Навколишнє природне середовище та цивільний захист > 2020 > Управління відходами > Індикатор #96

75 %
Прогрес за 12 місяців 2020 року
Останнє оновлення: 13.02.2024

Запровадження планів очистки існуючих місць захоронення

Піднапрямок:
Управління відходами
Відповідальні:
Мінприроди
Стаття Угоди:
V.6.365.a, Додаток ХХХ
Директива / Регламент ЄС:
Директива 1999/31/ЄС
Термін виконання:
31.10.2020

Розрахунок показника

100%
25%
Проведено інвентаризацію існуючих місць захоронення відходів, зокрема їх технічних характеристик, а також інформації стосовно розміщених на них відходів, та підготування на її основі переліку місць захоронення відходів
Відповідальні: Мінприроди
25%
Розроблено Регіональні плани очистки існуючих місць захоронення окремим документом або включення відповідного розділу до Регіональних планів управління відходами
Відповідальні: Мінприроди
25%
Регіональні плани опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Мінприроди
25%
Регіональні плани затверджено
Відповідальні: Мінприроди
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.10.2020