Навколишнє природне середовище та цивільний захист > Результати > Озоновий шар > Індикатор #115

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 13.02.2024

Усі споруди, діяльність яких спричиняє викиди парникових газів отримали відповідний дозвіл

Піднапрямок:
Озоновий шар
Відповідальні:
Мінприроди
Стаття Угоди:
V.6.363, Додаток ХХХ
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2003/87/ЄС
Термін виконання:
31.10.2017

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2017

Частка споруд, що отримали дозвіл на здійснення викидів парникових газів