Навколишнє природне середовище та цивільний захист > Результати > Водні ресурси > Індикатор #128

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 13.02.2024

Зменшення забруднення води, спричинене нітратами з сільськогосподарських джерел

Піднапрямок:
Водні ресурси
Відповідальні:
Мінприроди
Стаття Угоди:
V.6.363, Додаток ХХХ
Директива / Регламент ЄС:
Директива 91/676/ЄС
Термін виконання:
31.10.2022

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2022

Частка виконання заходів програми робіт, що мають бути здійснені на визначених уразливих зонах передбачені Додатком ІІІ Директиви 91/676/ЄЕС