Підприємництво > Результати > Заснування та діяльяність компаній > Індикатор #93

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 29.05.2024

Підвищення рівня прозорості діяльності суб'єктів господарювання

Піднапрямок:
Заснування та діяльяність компаній
Відповідальні:
Мін'юст
Стаття Угоди:
V.13.387, додаток XXXIV
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2009/101/ЄС (замінює Директиву 68/151/ЄЕС) Директива 89/666/ЄЕС (частково скасована Директивою 2013/34/ЄС)
Термін виконання:
31.12.2025

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2025

Частка реально розкритої суб'єктами господарювання інформації про свою діяльність, від загального обсягу інформації, що підлягає розкриттю