Підприємництво > 2017 > Бухгалтерський облік та аудит > Індикатор #34

100 %
Прогрес за 12 місяців 2017 року
Останнє оновлення: 19.11.2023

Встановлення вимог до змісту приміток до фінансової звітності

Піднапрямок:
Бухгалтерський облік та аудит
Відповідальні:
Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст, НКЦПФР
Стаття Угоди:
V.13.387, додаток ХХХV
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2013/34/ЄС (замінює Директиву 78/660/ЄЕС)
Термін виконання:
31.10.2017

Розрахунок показника

100%
20%
Розроблено проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
Відповідальні: Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст, НКЦПФР
20%
Проект Закону опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Мінфін
20%
Закон прийнято ВРУ
Відповідальні: ВРУ
20%
Розроблено, видано та зареєстровано в Мін'юсті наказ Мінфіну щодо внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Відповідальні: Мінфін
20%
Розроблено, видано та зареєстровано в Мін'юсті наказ Мінфіну щодо внесення змін до деяких положеннь (стандартів) бухгалтерського обліку
Відповідальні: Мінфін
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.10.2017