Навколишнє природне середовище та цивільний захист > Результати > Водні ресурси > Індикатор #130

Не оцінено
 
Останнє оновлення: 13.02.2024

Досягнено або підтримано гарний екологічний стан Азовського та Чорного морів

Піднапрямок:
Водні ресурси
Відповідальні:
Мінприроди
Стаття Угоди:
V.6.363, Додаток ХХХ
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2008/56/ЄС
Термін виконання:
31.10.2023

Визначення показника

0
100
Стартове значення
Цільове 2023

Частка досягнутих критеріїв якості для визначення гарного екологічного стану згідно с Додатком І Директиви 2008/56/ЄС