Навколишнє природне середовище та цивільний захист > 2018 > Озоновий шар > Індикатор #70

100 %
Прогрес за 12 місяців 2018 року
Останнє оновлення: 13.02.2024

Створення системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, а також процедури консультацій з громадськістю

Піднапрямок:
Озоновий шар
Відповідальні:
Мінекоенерго, Мінекономіки, Мінрегіон
Стаття Угоди:
V.6.363
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2003/87/ЄС
Термін виконання:
31.12.2018

Розрахунок показника

100%
25%
Розроблено методичне керівництво з розрахунку викидів парникових газів та здійснення моніторингу викидів, включаючи шаблони плану моніторингу та звіту про викиди
Відповідальні: Мінекоенерго, Мінекономіки, Мінрегіон
25%
Здійснено пілотні проекти системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в секторах енергетики та промисловості
Відповідальні: Мінекоенерго, Мінекономіки, Мінрегіон
25%
Створено систему управління базами даних системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
Відповідальні: Мінекоенерго
25%
Проведено навчально-інформаційні заходи, зокрема навчальні програми, засідання за круглим столом, семінари та наради для органів державної влади, представників бізнесу, громадськості та інших заінтересованих сторін
Відповідальні: Мінекоенерго
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.12.2018