Підприємництво > Результати > Заснування та діяльяність компаній; корпоративне управління > Індикатор #99

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 19.11.2023

Підвищення якості корпоративного управління

Піднапрямок:
Заснування та діяльяність компаній; корпоративне управління
Відповідальні:
НКЦПФР
Стаття Угоди:
V.13.387, додаток XXXIV, додаток XXXVI
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2012/30/ЄС (замінює Директиву 77/91/ЄЕС); Директива 2007/36/ЄС; Рекомедація 2005/162/ЄС; Рекомедація 2009/385/ЄC (доповнює Рекомендацію 2005/162/ЄС )
Термін виконання:
31.12.2025

Визначення показника

0
10
Стартове значення
Цільове 2025

Показник індексу корпоративного управління