Навколишнє природне середовище та цивільний захист > 2019 > Повітря > Індикатор #72

100 %
Прогрес за 12 місяців 2019 року
Останнє оновлення: 13.02.2024

Розроблення нормативно-правової бази для здійснення оцінки якості атмосферного повітря та заходів щодо його покращення

Піднапрямок:
Повітря
Відповідальні:
Мінекоенерго, ДСНС, МОЗ, Держпродспоживслужба
Стаття Угоди:
V.6.363, Додаток ХХХ
Директива / Регламент ЄС:
Директива 2008/50/ЄС; Директива 2004/107/ЄC Директива 2004/42/ЄС
Термін виконання:
31.10.2019

Розрахунок показника

100%
20%
Підготовлено та затверджено Порядок розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря
Відповідальні: Мінекоенерго, ДСНС, МОЗ, Держпродспоживслужба
10%
Проект НПА опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Нормативно-правовий акт прийнято
Відповідальні: Мінекоенерго
20%
Розроблено проекти актів щодо запровадження та встановлення перспективних показників для нормування забруднюючих речовин
Відповідальні: Мінекоенерго, ДСНС, МОЗ, Держпродспоживслужба
10%
Проекти актів опрацьовано з експертами ЄС
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Акти прийнято КМУ
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Розроблено та затверджено порядок підготовки планів дій для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення допустимих меж забруднення
Відповідальні: Мінекоенерго
10%
Розроблено та затверджено методики та стандарти з метою адаптації методології ISO 5725:1994 та інших керівних документів ЄС у сфері якості атмосферного повітря
Відповідальні: Мінекоенерго
Завершено
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено

Поточний прогрес

Термін виконання
31.10.2019