Навколишнє природне середовище та цивільний захист > Результати > Охорона природи > Індикатор #121

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 13.02.2024

Заборонено навмисний відлов або вбивство видів тварин, які становлять інтерес для ЄС

Піднапрямок:
Охорона природи
Відповідальні:
Мінприроди
Стаття Угоди:
V.6.363, Додаток ХХХ
Директива / Регламент ЄС:
Директива 92/43/ЄС
Термін виконання:
31.10.2018

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2018

Частка тварин, зазначених у у Додатку IV (а) Директиви 92/43/ЄС, яких було навмисно відловлено або вбито