Навколишнє природне середовище та цивільний захист > 2019 > Промислове забруднення > Індикатор #89

100 %
Прогрес за 12 місяців 2019 року
Останнє оновлення: 13.02.2024

Створення прозорої та недискримінаційної процедури надання дозволів на розвідування, розробку і виробництво вуглеводнів

Піднапрямок:
Промислове забруднення
Відповідальні:
Мінекоенерго
Стаття Угоди:
IV.11.279, Додаток XXVII
Директива / Регламент ЄС:
Директива 94/22/ЄС
Термін виконання:
31.10.2019

Розрахунок показника

100%
20%
Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо нової редакції Кодексу України про надра та про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 94/22/ЄС)
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Законопроект опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Закон прийнято ВРУ
Відповідальні: ВРУ
10%
Розроблено проект нормативно-правовового акта, який встановлює новий порядок надання надр у користування (деталізована процедура укладення договорів про використання надр, умови їх укладення, розірвання, створення умов для забезпечення реалізації державою та надрокористувачами своїх прав)
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Розроблено нормативно-правовий акт щодо особливостей провадження державного геологічного контролю під час провадження суб’єктами господарювання діяльності у сфері надрокористування (підстави, види та органи, що мають здійснювати державний контроль під час контрольно-наглядових заходів за додержанням законодавства у сфері надрокористування за умови його провадження на підставі договорів про використання надр)
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Проект НПА опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Нормативно-правовий акт прийнято КМУ
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Вдосконалено інституційну структуру, що відповідає новому порядку надання надр у користування з урахуванням вимог Директиви
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Створено та впроваджено механізм формування та надсилання до Європейської Комісії щорічного звіту, який містить інформацію про географічні ділянки, відкриті для пошуку, розвідування та видобутку, надані дозволи, перелік організацій, що отримали дозвіл, та їх склад, а також оцінювані запаси вуглеводневих ресурсів на території України
Відповідальні: Мінекоенерго
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.10.2019