Соціальна політика та трудові відносини > Результати > Здоров’я і безпека праці > Індикатор #105

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 16.08.2021

Дотримання гранично допустимих норм впливу біологічних агентів на працівників

Піднапрямок:
Здоров’я і безпека праці
Відповідальні:
МОЗ, Держпраці, Мінсоцполітики
Стаття Угоди:
V.21.424, Додаток XL
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2000/54/ЄС
Термін виконання:
31.12.2024

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2024

Частка працівників, що зазнають впливу біологічних агентів в обсягах, нижчих за граничні показники