Соціальна політика та трудові відносини > Результати > Здоров’я і безпека праці > Індикатор #114

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 12.02.2024

Дотримання роботодавцями вимог безпеки працівників від ризиків, спричинених електромагнітними полями

Піднапрямок:
Здоров’я і безпека праці
Відповідальні:
Держпраці, Мінсоцполітики
Стаття Угоди:
V.21.424, Додаток XL
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2013/35/ЄС (замінює Директиву 2004/40/ЄС)
Термін виконання:
31.12.2024

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2024

Частка працівників, які зазнають впливу електромагнітних полів в дозах, нижчих за гранично допустимі показники