Підприємництво > Результати > Заснування та діяльяність компаній > Індикатор #95

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 29.05.2024

Посилення захисту акціонерів та кредиторів акціонерних товариств

Піднапрямок:
Заснування та діяльяність компаній
Відповідальні:
НКЦПФР
Стаття Угоди:
V.13.387, додаток XXXIV
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2012/30/ЄС (замінює Директиву 77/91/ЄЕС); Директива 2004/109/ЄС, Директива 2007/14/ЄС
Термін виконання:
31.12.2025

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2025

Частка акціонерних товариств, у яких впродовж року виникли судові корпоративні спори, від загальної кількості зареєстрованих акціонерних товариств