Соціальна політика та трудові відносини > Результати > Здоров’я і безпека праці > Індикатор #108

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 12.02.2024

Дотримання вимог безпеки та охорони праці у вибохонебезпечному середовищі

Піднапрямок:
Здоров’я і безпека праці
Відповідальні:
Держпраці, Мінсоцполітики
Стаття Угоди:
V.21.424, Додаток XL
Директива / Регламент ЄС:
Директива 1999/92/ЄС
Термін виконання:
31.12.2024

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2024

Частка вибухонебепечних робочих зон, що відповідають встановленим вимогам до безпеки та охорони праці