Соціальна політика та трудові відносини > Результати > Здоров`я і безпека праці > Індикатор #92

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 12.02.2024

Приведення робочих місць та умов праці у відповідність до вимог безпеки та охорони здоров'я

Піднапрямок:
Здоров`я і безпека праці
Відповідальні:
Держпраці, Мінсоцполітики
Стаття Угоди:
V.21.424, Додаток XL
Директива / Регламент ЄС:
Директива 89/391/ЄЕС; Директива 89/654/ЄЕС; Директива 89/655/ЄЕС (скасована); Директива 2001/45/ЄС; Директива 90/270/ЄЕС
Термін виконання:
31.12.2024

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2024

Частака робочих місць, що відповідають встановленим вимогам до безпеки та охорони здоров'я