Підприємництво > Результати > Бухгалтерський облік та аудит > Індикатор #103

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 29.05.2024

Підвищення якості аудиторської діяльності

Піднапрямок:
Бухгалтерський облік та аудит
Відповідальні:
Мінфін, Аудиторська палата України
Стаття Угоди:
V.13.387, додаток XXXV
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2006/43/ЄС
Термін виконання:
31.12.2025

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2025

Частка проведених аудитів фінансової звітності, які відповідають встановленим стандартам якості