Соціальна політика та трудові відносини > Результати > Здоров’я і безпека праці > Індикатор #103

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 12.02.2024

Дотримання гранично допустимих концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони

Піднапрямок:
Здоров’я і безпека праці
Відповідальні:
МОЗ, Держпраці, Мінсоцполітики
Стаття Угоди:
V.21.424, Додаток XL
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2000/39/ЄС; Директива 2006/15/ЄС
Термін виконання:
31.12.2024

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2024

Частка робочих зон, у повітрі яких концентрація хімічних речовин, нижча за граничні показники