Соціальна політика та трудові відносини > 2021 > Здоров`я і безпека праці > Індикатор #43

100 %
Прогрес за 12 місяців 2021 року
Останнє оновлення: 12.02.2024

Приведення у відповідність із стандартами ЄС переліків та гранично допустимих норм канцерогенів і мутагенів

Піднапрямок:
Здоров`я і безпека праці
Відповідальні:
МОЗ
Стаття Угоди:
V.21.424, Додаток XL
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2004/37/ЄС
Термін виконання:
31.10.2021

Розрахунок показника

100%
20%
Здійснено перегляд методичних документів щодо визначення критеріїв канцерогенності та мутагенності хімічних речовин
Відповідальні: МОЗ
20%
Розроблено, видано та зареєстровано в Мін’юсті наказ МОЗ про внесення змін до гігієнічного нормативу “Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини”
Відповідальні: МОЗ
20%
Розроблено, видано та зареєстровано в Мін’юсті наказ МОЗ гігієнічного нормативу щодо переліку речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, мутагенних для людини
Відповідальні: МОЗ
20%
Розроблено, видано та зареєстровано в Мін’юсті наказ МОЗ гігієнічного нормативу щодо граничної концентрації канцерогенів та мутагенів у повітрі робочої зони
Відповідальні: МОЗ
20%
Розроблено, видано та зареєстровано в Мін'юсті наказ МОЗ "Про затвердження переліку заборонених до використання канцерогенів та мутагенів"
Відповідальні: МОЗ
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.10.2021