100, 102).
-
-
Імплементація положення щодо в’їзду і тимчасового перебування основного персоналу на території України до трьох років.
31.12.2016
40
Імплементація положення щодо тимчасового в’їзду та перебування на території України випускників- стажерів не більше одного року.
31.12.2016
41
Імплементація положення щодо тимчасового в’їзду і перебування на території України продавців бізнес-послуг на період до 90 днів протягом 12 місяців.
31.12.2016
42
Імплементація положення щодо тимчасового перебування на території України незалежних фахівців.
31.12.2016
43
Утворення інститутів громадянського суспільства (стаття 299).
-
-
Утворення дорадчої групи з питань сталого розвитку.
-
135
Формування дорадчої групи з незалежних представницьких громадських організацій, в яких представлені організації роботодавців та працівників, неурядові організації та інші заінтересовані сторони.
31.07.2016
135.1
Організація і проведення відкритого форуму громадянського суспільства для підтримки діалогу щодо аспектів сталого розвитку торговельних відносин між Україною та ЄС, у рамках якого проводять засідання дорадчі групи.
щороку
135.2
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання