Підприємництво > Результати > Заснування та діяльяність компаній > Індикатор #96

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 19.11.2023

Удосконалення процедури поділу та злиття акціонерних товариств

Піднапрямок:
Заснування та діяльяність компаній
Відповідальні:
НКЦПФР
Стаття Угоди:
V.13.387, додаток XXXIV
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2011/35/ЄС (замінює Директиву 78/855/ЄЕС); Директива 82/891/ЄЕС
Термін виконання:
31.12.2025

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2025

Частка реалізованих упродовж року поділів та злиттів акціонерних товариств, які повністю відповідають встановленим правилам і процедурам