Навколишнє природне середовище та цивільний захист > Результати > Промислове забруднення > Індикатор #131

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 13.02.2024

Зменшено промислові викиди у повітря, воду та ґрунт

Піднапрямок:
Промислове забруднення
Відповідальні:
Мінприроди
Стаття Угоди:
V.6.363, Додаток ХХХ
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2010/75/ЄС
Термін виконання:
31.10.2023

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2023

Частка викидів зі спалювальних установок, що не перевищує граничних обсягів викидів, встановлених у Додатку V Директиви 2010/75/ЄС