Навколишнє природне середовище та цивільний захист

Навколишнє природне середовище та цивільний захист

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України 

Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
80 %
Прогрес виконання задач на 2016 рік
79 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2017 рік
99 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Інтеграція екологічної політики у всі галузі
Повітря
Водні ресурси
Прогрес виконання задач на 2018 рік
72 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Водні ресурси
Прогрес виконання задач на 2019 рік
71 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Управління відходами
Прогрес виконання задач на 2020 рік
86 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Управління відходами
Прогрес виконання задач на 2024 рік
50 %
За 0 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Кожна Сторона має відповідно до міжнародного права, зокрема Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, повний суверенітет над вуглеводневими ресурсами, розташованими на її території, а також в її архіпелажних і територіальних водах, разом із суверенними правами в цілях розвідки, розробки вуглеводневих ресурсів, що знаходяться в її виключній економічній зоні та континентальному шельфі.
-
IV.11.279.1
Кожна Сторона зберігає за собою право визначати райони в межах своєї території, а також в її архіпелажних і територіальних водах, виключній економічній зоні та континентальному шельфі, доступні для здійснення діяльності розвідки, вивчення і видобутку вуглеводнів.
-
IV.11.279.2
Кожного разу, коли надається площа для здійснення цих видів діяльності, кожна Сторона повинна гарантувати, що суб’єкти для доступу та здійснення цих заходів розглядаються на рівних засадах.
-
IV.11.279.3
Кожна Сторона може вимагати, щоб суб’єкт, якому було надано дозвіл на здійснення діяльності розвідки, видобутку та виробництва вуглеводнів, сплатив фінансовий внесок або внесок у вуглеводнях. Детальний опис процедури внеску повинен бути зафіксований таким чином, щоб він не перешкоджав процесу управління та прийняттю рішень суб’єктами.
-
IV.11.279.4
Сторони здійснюють всі необхідні заходи, щоб гарантувати, що ліцензії, за якими суб’єкт може використати від свого імені та на власний ризик право на розвідку чи дослідження або видобування вуглеводнів у визначеному географічному місці, надаються відповідно до опублікованої процедури, та пропонують потенційно заінтересованим кандидатам подавати заявки шляхом надіслання повідомлення.
-
IV.11.280.1
У повідомленні повинно точно зазначатися тип ліцензії, відповідна географічна територія або її частина та запропонована дата чи часові рамки видачі ліцензії.
-
IV.11.280.2
Статті 104 та 105 цієї Угоди мають застосовуватися до умов ліцензування та процедури отримання ліцензії.
-
IV.11.280.3
Сторони визнають важливість міжнародного управління з питань охорони навколишнього середовища та угод як відповідь міжнародного співтовариства на глобальні й регіональні проблеми у сфері охорони навколишнього середовища.
-
IV.13.292.1
Сторони підтверджують своє зобов’язання щодо ефективної імплементації у своїх законах та практиках багатосторонніх угод з охорони навколишнього середовища, учасницями яких вони є.
-
IV.13.292.2
Ніщо в цій Угоді не обмежує прав Сторін ухвалювати та підтримувати заходи щодо імплементації багатосторонніх угод з охорони навколишнього середовища, учасницями яких вони є. Такі заходи не застосовуються у такий спосіб, який міг би стати засобом довільної або невиправданої дискримінації між Сторонами або прихованого обмеження торгівлі.
-
IV.13.292.3
Сторони гарантують, що їхня екологічна політика ґрунтуватиметься на принципі обережності та принципах, які вимагають застосування превентивних заходів, відшкодування в пріоритетному порядку шкоди, заподіяної навколишньому середовищу, та сплати штрафу забруднювачем навколишнього середовища.
-
IV.13.292.4
Сторони співробітничають з метою сприяння обґрунтованому і раціональному використанню природних ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку з метою зміцнення зв’язків у сфері торговельної та екологічної політики та практики Сторін.
-
IV.13.292.5
З метою сприяння сталому управлінню лісовими ресурсами Сторони зобов’язуються працювати разом для покращення правозастосування та управління в лісовій галузі та сприяти торгівлі легальною і сталою лісовою продукцією.
-
IV.13.294
Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього середовища й таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки. Передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, збереження природних ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва завдяки сучасним технологіям. Співробітництво здійснюється з урахуванням інтересів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а також беручи до уваги взаємозалежність, яка існує між Сторонами у сфері охорони навколишнього середовища, та багатосторонні угоди у цій сфері.
-
V.6.360
Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища, inter alia, у таких сферах:.
-
V.6.361
Зміна клімату.
-
V.6.361.a
Екологічне управління та аналогічні питання, зокрема освіта й навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього середовища та процесу прийняття рішень.
-
V.6.361.b
Якість атмосферного повітря.
-
V.6.361.c
Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище.
-
V.6.361.d
Управління відходами та ресурсами.
-
V.6.361.e
Охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі).
-
V.6.361.f
Промислове забруднення і промислові загрози.
-
V.6.361.g
Хімічні речовини.
-
V.6.361.h
Генетично-модифіковані організми, в тому числі у сільському господарстві.
-
V.6.361.i
Шумове забруднення.
-
V.6.361.j
Цивільний захист, зокрема стихійні лиха і антропогенні загрози.
-
V.6.361.k
Міське середовище.
-
V.6.361.l
Екологічні збори.
-
V.6.361.m
Сторони, inter alia:.
-
V.6.362.1
Обмінюються інформацією та досвідом.
-
V.6.362.1.a
Здійснюють спільну дослідну діяльність i обмінюються інформацією про екологічно чисті технології.
-
V.6.362.1.b
Планують подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій.
-
V.6.362.1.c
Здійснюють спільну діяльність на регіональному та міжнародному рівнях, в тому числі згідно з багатосторонніми угодами у сфері охорони навколишнього середовища, ратифікованими Сторонами, та, у разі доцільності, спільну діяльність в рамках відповідних агентств.
-
V.6.362.1.d
Особливу увагу Сторони приділяють питанням, що мають транскордонний характер.
-
V.6.362.2
Поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до Додатка ХХХ до цієї Угоди.
-
V.6.363
Співробітництво у сфері цивільного захисту здійснюється шляхом імплементації окремих угод в цій галузі, укладених між Сторонами згідно з відповідними владними повноваженнями та компетенцією ЄС і його держав-членів та відповідно до правових процедур кожної зі Сторін. Воно, зокрема, буде спрямоване на:.
-
V.6.364
Сприяння взаємній допомозі у випадках надзвичайних ситуацій.
-
V.6.364.a
Цілодобовий обмін найостаннішими повідомленнями і оновленою інформацією про транскордонні надзвичайні ситуації, зокрема запити та пропозиції щодо допомоги.
-
V.6.364.b
Оцінку впливу наслідків надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище.
-
V.6.364.c
Залучення експертів до участі у специфічних технічних семінарах та симпозіумах з питань цивільного захисту.
-
V.6.364.d
Залучення, у разі необхідності, спостерігачів під час проведення окремих навчань i тренінгів, що організовуються Україною та/або ЄС.
-
V.6.364.e
Посилення існуючого співробітництва щодо найефективнішого використання наявних можливостей цивільного захисту.
-
V.6.364.f
Співробітництво охоплює, inter alia, такі цілі:.
-
V.6.365
Розвиток всеосяжної стратегії у сфері навколишнього середовища, яка включатиме заплановані інституційні реформи (з визначеними термінами) для забезпечення виконання і впровадження природоохоронного законодавства; розподіл повноважень природоохоронних органів на національному, регіональному та місцевому рівнях; процедури прийняття рішень та їх виконання; процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші сфери політики держави; визначення необхідних людських і фінансових ресурсів та механізм їх перегляду.
-
V.6.365.a
Розвиток галузевих стратегій в галузях покращення якості повітря; якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; управління відходами та ресурсами; захист природи; промислове забруднення та промислові аварії; хімічні речовини, зокрема чітко визначені терміни і основні етапи імплементації, адміністративну відповідальність, а також фінансові стратегії залучення інвестицій в інфраструктуру й технології.
-
V.6.365.b
Розвиток та імплементація політики з питань зміни клімату, зокрема, як визначено у Додатку ХХХІ до цієї Угоди.
-
V.6.365.c
Беручи до уваги співробітництво у сферах рибальства, транспорту, охорони навколишнього середовища та в інших політиках, пов’язаних з морською, Сторони також розвивають співробітництво щодо інтегрованої морської політики, зокрема шляхом:.
-
V.18.2.411
Просування інтегрованого підходу до морських справ, належного управління та обміну найкращими практиками використання морського простору.
-
V.18.2.411.a
Створення рамок вирішення суперечностей між конкуруючими видами діяльності людини та управління їхнім впливом на морське середовище шляхом підтримки планування морського простору як інструменту, який сприяє покращенню процесу прийняття рішень.
-
V.18.2.411.b
Підтримки сталого розвитку прибережних регіонів та морської промисловості як рушія економічного зростання та зайнятості, в тому числі шляхом обміну найкращою практикою.
-
V.18.2.411.c
Підтримки стратегічних альянсів між галузями морської промисловості, службами, науковими інституціями, які спеціалізуються на морських та морегосподарських дослідженнях, включно зі створенням міжгалузевих морегосподарських кластерів.
-
V.18.2.411.d
Докладання зусиль для покращення морської безпеки та заходів безпеки на морі, удосконалення транскордонного та міжгалузевого морського нагляду, спрямованого на вирішення зростаючих ризиків, спричинених інтенсивним морським рухом, робочими викидами суден, нещасними випадками на морі та незаконною діяльністю, ґрунтуючись на досвіді Координаційно-інформаційного центру в м. Бургас.
-
V.18.2.411.e
Встановлення регулярного діалогу та сприяння різноманітним мережам між заінтересованими сторонами.
-
V.18.2.411.f
Це співробітництво включає:.
-
V.18.2.412
Обмін інформацією, найкращими практиками, досвідом та передачу морського «ноу-хау», зокрема інноваційних технологій у морській галузі.
-
V.18.2.412.a
Обмін інформацією та найкращими практиками щодо можливостей фінансування проектів, в тому числі державно-приватне партнерство.
-
V.18.2.412.b
Посилення співробітництва між Сторонами в рамках відповідних міжнародних морських форумів.
-
V.18.2.412.c
Беручи до уваги транскордонний характер басейну ріки Дунай та його історичну важливість для прибережних громад, Сторони:.
-
V.19.414
Сприяють виконанню Україною та державами-членами ЄС їхніх міжнародних зобов’язань у сферах судноплавства, рибальства, охорони навколишнього середовища, зокрема водних екосистем, у тому числі збереження живих водних ресурсів з метою досягнення сприятливого екологічного стану, а також за іншими відповідними напрямами людської діяльності.
-
V.19.414.a
Підтримують, коли це необхідно, ініціативи з розвитку двосторонніх та багатосторонніх угод та домовленостей з метою заохочення сталого розвитку, а також звертаючи особливу увагу на дотримання традиційного способу життя прибережних громад та ведення економічної діяльності шляхом комплексного використання басейну ріки Дунай.
-
V.19.414.b
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Розробити та схвалити до кінця 2015 року Національний План скорочення викидів та співпрацювати щодо невідкладної імплементації плану з огляду на зобов’язання у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та відповідних цілей ЄС.
-
ІІІ.6.3
Навколишнє природне середовище та зміна клімату.
-
ІІІ.7.5
Імплементації Україною основних завдань (стратегії) Національної екологічної стратегії на період до 2020 року та Національного плану дій з питань навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки.
-
ІІІ.7.5
Посиленні адміністративної спроможності на національному, регіональному та місцевому рівнях, включаючи розвиток ефективного інспектування та правозастосування.
-
ІІІ.7.5
Подальшій розробці та впровадженні українського законодавства, стратегій та планів у сфері навколишнього природного середовища, зокрема щодо оцінки впливу, стратегічної оцінки, доступу до інформації у сфері навколишнього природного середовища та участі громадськості, зокрема пов’язані з Конвенцією Еспо про оцінку впливу на навколишнє середовище та Орхуською конвенцією.
-
ІІІ.7.5
Закриття прогалин у національному законодавстві та розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до багатосторонніх угод у сфері навколишнього природного середовища, підписаних та ратифікованих Україною та ЄС.
-
ІІІ.7.5
Посиленні діалогу в рамках спільної робочої групи Україна – ЄС з питань зміни клімату, сприяючи підготовці та підписанню нової Глобальної угоди щодо зміни клімату, і розробці та впровадженню політики із зміни клімату, зокрема через систему внутрішньої торгівлі квотами на викиди та план довгострокових заходів, з метою пом`якшення наслідків зміни клімату та пристосування до них.
-
ІІІ.7.5
Популяризації сталого розвитку та «озеленення» економіки, серед іншого, шляхом імплементації заходів, що стосуються управління відходами, «зелених» державних закупівель та шляхом впровадження принципів і рішень ефективного використання ресурсів.
-
ІІІ.7.5
Розвитку природно-заповідного фонду України, що базуватиметься на принципах мережі NATURA 2000.
-
ІІІ.7.5
Підвищенні ефективності заходів щодо захисту озонового шару та навколишнього середовища шляхом скорочення викидів фторовмісних парникових газів.
-
ІІІ.7.5
Спільній роботі щодо імплементації дорожніх карт з метою досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, що стосуються води, та Цілей Інтегрованого Управління водними ресурсами, використовуючи діалог щодо національної політики в рамках Водної Ініціативи ЄС, підтриманої шляхом наближення до та імплементації законодавства ЄС щодо води.
-
ІІІ.7.5
Сприянні реалізації Бухарестської конвенції і протоколів до неї, включаючи співпрацю з прибережними країнами стосовно імплементації Рамкової Морської Стратегічної Директиви, та спільній роботі зі Сторонами Конвенції для просування приєднання Європейського Союзу до Конвенції.
-
ІІІ.7.5
Роботі із заснування Спільної системи обміну екологічною інформацією в рамках Східного партнерства.
-
ІІІ.7.5
Продовженні тісної співпраці з Регіональним екологічним центром в Центральній та Східній Європі, зокрема, шляхом відповідної роботи із заснування офісу РЕЦ в Україні, inter alia з метою підвищення обізнаності з питань навколишнього природного середовища та просування ролі громадянського суспільства в екологічних питаннях.
-
ІІІ.7.5
Цивільний захист.
-
ІІІ.7.6
Зміцненні діалогу та посиленні спроможності з попередження, підготовки та реагування на природні та техногенні катастрофи та реалізації Адміністративної домовленості про співробітництво у галузі цивільного захисту між Україною та Європейською Комісією шляхом розробки і здійснення піврічних планів роботи.
-
ІІІ.7.6
Досягненні прогресу щодо розробки оцінки ризику загальнонаціональних катастроф та складання карт, а також у поширенні в Україні європейських систем раннього попередження та інструментів моніторингу.
-
ІІІ.7.6
Роботі, спрямованій на розробку стратегії скорочення промислових ризиків та попередження техногенних катастроф, а також з метою вивчення можливостей фінансування для впровадження цієї стратегії.
-
ІІІ.7.6
Досягненні прогресу з імплементації «Хіогської платформи дій розбудова стійкості до катастроф держав та громад».
-
ІІІ.7.6
Просувати інтегрований підхід у морських справах та забезпечувати з цією метою обмін найкращими практиками шляхом посилення двостороннього діалогу та шляхом визначення сфер взаємного інтересу і вигід для майбутнього Чорноморського співробітництва у контексті Інтегрованої Морської Політики ЄС (Стратегія Блакитного Зростання).
-
ІІІ.7.13
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Провадження діяльності з розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів (статті 279 і 280).
-
-
Виконання плану імплементації положень Директиви 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371.
31.12.2018
133
Наближення національного законодавства до права ЄС у сфері навколишнього середовища (статті 296 і 298).
-
-
Забезпечення впровадження міжнародних стандартів у сфері навколишнього природного середовища.
-
139
Внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення методики проведення оцінки впливу проектів регуляторних актів на рівень охорони навколишнього природного середовища та праці.
31.12.2016
139.1
Внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення методики проведення оцінки впливу торгівлі на сталий розвиток.
31.12.2017
139.2
Проведення оцінки впливу торгівлі на сталий розвиток.
31.12.2018
139.3
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання