Навколишнє природне середовище та цивільний захист > 2018 > Водні ресурси > Індикатор #56

100 %
Прогрес за 12 місяців 2018 року
Останнє оновлення: 13.02.2024

Розроблення стратегії охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів та її узгодження з державами — членами ЄС, здійснення базової оцінки морських вод, визначення доброго екологічного стану та встановлення природоохоронних цілей та індикаторів (статті 5 і 8—10)

Піднапрямок:
Водні ресурси
Відповідальні:
Мінприроди, Донецька, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Херсонська облдерж-адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськ-держадміністрація
Стаття Угоди:
V.6.363, Додаток ХХХ
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2008/56/ЄС
Термін виконання:
31.10.2018

Розрахунок показника

100%
15%
Визначено механізм узгодження та координації елементів морської стратегії з відповідними державами-членами ЄС
Відповідальні: Мінприроди
15%
Досягнуто домовленість з країнами ЄС, що складають єдиний морський регіон з Україною стосовно ключових елементів морської стратегії
Відповідальні: Мінприроди
10%
Проведено аналіз потреб для матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які здійснюють кількісний та якісний аналіз морських вод та контроль за якістю морських вод
Відповідальні: Мінприроди
10%
Здійснено початкову оцінку екологічного стану морських вод та екологічного впливу на такі води внаслідок людської діяльності
Відповідальні: Мінприроди
10%
Визначено добрий екологічний стан морських вод
Відповідальні: Мінприроди
10%
Визначено комплексний перелік екологічних цілей та асоційованих показників для морських вод з метою досягнення доброго екологічного стану у морському середовищі
Відповідальні: Мінприроди
10%
Розроблено проект Морської Стратегії
Відповідальні: Мінприроди
10%
Проект Стратегії опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Мінприроди
10%
Стратегію затверджено КМУ
Відповідальні: Мінприроди
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.10.2018