Навколишнє природне середовище та цивільний захист > Результати > Повітря > Індикатор #111

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 13.02.2024

Рівні вмісту шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищують граничних величин для захисту людського здоров'я

Піднапрямок:
Повітря
Відповідальні:
Мінприроди
Стаття Угоди:
V.6.363, Додаток ХХХ
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2008/50/ЄС; Директива 2004/107/ЄC
Термін виконання:
31.10.2017

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2017

Частка шкідливих речовин, рівні яких не перевищують граничні значення: - Рівні двоокису сірки, РМ10, РМ2,5, свинцю, двоокису азоту та окису вуглецю в атмосферному повітрі не перевищують граничних величин зазначених у Додатках XI, XIII, XIV Директиви 2008/50/ЄС - Рівні миш’яку, кадмію, нікелю і поліциклічних ароматичних вуглеводнів у атмосферному повітрі не перевищують граничних величин зазначених у Додатку І Директиви № 2004/107/ЄC