Навколишнє природне середовище та цивільний захист > 2019 > Повітря > Індикатор #74

50 %
Прогрес за 12 місяців 2019 року
Останнє оновлення: 13.02.2024

Здійснення оцінки якості атмосферного повітря та заходів щодо його покращення

Піднапрямок:
Повітря
Відповідальні:
Мінекоенерго, ДСНС, місцеві органи виконавчої влади
Стаття Угоди:
V.6.363, Додаток ХХХ
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2008/50/ЄС; Директива 2004/107/ЄC
Термін виконання:
31.10.2019

Розрахунок показника

100%
25%
Здійснено технічне переоснащення існуючих та створено нові пости спостережень за якістю атмосферного повітря
Відповідальні: ДСНС
25%
Проведено оцінку якості атмосферного повітря відносно основних забрудників
Відповідальні: ДСНС
25%
Розроблено та затверджено короткострокові плани дій для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення допустимих меж забруднення
Відповідальні: Мінекоенерго
25%
Розроблено та впроваджено плани заходів щодо підтримки та поліпшення якості повітря стосовно миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю, поліциклічних ароматичних вуглеводнів
Відповідальні: Мінекоенерго
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.10.2019