Соціальна політика та трудові відносини > Результати > Здоров’я і безпека праці > Індикатор #116

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 12.02.2024

Дотримання гранично допустимих доз штучного оптичного радіоактивного опромінення

Піднапрямок:
Здоров’я і безпека праці
Відповідальні:
МОЗ, Держпраці, Мінсоцполітики
Стаття Угоди:
V.21.424, Додаток XL
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2006/25/ЄС
Термін виконання:
31.12.2024

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2024

Частка працівників, які отримують дозу штучного оптичного радіоактивного опромінення, нижчу за гранично допустимі показники