Підприємництво > Результати > Корпоративне управління > Індикатор #100

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 19.11.2023

Підвищення ролі наглядових рад в акціонерних товариствах

Піднапрямок:
Корпоративне управління
Відповідальні:
НКЦПФР
Стаття Угоди:
V.13.387, додаток XXXVI
Директива / Регламент ЄС:
Рекомедація 2005/162/ЄС; Рекомедація 2009/385/ЄC (доповнює Рекомендацію 2005/162/ЄС )
Термін виконання:
31.12.2025

Визначення показника

100
0
Стартове значення
Цільове 2025

Частка акціонерних товариств, в яких створені та функціонують наглядові ради