Соціальна політика та трудові відносини > Результати > Здоров`я і безпека праці > Індикатор #101

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 12.02.2024

Дотримання гранично допустимих норм впливу канцерогенів та мутагенів

Піднапрямок:
Здоров`я і безпека праці
Відповідальні:
МОЗ, Держпраці, Мінсоцполітики
Стаття Угоди:
V.21.424, Додаток XL
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2004/37/ЄС
Термін виконання:
31.12.2024

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2024

Частка працівників, що отримують дозу впливу канцерогенів та мутагенів, нижчу за встановлені обмеження