Соціальна політика та трудові відносини > Результати > Здоров’я і безпека праці > Індикатор #119

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 12.02.2024

Забепечення належного рівня медичного обслуговування на борту суден

Піднапрямок:
Здоров’я і безпека праці
Відповідальні:
МОЗ, Держпраці, Мінсоцполітики
Стаття Угоди:
V.21.424, Додаток XL
Директива / Регламент ЄС:
Директива 92/29/ЄЕС
Термін виконання:
31.12.2024

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2024

Частка суден, що відповідають встановленим вимогам до медичного обслуговування